Eigen bijdrage familierecht stijgt per 1 oktober 2013 met 250%

avatar

Het gaat daarbij om:

  • echtscheiding, beëindiging samenwoning;
  • boedelscheiding, alimentatie;
  • ouderlijk gezag / voogdij en omgangsregelingen.
    (artikel 2a Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, Bebr)

Bovenstaande geldt niet voor echtscheidingszaken die op last van de rechter door de Raad moeten worden toegevoegd (artikel 817 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Door een extra verhoging van de eigen bijdrage van de rechtzoekende wordt verwacht dat partijen vanaf het begin van de verbreking van de relatie zich meer dan voorheen toeleggen op het realiseren van een duurzame oplossing. Volgens de Nota van Toelichting staan verschillende hulpmiddelen ter beschikking zoals informatie door het Juridisch Loket, mediation en gebruikmaking van echtscheidings-, ouderschapsplannen en alimentatieberekeningen op Rechtwijzer.

De eigen bijdrage voor mediation wordt niet verhoogd.

Voor toevoegingen voor scheidings- en aanverwante zaken aangevraagd vanaf 1 oktober 2013 gelden de volgende eigen bijdragen:

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht

Alleenstaande normGezamenlijke huishoudingnorm
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 17.700€ 335t/m € 24.800
€ 17.701 – € 18.400€ 406€ 24.801 – € 25.700
€ 18.401 – € 19.400€ 558€ 25.701 – € 27.000
€ 19.401 – € 21.300€ 710€ 27.001 – € 30.100
€ 21.301 – € 25.200€ 837€ 30.101 – € 35.600
Boven de € 25.200Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 35.600
Call Now Button