Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst

avatar
vaststellingsovereenkomst en finale kwijting advocaat amsterdam ontslag

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomst en finale kwijting. Wat betekent finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst? Elke vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst waarmee een werknemer ontslag met wederzijds goedvinden krijgt, sluit af met ‘finale kwijting’. Meestal staat een arbeidsrecht advocaat die gespecialiseerd is in ontslag, een werknemer bij voordat hij zo’n overeenkomst tekent. Die advocaat kan je uitleggen dat als je tekent voor vrijwillig ontslag middels een ontslagovereenkomst, partijen elkaar finale kwijting verlenen. Dat betekent o.a. dat je achteraf, na verloop van de bedenktermijn, geen claim meer hebt tegen je werkgever. Bijvoorbeeld wegens niet betaald salaris, of schadevergoeding waar je nog recht op hebt. Met finale kwijting zie je immers af van elke vordering.

Finale kwijting en arbeidsongeval

Geldt dat ook voor schadevergoeding wegens een arbeidsongeval? Stel je glijdt uit tijdens het werk en je raakt arbeidsongeschikt. Normaal stelt een advocaat de werkgever dan aansprakelijk voor de gevolgen van het letsel. Kun je deze schade ondanks een vaststellingsovereenkomst nog verhalen op je werkgever?

Rechtbank Limburg heeft hier een uitspraak over gedaan.

De kantonrechter maakte uit de correspondentie op dat de werknemer zijn schade op de werkgever wenst te verhalen. Ook had de kantonrechter in de overgelegde stukken nergens gelezen dat de werkgever de aansprakelijkheid voor het letsel heeft ontkend.

Vaststellingsovereenkomst met finale kwijting

Vast staat verder dat partijen een vaststellingsovereenkomst zijn aangegaan. De inhoud is dat werknemer berust in een einde van het dienstverband op 30 april 2019 tegen ontvangst van een ontslagvergoeding van € 10.000,- bruto en finale kwijting over en weer van alle vorderingen die ten tijde van het dienstverband zijn ontstaan of daaruit voortvloeien.

Pas daarna hebben partijen een verschil van mening gekregen over de finale kwijting, met name of de letselschade daar ook onder valt.

De rechter bepaalt dat belangrijk is wat partijen over en weer hebben verklaard, welke betekenis mochten zij daar onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Omschrijving “finale kwijting betreffende alle vorderingen uit het dienstverband” afkomstig van advocaat werkgever

In dat verband achtte de kantonrechter volgende omstandigheden van belang:

  • -de omschrijving “finale kwijting betreffende alle vorderingen uit het dienstverband” is afkomstig van de advocaat van de werkgever;
  • -in de gevoerde gesprekken tussen de advocaten is de kwestie van de letselschadeaanspraak nooit aan de orde gesteld.

Finale kwijting ook voor de letselschadezaak?

Daartegenover staat volgens de rechter de omstandigheid dat werknemer de vordering op grond van het hem overkomen letsel al had aangekaart bij de werkgever voordat de finale kwijting overeen werd gekomen. Daarmee ligt het wellicht voor de hand dat de werkgever het “ja” van werknemer op de finale kwijting mocht begrijpen als ook betrekking hebbende op de letselschadezaak.

Instemming van werknemer met de finale kwijting

Toch overwoog de rechter dat de werknemer gelijk kreeg. Werkgever mocht er immers niet op vertrouwen dat de instemming van werknemer met de finale kwijting ook betrekking had op het arbeidsongeval. De werknemer was immers niet gewezen op de financiële gevolgen van de kwijting, als hij afstand zou doen van zijn recht op vergoeding van de letselschade.

Werkgever moet verifiëren of een werknemer daadwerkelijk de wil heeft om zijn rechten prijs te geven

Het is ook vaste jurisprudentie (rechtspraak), dat een werkgever verifieert of een werknemer daadwerkelijk de wil heeft om zijn rechten prijs te geven of anderszins voor hem nadelig handelt. Doet de werkgever dat niet, dan kan hij zich later er niet terecht op beroepen dat hij vertrouwt heeft op de betreffende uiting van de werknemer.

Ontslagvergoeding bevat niets extra’s

In de ogen van de kantonrechter zit in de ontslagvergoeding niets extra’s voor de aanspraken op grond van het arbeidsongeval. Dat maakt dat het op de weg van de werkgever lag om na te vragen bij het bij de werknemer werkelijk zijn bedoeling was die kwestie ook onder de kwijting te laten vallen.

Ook had de werknemer 2 verschillende advocaten die de afzonderlijke kwesties behandelden.

De rechtbank kwam daarmee tot het oordeel dat de finale kwijting geen betrekking heeft op het bedrijfsongeval.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over finale kwijting bij wederzijds goedvinden

vaststellingsovereenkomst en finale kwijting advocaat amsterdam ontslag

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Call Now Button