Gratis juridisch advies bij ontslag

avatar

Gratis juridisch advies bij ontslag en arbeidsconflict

Gratis juridisch advies bij ontslag No cure no pay arbeidsrecht juridisch loket rechtsbijstand advocaat

Gratis juridisch advies bij ontslag en arbeidsconflict? Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet altijd bij ontslag of een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht bij ontslag kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u bij ontslag een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79).

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Voor het overige is het advies van de advocaat arbeidsrecht of de gerechtelijke procedure bij ontslag gratis. In het onderstaande gaan wij in op de mogelijkheden om de kosten van bijvoorbeeld ontslag toch vergoed te krijgen, zoals no cure no pay, via een rechtsbijstandsverzekering of een kostenveroordeling. Daarnaast kunt u natuurlijk gebruik maken van ons gratis spreekuur arbeidsrecht. 

Korting op de eigen bijdrage Juridisch Loket

De hoogte van de eigen bijdrage in geval van gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van het inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid. WS Advocaten zorgt ervoor dat u bij ontslag of arbeidsconflict een korting krijgt op de eigen bijdrage. Dat doen wij door samen te werken met het Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Gesubsidieerde rechtsbijstand en een advocaat arbeidsrecht

Het grote voordeel van het inschakelen van een advocaat bij een arbeidsconflict of conflict, is dus dat u in dit geval zelf niet voor alle kosten opdraait. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als een jurist inschakelt, die geen advocaat is. Daar betaalt u het volledige bedrag.

Geen toevoeging bij ontslag: redelijk uurtarief

Voor het geval u als particulier in geval van een arbeidsconflict niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u de advocaat zelf betalen (althans dat vindt de overheid). Dan geldt bij arbeidszaken ons starttarief van € 180,00 per uur exclusief btw. U kunt er van op aan dat wij de uren nauwkeurig bijhouden en dat er in 1 uur tijd al behoorlijk wat werk wordt verricht. U ontvangt van ons een gespecificeerde factuur. Als mogelijk, kunnen wij een financiële afspraak maken voor bijvoorbeeld het voeren van een procedure. En zo mogelijk verhalen wij uw kosten op de werkgever. Uiteraard doen wij niet moeilijk over het geven van een kort telefonisch juridisch advies bij ontslag. Dat is altijd een gratis juridisch advies.

Rechtsbijstandverzekeraar bij ontslag en een arbeidsconflict

Als u verzekerd bent bij een rechtsbijstandverzekeraar, dan heeft u het recht om een eigen advocaat uit te kiezen in geval van een arbeidsconflict en bij ontslag. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Ook in dat geval is een procedure, waarin wij ook juridisch advies geven, gratis. Het is dan wel vereist dat er een gerechtelijke procedure wordt gevoerd, dus bijvoorbeeld:

U hoeft in dat geval geen genoegen te nemen met een advocaat die de rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij voor u aan wijst: u kunt gewoon onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam in geval van een procedure vragen om de zaak te behandelen. Als advocaat arbeidsrecht regelen wij dat verder met uw rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij. Bij sommige  rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappijen moet u een kleine eigen bijdrage betalen. Voor het overige krijgt u gratis juridisch advies van WS advocaten in Amsterdam.

Gratis juridisch advies bij ontslag door een vaststellingsovereenkomst

Mocht het zo zijn dat er sprake is van ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan is het gebruik dat de werkgever de kosten van de advocaat arbeidsrecht bij een arbeidsconflict betaalt. Dat is niet omdat de werkgever u zo aardig vindt, maar om te voorkomen dat er na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst discussies ontstaan over de vraag of deze overeenkomst geldig is. In het algemeen geldt dat als een werknemer bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is bijgestaan door een advocaat, de werknemer achteraf niet meer op deze vaststellingsovereenkomst terug kan komen, als de bedenktijd is verstreken.

Bijna altijd is het bedrag (budget) dat de werkgever ter beschikking stelt voor juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst, voldoende om u volledig te informeren en ook om onderhandelingen aan te gaan met de werkgever als de vaststellingsovereenkomst niet naar wens is. Ook in dit geval dus gratis juridisch advies bij ontslag.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Kosten juridisch advies over een arbeidsconflict of ontslag voor een werkgever

Bent u werkgever, dan geldt voor u een uurtarief (starttarief) van € 200 ex btw. In geval van procedures of het opstellen van contracten kan onze advocaat arbeidsrecht een vast tarief met u afspreken.

Kosten bij een gerechtelijke procedure

In veel procedures spreekt de rechter een kostenveroordeling uit. Dat betekent dat de verliezende partij een deel van de advocaatkosten moet betalen. Ook bij een schikking of vaststellingsovereenkomst gebeurt het vaak dat gemaakte kosten worden vergoed.

No cure no pay bij ontslag mag niet voor advocaat arbeidsrecht

Advocaten arbeidsrecht zijn gebonden aan veel regels. Wij mogen om die reden met cliënten in arbeidszaken en bij ontslag geen prijsafspraken maken op basis van ‘no cure no pay’. No cure no pay is een vorm van gratis juridisch advies in een gerechtelijke procedure of onderhandeling en is volgens de Advocatenwet alleen toegestaan in letselschade- en overlijdensschadezaken. Een proefperiode voor no cure no pay gold tot 1 januari 2019.

Gratis juridisch advies bij ontslag No cure no pay arbeidsrecht juridisch loket rechtsbijstand advocaatContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over gratis juridisch advies bij ontslag

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over gratis juridisch advies bij ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

 

Call Now Button