Gerechtshof wijzigt kadastrale erfgrens

avatar

Kadaster of akte van levering?

Gerechtshof Amsterdam beslechtte op 1 september 2015 een geschil tussen 2 eigenaren van nieuwbouwwoningen, die het niet eens waren over de door het kadaster bepaalde grens, die 44 cm langs de schutting liep die van begin af aan tussen de woningen stond. De eigenaar verzocht de buurman om de schutting 44 richting zijn woning te verschuiven, op de door het kadaster aangegeven grens. Dat weigerde de buurman waarop de eigenaar bij de rechtbank een verklaring voor recht vorderde dat de erfgrens tussen de percelen zich bevindt op de plek zoals door het kadaster aangewezen. De rechtbank wees die vordering toe. Daarop ging de buurman in beroep en beriep zich o.a. op de uitleg van de akte van notariële levering.

Situatietekening

Dat het kadaster bevoegd was om de (locatie van de) erfgrens te bepalen, volgde het hof niet, omdat de akte daar geen aanknopingspunten voor bood. Uit de akte bleek dat het kadaster omvang van het perceel zou vaststellen, maar niet ook de ligging van de erfgrens. Het perceel was geconcretiseerd in een situatietekening bij de akte. Uit die situatietekening bleek dat de erfgrens in het verlengde van de buitenmuur liep, waar de schutting stond. Volgens het Hof betekent dat, naar objectieve maatstaven, dat de eigenaar zijn perceel had gekocht met een erfgrens in het verlengde van de buitenmuur van de zijgevel, op de plaats waar van aanvang af de schutting tussen beide percelen is geplaatst. De door het kadaster aangewezen grens maakte dit niet anders.

Wijziging kadastrale registratie

Het hof bepaalde dat de grens in het kadaster moet worden aangepast en dat de buurman verplicht is om medewerking te verlenen aan wijziging van de kadastrale registratie.

Call Now Button