Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

avatar

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

  • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
  • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
  • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Call Now Button