Hoeveel eindejaarsuitkering in de eindafrekening bij ontslag na ziekte?

avatar

Eindejaarsuitkering in de eindafrekening bij ziekte lawyer AmsterdamAls een werknemer ziek is, heeft heeft hij minimaal recht op 70% van het loon zolang hij ziek is, met een maximum van 2 jaar. Wat gebeurt er als hij vervolgens wordt ontslagen? Hoeveel moet de werkgever bijvoorbeeld aan eindjeaarsuitkering betalen aan een zieke werknemer als deze is vertrokken? Mr Paul Snijders, advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, licht dit toe aan de hand van een uitspraak.

Werknemer was een aantal jaren in dienst geweest bij de werkgever in de functie van Information Security Officer. Hij had zich ziek gemeld. Na ontvangst van een ontslagvergunning van het UWV, werd hij ontslagen. De werkgever heeft daarna de arbeidsovereenkomst opgezegd en een eindafrekening opgemaakt. Dat moet binnen een maand na ontslag. De eindejaarsuitkering was echter niet in vermeld in de eindafrekening. 

(Uit)betaling van de eindejaarsuitkeringen na ontslag

De advocaat van de werknemer verzocht de rechter onder meer (uit)betaling van de eindejaarsuitkeringen over 2019, 2020 en 2021 (€ 4.702,54 bruto).

Eindejaarsuitkering van 4% van het salaris op jaarbasis

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de verzochte eindejaarsuitkering over het niet-betaalde gedeelte over 2019, over 2020 en over 2021 tot de datum van einde dienstverband, moest worden toegewezen.

In het Handboek P&O dat onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst stond immers dat de werknemer recht heeft op een eindejaarsuitkering van 4% van het salaris op jaarbasis. In het Handboek staat ook dat de werkgever na 52 weken ziekte 70% van het laatstverdiende bruto maandsalaris zal betalen.

Uitbetaling van de eindejaarsuitkering

De kantonrechter vond dat het Handboek, dat gaat over het loon tijdens ziekte, alleen zag op de doorbetaling van het bruto maandsalaris, niet op overige loonbestanddelen, zoals de eindejaarsuitkering. Echter partijen hadden in de arbeidsovereenkomst of in het Handboek geen andere afspraken gemaakt over de uitbetaling van de eindejaarsuitkering tijdens ziekte.

70% van het loon tijdens ziekte

Dat betekent volgens de rechter dat op het recht op eindejaarsuitkering tijdens ziekte, artikel 7:629 BW van toepassing is. Volgens dat artikel heeft de werknemer, maximaal gedurende 2 jaar, recht op 70% van het loon, als hij wegens ziekte de bedongen arbeid niet heeft verricht.

De rechter vond dat artikel 7:629 lid 1 BW van toepassing is, waardoor de loonaanspraak van 70% tijdens ziekte recht ook van toepassing is op de betaling van de eindejaarsuitkering. Die berekend moet worden over het uitgekeerde loon tijdens ziekte, in dit geval dus 70%.

De eindejaarsuitkering over de jaren 2019, 2020 en 2021 totaal (€ 1.044,36 + € 1.979,74 + € 607,77) € 3.631,87 bruto werd aldus toegekend.

Wettelijke verhoging over de eindejaarsuitkeringen

De wettelijke verhoging over de eindejaarsuitkeringen werd ook toegewezen, maar deze werd gematigd tot 10%, nu onderdeel van het debat was of er aanspraak was op de eindejaarsuitkeringen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over eindafrekening na ontslag bij ziekte

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en eindafrekeningen.

 

 

arbeidsrecht ontslag advocaat amsterdam

Call Now Button