Debat over wietteelt deert verhuurder niet

avatar

Maatschappelijke opvattingen

De huurder was veroordeeld tot ontruiming van zijn woonwagen wegens de aanwezigheid van een  illegale wietplantage. De huurder stelde in hoger beroep dat de kantonrechter ten onrechte geen rekening had gehouden met gewijzigde maatschappelijke opvattingen in de discussie over wietteelt. Daarbij verwees de huurder naar de opvatting van een aantal burgemeesters dat het verbod op hennepteelt moet worden herzien.

Het Hof stelde allereerst vast dat er sprake was van wanprestatie omdat er ter plaatse een hennepkwekerij aanwezig was.

Verder oordeelde het Hof dat het maatschappelijke debat over het totaalverbod op de teelt van hennep als genotsmiddel ‘niet de overtreding raakt die de huurder heeft gepleegd’. Het was door de verhuurder nu eenmaal niet toegestaan om bedrijfsmatig hennep te telen op of in het gehuurde.

Publieke debat

‘In het publieke debat waaraan de huurder refereert heeft een aantal burgemeesters voor gecontroleerde hennepteelt gepleit, juist om onder meer te voorkomen dat particulieren uit winstbejag in daartoe als zodanig ongeschikte ruimtes, met gevaar voor hun woning en de belendingen, overgaan tot illegale hennepteelt, zoals hier aan de orde is’.

De huurder werd veroordeelt om binnen twee maanden na betekening van dit arrest het gehuurde te ontruimen.

Strafrecht

Deze uitspraak staat los van een recente uitspraak van rechtbank Groningen in een strafzaak. Daar werd bepaald dat een man en een vrouw weliswaar schuldig waren aan het kweken van hennep, maar dat zij niet gehandeld hadden in strijd met het softdrugsbeleid van de overheid. De telers namen de regels die gelden voor ‘normale’ bedrijven in acht en tapten niet illegaal stroom af, gaven hun inkomsten op aan de belastingdienst en veroorzaakten geen overlast.

Daarmee is de uitspraak in de strafzaak niet onverkort van toepassing op een huurzaak. Het gehuurde mocht nu eenmaal niet worden gebruikt voor illegale hennepteelt en was daar ook niet voor geschikt.

Call Now Button