Einde 30%-regeling voor expats bij ontslag

avatar

Wanneer eindigt de 30%-regeling voor expats bij ontslag?

Wanneer de tewerkstelling eindigt, eindigt ook de 30% regeling. Bij een ontslag kan het zo zijn dat u de laatste maand(en) wordt vrijgesteld van arbeid. U krijgt dan nog wel doorbetaald, maar hoeft niet meer te werken. Hoe zit het dan met de 30%-regeling, eindigt de tewerkstelling wanneer je niet meer hoeft te werken of eindigt het aan het einde van het dienstverband? In dit artikel geeft onze arbeidsrecht advocaat, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak antwoord op deze vraag.

De 30%-regeling voor expats

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Volgens onze arbeidsrecht specialist zijn er voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Indien dat het geval is, betalen expats over maximaal 30% van hun loon geen inkomensbelasting. Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. Bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

Expat moet over deskundige kennis beschikken

Om goed begrip te krijgen van de regel zet onze arbeidsrechtadvocaat de feiten voor u op een rijtje. Met de 30%-regeling probeert Nederland deskundige kennis uit het buitenland naar Nederland te halen. Eén van de voorwaarden is dan ook dat de werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid.

Niet altijd is duidelijk wanneer precies de 30% regeling eindigt. Gerechtshof Amsterdam heeft hier een uitspraak over gedaan in 2021

Na 8 jaar te hebben gewerkt in Nederland stopte de werknemer in januari 2017 met zijn werkzaamheden. Zijn arbeidsovereenkomst eindige in maart 2017 en tot die tijd werd hij vrijgesteld van werkzaamheden.

Tewerkstelling en Inkomstenbelasting

Volgens de belastingdienst eindigde de tewerkstelling van de man, en dus ook de 30%-regeling, al in januari 2017. De man was het hier natuurlijk niet mee eens en vond dat zijn tewerkstelling, en dus de 30% regeling, pas eindigde op dezelfde datum als zijn arbeidsovereenkomst. De belastingdienst vindt dus het al dan niet verrichten van feitelijke werkzaamheden doorslaggevend voor de vraag of de 30% regeling nog van toepassing is.

Geen feitelijke werkzaamheden

Belangrijk is dat het hof oordeelde dat voor belanghebbende de 30% regeling eindigde op 28 februari 2017, aangezien hij met ingang van 18 januari 2017 geen feitelijke werkzaamheden meer heeft verricht. Uit de praktijk is ons bekend dat de belastingdienst vaak de datum van vrijstelling aanhoudt als de datum waarop de 30% regeling daadwerkelijk eindigt. Niettemin staat in de wet (artikel 10ec, eerste lid UB LB): ‘eindigt op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de tewerkstelling is geëindigd’.

Dat geldt zowel voor vrijstelling van werk als voor schorsing en op-non actiefstelling.

Verplichting om werkzaamheden te verrichten is geëindigd

De rechters waren het eens met de belastingdienst en haalden een arrest van de Hoge Raad erbij ter onderbouwing. Volgens onze arbeidsrecht specialist heeft de Hoge Raad in dat arrest bepaald dat de tewerkstelling eindigt wanneer de verplichting werkzaamheden te verrichten ook is geëindigd.

Deze redenering past ook bij het doel van de 30%-regeling. De regeling ziet immers op kosten van verblijf buiten het land van herkomst, terwijl de noodzaak van het verblijf buiten het land van herkomst voor de dienstbetrekking verdwijnt zodra de werknemer van werkzaamheden in Nederland is vrijgesteld van werkzaamheden.

Contact met een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over de 30%-regeling?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoedingen of de 30%-regeling.

 

Advocaat Amsterdam

advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor expats en 30% ruling

Call Now Button