Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag, om hoeveel maanden loon gaat dat?

avatar

Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet

Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet Advocaat Amsterdam

 

Ontslag op staande voet geeft een werkgever als een werknemer een ernstige overtreding begaat, zoals diefstal op het werk. Volgens de wet betekent dit dat iedere partij bevoegd is om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden. Zo’n reden is zo ernstig dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Wat kan de werkgever nog meer doen als een op staande voet ontslagen werknemer schade heeft veroorzaakt?

Gefixeerde schadevergoeding vorderen

De advocaat van de werkgever kan dan heel simpel de gefixeerde schadevergoeding vorderen. De werkelijke omvang van de schade hoeft de werkgever dan niet te bewijzen.

Deze schade bestaat uit het loon over de opzegtermijn. Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst opzegt, moet hij immers de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. Dat is normaalgesproken een maand.

Ook een werkgever is een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd bij onterecht ontslag

Maar het mes snijdt aan twee kanten: blijkt dat de werkgever de werknemer ten onrechte heeft ontslagen, dan moet de werkgever o.a. loon over de opzegtermijn betalen, als de advocaat van de werknemer bij de rechter om schadevergoeding vraagt. Daarnaast kan de werknemer de transitievergoeding en een door de rechter toe te kennen billijke vergoeding eisen.

De werkgever die onregelmatig opzegt, ten onrechte iemand op staande voet ontslaat, is dus schadeplichtig. Is de werknemer bijvoorbeeld 17 jaar in dienst, dan is de gefixeerde schade 3 maanden loon (gefixeerde schadevergoeding). Vaak vragen advocaten bij een ontslagzaak dan ook om de werkgever te veroordelen in het loon over de opzegtermijn.

De kantonrechter mag de gefixeerde schadevergoeding wel matigen, maar alleen als daar een goede reden voor is.

Wanneer moet een advocaat gefixeerde schadevergoeding verzoeken?

Voor alle vorderingen die verband houden met ontslag op staande voet, moet uiterlijk binnen twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter zijn ingediend. Dat geldt ook voor een beroep op de gefixeerde schadevergoeding

Kortom, wie bij ontslag op staande voet er schuld aan heeft dat de opzegtermijn niet in acht is genomen, loopt het risico om op grond van artikel 7:672 lid 11 BW een gefixeerde schadevergoeding betalen.

In het geval de werkgever andere (aanvullende) schade wil verhalen op grond van wanprestatie die is veroorzaakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden, dan kan dat alleen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de werknemer. De lat daarvoor ligt echter hoog en wordt in de rechtspraak zelden gehaald.

Neem voor meer informatie over ontslag en gefixeerde schadevergoeding contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

 

Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet Amsterdam

 

Call Now Button