Eindafrekening en vaststellingsovereenkomst, wat mag een werkgever verrekenen?

avatar

Eindafrekening vaststellingsovereenkomst inhouden verrekenen?Mag een werkgever na een VSO inhouden of verrekenen in de eindafrekening?

Veel arbeidsconflicten, zoals ontslag op staande voet, eindigen met een vaststellingsovereenkomst. Daarna volgt de eindafrekening en zijn partijen, zoals dat heet, ‘finaal gekweten’. Zo’n vaststellingsovereenkomst is bedoeld om definitief afscheid van elkaar te nemen, met wederzijds goedvinden.

Vandaar dat het belangrijk is om de afspraken goed vast te laten leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Mag een werkgever achteraf verrekenen of inhouden in de eindafrekening ondanks finale kwijting?

Soms komt een werknemer tot zijn verassing er achter dat de werkgever ondanks de finale kwijting in het kader van de eindafrekening alsnog bedragen er van af trekt, zoals een betaald voorschot of een lening. Dat zijn dan bedragen waar in het kader van de beëindigingsovereenkomst niet over is onderhandeld. Dus andere bedragen dan de reguliere bedragen die in de gebruikelijke eindafrekening staan, zoals openstaande vakantiedagen of vakantiegeld. Mag de werkgever inhouden of verrekenen? Onze advocaat gespecialiseerd in ontslagrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders, licht toe of dit mogelijk is.

Tekst en strekking van de beëindigingsovereenkomst

De rechter (ECLI:NL:RBNHO:2019:3129) heeft hier een uitspraak over gedaan. Van belang vond de rechter:

  • dat de werkgever de vaststellingsovereenkomst zelf had opgesteld
  • en daarbij was bijgestaan door een advocaat.

Om die reden hechtte de kantonrechter veel waarde aan de tekst en strekking van de beëindigingsovereenkomst. Deze was op zich duidelijk, en er stond niet in vermeld dat de werkgever achteraf nog allerlei bedragen in mindering mocht laten strekken.

Afwijking van de vaststellingsovereenkomst

Daarom oordeelde de rechter dat er is geen enkele aanwijzing was dat partijen, in afwijking van de beëindigingsovereenkomst, de mogelijkheid zouden hebben willen openlaten dat de werkgever door middel van verrekening op de eindafrekening nog het bedrag mocht inhouden.

Beroep op die inhouding afleiden uit verklaringen of gedragingen

Ook was niet gebleken dat de werknemer op basis van verklaringen of gedragingen van de werkgever mocht afleiden dat de werkgever nog een beroep op die verrekening zou (willen) doen. De werkgever mocht er ook niet gerechtvaardigd van uit gaan dat de werknemer dit behoorde te begrijpen.

Bijgestaan door een advocaat met de beëindigingsovereenkomst

De kantonrechter vond het voor de hand liggen dat de advocaat, indien de werkgever die verrekening buiten de finale kwijting had willen houden, daarvan melding had gemaakt. Daarvoor had hij een voorbehoud moeten opnemen in de beëindigingsovereenkomst. De kantonrechter wees het beroep op verrekening af. De werkgever moest alsnog het volledige bedrag van de eindafrekening voldoen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over de eindafrekening

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Paul Snijders voor vragen en juridisch advies over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals vaststellingsovereenkomst en inhouden op eindafrekening.

 

Eindafrekening en vaststellingsovereenkomst, wat mag een werkgever verrekenen advocaat Amsterdam

Call Now Button