Neem een goede advocaat in een ontslagzaak

avatar

Wat kan het belang zijn van een goede advocaat als u een rechtszaak heeft over ontslag?

Wat is een goede advocaat? Wanneer de omstandigheden op uw werkplek veranderen, kan het geen kwaad om advies te vragen van een goede arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam. Deze kan u adviseren over uw rechten en plichten en kan u ook bijstaan bij een eventuele procedure bij de kantonrechter. Een goede advocaat kan u precies vertellen wat u wel en niet moet doen voor een zo goed mogelijke afloop van uw zaak. Dat een verkeerd advies een cliënt duur kan komen staan, blijkt maar weer uit het onderstaand artikel. Daarin ontsloeg de werkgever een medewerker omdat de advocaat van de werknemer door zijn gedrag een verstoorde arbeidsverhouding had veroorzaakt. Onze arbeidsrecht specialist uit Amsterdam bespreekt hieronder een zaak waarin dat gebeurde.

Onze arbeidsrecht advocaat bespreekt de feiten: geschil over vakantierechten

Een man was al jaren in dienst bij een bedrijf. Door de coronacrisis verkeerde het bedrijf in slecht weer. Daarnaast was er ook geschil over vakantierechten ontstaan. Partijen wilden dit beiden op een zo goed mogelijke manier oplossen. De man riep de hulp in van een volgens hem goede gemachtigde arbeidsrecht. Meerdere pogingen werden er gedaan om de problemen goed op te lossen, maar desondanks verzocht de werkgever uiteindelijk om het ontslag omdat de zaak inmiddels was geëscaleerd.

Wat is een verstoorde arbeidsverhouding, onze arbeidsrecht specialist legt dat aan u uit

Een goede reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan zijn dat de verhouding tussen werkgever en werknemer zo dusdanig is verstoord dat voortgang van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. Voor de afloop van een procedure kan het van belang zijn door wie deze verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. Indien dit is ontstaan door een werknemer, kan dit uiteindelijk leiden tot geen recht op de wettelijke transitievergoeding. Indien het is ontstaan door de werkgever, kan dit leiden tot een extra billijke vergoeding voor de werknemer. Het is dus van belang dat partijen zich gedragen zoals het hoort.

Een goede advocaat zorgt niet voor een verstoorde arbeidsverhouding

In deze uitspraak oordeelde de rechter dat het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding grotendeels te wijten valt aan de verkeerde handelswijze van de juridisch gemachtigde van de man. Wiens handelen uiteindelijk voor rekening komt van de werknemer. Dat betekende dat de werknemer niet alleen zijn baan kwijt was, maar ook een ontslagvergoeding mis liep. Hieronder zal onze arbeidsrecht specialist uitleggen wat er niet goed is gegaan ten opzichte van het verwijtbaar handelen.

Verwijtbaar handelen door de advocaat zorgt voor een verstoorde verhouding

Voor verwijtbaar handelen geldt hetzelfde als hierboven vermeld bij de verstoorde arbeidsverhouding. Een transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer.

Wat had de advocaat hier niet goed gedaan? Eerst was er een gesprek zonder medeweten van de werkgever opgenomen, hetgeen de verhouding niet ten goede kwam. Voorts heeft de gemachtigde  (vele) verwijten geuit, waarmee de verhoudingen onnodig op scherp is gezet. Daardoor heeft de advocaat aangestuurd op een verstoring van de arbeidsverhouding. Ook had de werknemer zich op geen enkele wijze ingespannen om te komen tot een goede arbeidsverhouding, bijvoorbeeld door het verrichten van passende werkzaamheden. Ook daarmee zijn de verhoudingen steeds verder op scherp gezet. Dit alles leidt tot het oordeel dat de werknemer de verstoring in de arbeidsverhouding zelf in belangrijke mate in de hand heeft gewerkt en er aldus sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer.

Door bovenstaande gebeurtenissen oordeelde de rechter dat de advocaat van de man bepaald niet goed had gehandeld, zodat hij geen recht had op een transitievergoeding. De handelingen die hiertoe hebben geleid gebeurden toen de man werd bij gestaan door de juridisch gemachtigde. Een goede advocaat had de man waarschijnlijk geadviseerd anders te handelen waardoor hij wellicht zijn recht op  transitievergoeding hoogstwaarschijnlijk had kunnen behouden.

Contact met een goede advocaat arbeidsrecht Amsterdam over transitievergoeding en een verstoorde verhouding

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en goed juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag, 

 

Advocaat Amsterdam

Wat kan het belang zijn van een goede advocaat als u een rechtszaak heeft over ontslag

Call Now Button