Gratis juridisch advies ontslagspecialist over vaststellingsovereenkomst Amsterdam

avatar

Gratis advies vaststellingsovereenkomst

gratis juridisch advies door advocaat-specialist Amsterdam ontslag vaststellingsovereenkomst

Advies vaststellingsovereenkomst door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

U kunt uw vaststellingsovereenkomst gratis juridisch laten controleren door onze ontslagspecialist en advocaat ontslagrecht. Het is immers gebruikelijk dat de werkgever de kosten van juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst vergoedt. Daarom is juridisch advies van onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (ontslagovereenkomst) bijna altijd gratis.

Vraag uw werkgever dus of deze de kosten vergoedt, dan gaan wij voor u aan de slag. 

Biedt uw werkgever geen vergoeding aan? Dan komt u misschien in aanmerking voor een pro deo advocaat (advocaat op toevoeging), waarbij u alleen een eigen bijdraag betaalt. 

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Vaststellingsovereenkomst WW-proof?

Gespecialiseerde juristen en advocaten van ons advocatenkantoor checken of de vaststellingsovereenkomst (ontslagregeling of beëindigingsovereenkomst) WW-proof is en onderhandelen over de inhoud van het voorstel voor ontslag. Wij zijn als ontslagspecialist en advocaat arbeidsrecht in Amsterdam gespecialiseerd in het geven van onafhankelijk juridisch gratis advies over de vaststellingsovereenkomst. Wij verlenen bijstand bij een ontslagvoorstel door de werkgever over WW, UWV, vergoeding en de opzegtermijn.

Gratis juridisch advies bij ontslag met wederzijds goedvinden

Alleen met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van het UWV kunt u met een gerust hart een WW uitkering aanvragen. Onze ontslagspecialist controleert de vaststellingsovereenkomst voor u in geval van een geschil, mediation, na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen, voor ambtenaren, statutair directeur of in het onderwijs.

Dit checken door onze advocaat is vrijwel altijd Gratis advies vaststellingsovereenkomstvoor de werknemer omdat de werkgever de juridische kosten normaalgesproken vergoedt.

 vaststellingsovereenkomst advocaat amsterdamGratis juridisch advies en onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst door ontslagspecialist

Onze specialist ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over o.a:

 • de einddatum
 • opzegtermijn
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • relatiebeding en concurrentiebeding
 • vergoeding van de juridische kosten
 • recht op ww
 • openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • vakantiedagen
 • finale kwijting.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst over gevolgen van ontslag

De meeste werknemers komen niet vaak in aanraking met een vaststellingsovereenkomst. Gezien de ernstige (financiële) gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, zoals het recht op een WW uitkering, is het verstandig om zich door een advocaat arbeidsrecht juridisch voor te laten lichten over de overeenkomst. Doordat het gebruikelijk is dat de werkgever de kosten van juridisch advies van de ontslagspecialist over een vaststellingsovereenkomst vergoedt, hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten.

Door een vaststellingsovereenkomst eindigt een arbeidscontract met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld bij economische redenen of na een arbeidsconflict. Met een overeenkomst over het ontslag is een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank of het UWV niet meer nodig.

vaststellingsovereenkomst beoordelen controleren en checken door ontslagspecialist tevens advocaat arbeidsrecht en ontslagrechtVaststellingsovereenkomst beoordelen en controleren door een ontslagspecialist 

Sinds 1 oktober 2006 worden veel arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden in onderling overleg beëindigd omdat er geen juridische procedure bij de rechtbank of UWV meer verplicht is.

Sindsdien kunnen werkgever en werknemer, zonder dat een procedure bij de rechtbank nodig is, afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Recht op WW controleren

De beëindigingsovereenkomst bevat alle afspraken over ontslag. Alleen als dit goed is geregeld, heeft de werknemer recht op WW. De vaststellingsovereenkomst moet daarvoor aan alle eisen van het UWV voldoen.

vaststellingsovereenkomst advies advocaat amsterdam beoordelen controleren en checken door ontslagspecialist ontslagrecht

Kantonrechtersformule of transitievergoeding als ontslagvergoeding?

Wij controleren de beëindigingsovereenkomst (vso) voor u op alle onderdelen, ook de ontslagvergoeding.

De wettelijke transitievergoeding is niet verplicht maar wel een leidraad. Vaak is de vergoeding, afhankelijk van de omstandigheden, een aangeboden minimumbedrag. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal dienstjaren.

In bepaalde gevallen wordt de oude kantonrechtersvergoeding nog gebruikt. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze ontslagspecialist kan die voor u uitrekenen en controleren.

Opzegtermijn en UWV bij aanvragen WW

Bij een beëindigingsovereenkomst is

belangrijk. Als dit niet goed wordt afgestemd kan de werknemer (enige tijd) zonder (WW) uitkering komen te zitten. Het UWV zal een uitkering (deels) weigeren in de volgende gevallen:

 • bij een dringende reden (ontslag op staande voet);
 • als het initiatief afkomstig is van de werknemer;
 • als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen.

Ziektewet en de wachttermijn van 104 weken

Gratis juridisch advies vaststellingsovereenkomst betekent dat wij ook wijzen op de risico’s. Een werknemer die ziek uit dienst gaat en een vaststellingsovereenkomst tekent, kan ook verwijtbaar werkloos zijn, bijvoorbeeld als de wachttermijn van 104 weken nog niet voorbij is. Laat u zich daarom bij ziekte adviseren door onze ontslagspecialist.

De achterliggende gedachte is dat een zieke werknemer gedurende 104 weken recht heeft op doorbetaling van zijn salaris. Na die periode is het opzegverbod wegens ziekte niet meer van toepassing en kan een werknemer in principe akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst.

Contract voor bepaalde tijd en opzegging

Als

wordt een WW-uitkering ook meestal geweigerd. Het UWV kan eisen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.

Ontbinden vaststellingsovereenkomst na tekenen mag binnen 2 weken

Na het ondertekenen mag een werknemer gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Deze bedenktermijn om te herroepen of terugdraaien is drie weken als de werknemer niet schriftelijk op de bedenktermijn is gewezen.

Ook voor het opstellen van een beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

vaststellingsovereenkomst kosten advocaat adviesVergoeding advocaatkosten bij ontslag

Kosten rechtsbijstand voor juridisch advies door onze advocaat over de vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd door de werkgever vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt daarom een vast bedrag aan juridische advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelt uw advocaat daarover.

gratis juridisch advies advocaat Amsterdam vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomstContact voor gratis juridisch advies vaststellingsovereenkomst 

Laat een ontslagvoorstel gratis juridisch controleren door onze ontslagspecialist tevens advocaat ontslagrecht in Amsterdam. Onze gespecialiseerde juristen en advocaten geven gratis juridisch advies, checken en onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button