Foto geen bewijs voor verzakte stoeptegel

avatar

Beheerder parkeerplaats

De rechtbank Rotterdam heeft op 20 februari 2013 de bestuurder van een scootmobiel een bewijsopdracht gegeven. De bestuurder beweerde door verzakte en scheef liggende stoeptegels op een parkeerplaats ten val te zijn gekomen. De parkeerplaats behoorde tot de openbare weg waarvan de gemeente de beheerder weg is. De gemeente had de staat van de parkeerplaats -niet nader onderbouwd- betwist.De rechtbank heeft de bestuurder opgedragen om te bewijzen dat de staat van de weg ter plaatse van zijn val op dat moment was zoals zichtbaar is op de foto die hij van de situatie had gemaakt. Op die foto was zichtbaar dat diverse stoeptegels scheef liggen en omhoog steken en dat zich een kuil in het trottoir bevindt, kennelijk als gevolg van een verzakking. Alleen de foto was onvoldoende bewijs.

Gebrekkigheid

Als de bestuurder niet slaagt in zijn bewijsopdracht ten aanzien van de staat van het trottoir ten tijde van zijn val, dan is van gebrekkigheid in de zin van artikel 6:174 BW geen sprake en zal de eis worden afgewezen.

Getuigen

Als je bijvoorbeeld met je scootmobiel of fiets ten val komt door een gat in de weg is het belangrijk om meteen de situatie ter plekke goed vast te (laten) leggen. Niet ieder kuiltje is immers een gebrek aan de weg. Dit kun je doen door zelf bijvoorbeeld foto’s te maken met een meetlint of de politie in te schakelen, of gegevens van getuigen van het eenzijdige ongeval te noteren. Pas als de gestelde staat van de weg daadwerkelijk komt vast te staan, kan worden vastgesteld of er sprake is van een gebrekkige weg. Als slachtoffer moet je immers bewijzen dat je op de ongevalsplek ten val bent gekomen door een gebrek aan de weg én daardoor (letsel)schade hebt gelden. Kun je dat niet dan blijft de schade voor eigen rekening. Als de situatie ter plekke ondertussen is aangepast door de wegbeheerder dan heb je een bewijsprobleem en kan de vordering worden afgewezen.

http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx?snelzoeken=t&searchtype=ljn&ljn=BZ3242

Call Now Button