Herplaatsingsplicht bij verstoorde arbeidsverhouding

avatar

Herplaatsingplicht bij verstoorde arbeidsverhouding advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Bij een verstoorde arbeidsverhouding kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Echter, de werkgever moet dan wel een goed ontslagdossier hebben. Dat is niet altijd het geval. Uit een uitspraak blijkt waar de werkgever in dit geval beter op had moeten letten. Onze arbeidsrecht specialist, mr. P.Chr. Snijders, geeft aan waar de werkgever hier steken heeft laten vallen: bij de herplaatsing.

Ontwikkeltraject

De werknemer functioneerde volgens de werkgever niet goed. Er werd daarom een ontwikkeltraject van een jaar gestart om, de (telefonische) communicatie door werknemer te verbeteren. Ook kreeg de werknemer coaching.

Daarna vond er een incident plaats tussen werkgever en werknemer tijdens een verjaardagsbijeenkomst op kantoor. Daarna hebben de betrokkenen excuses aan elkaar gemaakt. Een paar dagen later gaf de werknemer te kennen dat hij zijn functie wilde neerleggen naar aanleiding van dit incident.

Verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Het kwam echter niet meer goed tussen de betrokkenen. En werd alleen nog maar digitaal gecommuniceerd, vooral per whatsapp. Een vaststellingsovereenkomst bood geen soelaas, mediation ook niet. De werkgever zag het niet meer zitten met deze werknemer en heeft toen een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden. De werknemer was het met de uitspraak niet eens en zijn advocaat heeft hoger beroep ingesteld.

Herplaatsing niet mogelijk

Met name was de advocaat van de werknemer het er niet mee eens dat herplaatsing niet mogelijk was of niet in de rede ligt. Het hof oordeelde dat sprake is van een vertrouwensbreuk die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Maar het hof vond ook dat de werkgever onvoldoende onderzoek had gedaan naar de herplaatsingsmogelijkheden van werknemer. De werkgever had meerdere vestigingen in Nederland. Men had alleen heeft alleen gebeld met 2 locaties in de buurt. Daar bleken geen vacatures te zijn. Het hof besloot dat dat de werkgever te weinig had gedaan om de werknemer passend werk aan te bieden. Werknemer kreeg daarom een billijke vergoeding ter hoogte van € 4.500 bruto.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over aanbieden van passend werk

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en het aanbieden van passend werk.

Call Now Button