De 10 opvallendste wetswijzigingen van 2014

avatar

1. No cure – no pay voor advocaten die letsel- en overlijdenszaken behandelen. Het betreft een experiment, waarbij advocaten (alleen) in dit soort zaken afspraken mogen maken over een beloning die afhankelijk is van de uitkomst van de zaak.

2. Hoger beroep in zaken van de kantonrechter wordt in principe nog maar behandeld door één raadsheer (rechter), in plaats van 3.

3. Verhoging van de griffierechten met gemiddeld 15%. Vooral in hoger beroep en cassatie tikt dit flink aan.

4. Terugvordering van bonussen van bestuurders. De raad van commissarissen van een bedrijf mag bepaalde, extreme bonussen van bestuurders van een onderneming matigen of terugvorderen, als die achteraf gezien onredelijk zijn.

5. Curatoren, bewindvoerders en mentoren die door de rechtbank worden benoemd, moeten aan bepaalde eisen gaan voldoen. Een accountant moet jaarlijks onderzoeken of men nog steeds aan de eisen voldoet.

6. Verkoop aan consumenten wordt verder beschermd. In het kader van de implementatie van een Europese richtlijn gaat de bedenktijd voor aankopen die door consumenten via het internet zijn gedaan, van 7 naar 14 dagen.

7. Frauderende bestuurders van een failliet bedrijf kunnen een bestuursverbod krijgen. Dat houdt in dat zij gedurende maximaal 5 jaar na het faillissement geen bedrijf meer mogen leiden. Dit kan zowel in een stafzaak als door de curator gevorderd worden.

8. Geen woekerrente meer bij de bank van lening. Pandhuizen waar spullen worden beleend, mogen maximaal 9% (in het 1e jaar) c.q. 4,5% (vanaf het tweede jaar) aan rente in rekening brengen.

9. Meldplicht bij lekken van data. In geval van een lek bij persoonsgegevens, moet er melding worden gemaakt aan het College Bescherming Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.

10. Overheidsinstellingen en leidinggevende ambtenaren kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, tenzij het strafbare feit redelijkerwijs noodzakelijk was voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak.

Call Now Button