Heeft beslag gevolg voor de draagkracht van de vader voor kinderalimentatie?

Onze advocaat familierecht in Amsterdam krijgt veel vragen over het verrekenen van schulden bij het einde van een huwelijk. Bij een echtscheiding kan het zijn dat de ene partner een schuld heeft aan de ander. Op het moment dat de rechter een schuld vastlegt in een onherroepelijke uitspraak dient deze schuld afgerekend te worden vanwege de financiële afwikkeling van het huwelijk. Indien dit niet gebeurt, kan er beslag worden gelegd.[Lees meer]

INDEXERING ALIMENTATIE PER 1 JANUARI 2023

Onze familierecht-advocaat Amsterdam/het Gooi beschikt over de meest recente software en kennis waarmee in de lijn van de uitspraken van de hoogste rechters zowel de kinder- als de partneralimentatie juridisch correct kan worden berekend. Dat is nodig voor een juist bedrag aan alimentatie. Ook de wettelijke indexering neemt de echtscheidings advocaat daarin mee. Wat is precies de wettelijke indexering?[Lees meer]

Lawyer – mediator family law and divorce in Amsterdam

The lawyer and mediator family law and private law in Amsterdam of our law firm provides legal aid, assistance and legal advice in divorce (as a divorce lawyer) and family law. Our lawyers in Amsterdam are specialized in private law and family law. We provide legal assistance in negotiations and proceedings on issues such as divorce, visitation and division of property. Our lawyers and mediators also provide pro bono assistance in family law cases:

Divorce / termination of cohabitation (incl. with international character)
Arrangements regarding children (care arrangement) (parenting plan)
Child and partner support
Custody
(Annulment of) recognition
Special guardianship ex art. 1:212 BW
Judicial establishment of parenthood
Name changes
Settlement/division of community of property
Settlement of prenuptial conditions
Settlement of cohabitation agreements
Private international law
Mediation[Lees meer]

Voogdij regelen

Het gezag wat je als ouders uitvoert over jouw kinderen, wordt in sommige gevallen door een ander overgenomen. Deze situatie ontstaat, wanneer de ouders komen te overlijden of als de ouders het gezag niet (meer) kunnen uitoefenen. Ouders kunnen zelf een voogd benoemen of anders doet de rechtbank dit. Voogdij regelen van te voren is dus van groot belang.
Wanneer de ouders komen te overlijden krijgt het kind een voogd aangewezen. Ouders kunnen dat vooraf via een gezagsregister of testament vastzetten. Is dit niet gebeurd? Dan wijst de rechter een voogd aan, waarbij altijd eerst naar het belang van het kind wordt gekeken.
[Lees meer]

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2021

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2021 met 3% omhoog. Elk jaar wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit heet de wettelijke indexering van alimentatie en is geregeld in artikel 1:402a BW. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie. Voor 2021 is dat indexeringspercentage 3,0 %. Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van de wettelijke indexering. Is hiervan geen sprake, dan dient met ingang van 1 januari 2021 het percentage van 3 % te worden gehanteerd. De aanpassing van de alimentatie geschiedt niet automatisch. Het nieuwe bedrag moet op basis van het bovenstaande worden berekend. De verhoging ingevolge de indexering kan worden berekend op de website van het LBIO: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/.[Lees meer]

Einde partneralimentatie, kan een rechter alimentatie stoppen wegens schenden privacy?

Onze advocaat echtscheiding en alimentatie in Amsterdam en het Gooi mr. Jacobs kan cliënten adviseren ten aanzien van kinder– en partneralimentatie. In geval van een ‘wijziging van omstandigheden’ kan een rechter de partneralimentatie op verzoek van een ex-echtgenoot wijzigen: verhogen, verlagen of op nihil stellen. Mr. Jacobs bespreekt hieronder een belangrijke uitspraak waarin is bepaald dat alimentatie moet stoppen wegens een ernstige inbreuk op de privacy. De rechtbank in Den Haag bepaalde dat de man met ingang van 1 februari 2018 € 796 per maand als partneralimentatie aan de vrouw diende te betalen. De man gaat hiervan met zijn advocaat in beroep bij het gerechtshof te Den Haag alwaar de eerdere beschikking van de rechtbank op 25 september 2019 werd vernietigd. De vraag was of de vrouw zodanig ernstig verwijtbaar had gehandeld dat de alimentatie moest stoppen en ontvangen alimentatie aan de man moest worden terugbetaald. [Lees meer]

Verkorting partneralimentatie definitief van 12 naar 5 jaar

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor de verkorting van de duur van de partneralimentatie. De wet geldt vanaf 1 januari 2020. Dit houdt in dat partneralimentatieafspraken, al dan niet vanwege een beschikking van de rechter voorafgaand aan deze datum, niet door de nieuwe wet worden gewijzigd.
[Lees meer]

Wijziging alimentatie

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2019 met 2% omhoog.

Elk jaar wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit is de wettelijke indexering van alimentatie. In artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is bepaald dat deze aanpassing ieder jaar wordt doorgevoerd. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie en wordt elk jaar omstreeks november bekend gemaakt. Voor 2019 is dat indexeringspercentage 2,0%.[Lees meer]

Call Now Button