Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst bij een slapend dienstverband

avatar

Werkgever mag finale kwijting niet als voorwaarde stellen voor een beëindigingsovereenkomst

Mag een werkgever finale kwijting als voorwaarde stellen bij een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte? In Nederland mag een werknemer niet ontslagen worden als hij ziek is. Gedurende twee jaren geldt het ontslagverbod. Na die twee jaar mag de arbeidsovereenkomst met een VSO beëindigd worden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Er is dan een slapend dienstverband. Indien de werknemer dan een voorstel doet tot beëindiging van een een slapend dienstverband, is het gebruikelijk dat de werkgever daarin meegaat zonder nadere voorwaarden te stellen. 

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, een arrest waarin de Hoge Raad een beslissing gaf over de vraag of finale kwijting een voorwaarde is bij een vaststellingsovereenkomst.

Beëindigingsovereenkomst na 2 jaar ziekte: slapend dienstverband

Een werkneemster was ziek geworden en arbeidsongeschikt geraakt. Dit betekende voor haar werkgever dat hij een loondoorbetalingsverplichting had voor twee jaar. Aan het einde van die twee jaren stelde de werkneemster voor om een beëindigingsovereenkomst aan te gaan. Zij was namelijk nog wel in dienst bij de werkgever, maar hij was niet meer verplicht haar loon door te betalen. Een zogenaamd slapend dienstverband.

Finale kwijting als voorwaarde vaststellingsovereenkomst, onze arbeidsrecht advocaat legt uit

De werkgever wilde alleen met de overeenkomst en de transitievergoeding instemmen als de werkneemster hem finale kwijting zou verlenen voor mogelijke andere aanspraken. Dit houdt in dat wanneer de vrouw de overeenkomst zou tekenen, zij er ook mee akkoord zou gaan dat zij geen recht meer heeft om de werkgever ooit nog voor andere zaken te kunnen aanspreken.

Xella-arrest en slapend dienstverband

De werkgever en werkneemster procedeerden door tot de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad. De Hoge Raad haalde het Xella-arrest uit 2019 aan. Daarin is het volgende besloten:

  • als een arbeidscontract wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd, geldt het uitgangspunt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging; en
  • onder toekenning van een transitievergoeding ter hoogte van het bedrag tot aan de dag dat het contract niet door ziekte kan worden beëindigd.

Finale kwijting als voorwaarde vaststellingsovereenkomst niet toegestaan

Vervolgens oordeelde de Hoge Raad in de onderhavige zaak dat een  werkgever niet handelt  als goed werkgever als een werknemer een voorstel doet tot beëindiging doet en hij alleen maar akkoord wil gaan tegen finale kwijting.

Onze arbeidsrecht advocaat concludeert dus aan de hand van dit arrest dat: werkgevers finale kwijting nooit als voorwaarden mogen stellen voor een beëindiging van een dienstverband na 2 jaar ziekte.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over finale kwijting als voorwaarde voor een beëindigingsovereenkomst

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en finale kwijting als voorwaarde voor een beëindigingsovereenkomst.

 

Advocaat Amsterdam

Vervangende functie weigeren: verlies transitievergoeding

Call Now Button