Deurwaarder die debiteuren op kosten jaagt geschorst

avatar

Ontruimingskosten

Het Hof oordeelde dat standaard ten onrechte “ontruimingskosten” van € 200,00 in rekening werden gebracht (ter voorbereiding van de ontruiming). Ontruimingskosten komen volgens het Hof pas aan de orde als zij ‘daadwerkelijk zijn gemaakt’:

‘Indien het gaat om kosten ter voorbereiding van een ontruiming zal daarvoor een deugdelijke grondslag moeten bestaan. Een ontruimingstitel biedt geen grondslag voor de executie van dergelijke kosten. De wet biedt geen ruimte voor het doorberekenen van kosten voor het afstemmen met de gemeente en het afleggen van bijzondere huisbezoeken. In het belang van de rechtszekerheid mogen niet zonder meer willekeurige en ongespecificeerde kosten ten laste van een schuldenaar worden opgevoerd, omdat een schuldenaar op eenvoudige wijze moet kunnen nagaan of die kosten op de wet gebaseerd zijn’.

Beslag onder meerdere banken

Verder oordeelde het Hof dat het structureel (vrijwel gelijktijdig) leggen van beslag onder ten minste twee banken, verwijtbaar is.

‘Het hof is van oordeel dat de werkwijze in dergelijke zaken dient te zijn dat na voorafgaand onderzoek in het desbetreffende dossier zo nodig loonbeslag onder de werkgever van de debiteur wordt gelegd en/of beslag op een bankrekening van een debiteur. In een voorkomend geval zal beslag onder twee banken kunnen worden gelegd. Hierbij zal telkens door een gerechtsdeurwaarder moeten worden beoordeeld of die wijze van aanpak niet onredelijk is, gelet op de daarbij te maken executiekosten die in beginsel voor rekening van de schuldenaar komen’.

In 2011 ging het om gemiddeld 140 bankbeslagen per week.

De conclusie was dat de gerechtsdeurwaarder de debiteuren onnodig op kosten had gejaagd. Het Hof legde de deurwaarders de maatregel van schorsing op voor de duur van vijf maanden c.q. twee maanden.

Call Now Button