Zoon kweekt 10 hennepplanten: ontruiming huurwoning

avatar

Huurreglement verbiedt kweken hennep: ontbinding huurovereenkomst

Sector kanton Rechtbank Zwolle heeft op 15 januari 2013 een huurovereenkomst ontbonden wegens de aanwezigheid van (slechts) 10 hennepplanten van de zoon in een kast in de woning. De kantonrechter oordeelde dat het huurreglement het kweken van hennep verbood, óók het kweken voor eigen gebruik en dat de aanwezigheid van vijf planten door justitie nog wordt gedoogd; meer dan vijf leidt tot strafvervolging.

Ouders aansprakelijk voor gedragingen van hun zoon

Verder overwoog de kantonrechter dat de ouders op grond van artikel 7:219 BW aansprakelijk zijn voor de gedragingen van hun zoon.

Zero tolerance bij woningcorporaties en energiemaatschappijen bij hennepkweek

Bekend moest zijn dat de woningcorporaties, justitie en twee energiemaatschappijen, ten aanzien van hennepkweek een stringent beleid (‘zero tolerance’) voeren: ‘wie slechts in geringe mate het nieuws via radio en TV volgt weet, dat justitie en verhuurders al jarenlang tegen hennepkwekerijen in huurwoningen optreden’.

Verloedering door hennepkwekerij

De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot verloedering van de woonwijk, een verminderde verhuurbaarheid van de omliggende woningen, en een verhoogd risico op brand-, water- en stankoverlast. Een goed huurder dient zich volgens de rechter ‘te onthouden van het nemen van genoemde risico’s, te meer nu die risico’s voortvloeien uit een strafbare gedraging’.

Geen noodtoestand

Omdat niet is gebleken dat de ontbinding en ontruiming tot een noodtoestand zal leiden en geen andere woonruimte, eventueel in een andere gemeente, beschikbaar is dan wel kan komen, staat de rechter de ontbinding van de huurovereenkomst toe.

Jurisprudentie over ontbinding van de huurovereenkomst bij een hennepkwekerij

Deze uitspraak ligt in lijn met de jurisprudentie van gerechtshoven, waar uit blijkt dat ook een hennepkwekerij van geringe omvang tot ontbinding van de huurovereenkomst leidt: hof ’s-Hertogenbosch van 22 november 2011, LJN BU6394 (13 hennepplanten op het dak van de carport), 20 december 2011, LJN BU9198 (7 hennepplanten in de berging), 4 december 2012, LJN BY5164 (in totaal 9 hennepplanten) en het arrest van hof Arnhem 8 januari 2008, LJN BC8071 (9 hennepplanten in een schuurtje). In al deze gevallen werd tot ontbinding van de huurovereenkomst besloten, ondanks het geringe aantal hennepplanten.

Call Now Button