Veroordeling in de proceskosten

In civiele rechtszaken moeten de procespartijen bepaalde kosten voldoen. In het algemeen geldt dat de rechter in de uitspraak de verliezende partij in de kosten die de winnende partij heeft gemaakt, veroordeelt. Het gaat meestal om de kosten van getuigen, tolken, deskundigen, beslagen, het uitbrengen van de dagvaarding, griffierecht en de kosten van de advocaat of gemachtigde. Hoe gaat dit in zijn werk?[Lees meer]

Gedaagde brengt ingetrokken dagvaarding aan: kostenveroordeling

Gerechtshof Den Haag heeft op 4 maart 2014 een VVE, die als gedaagde partij een door een bewoner ingetrokken dagvaarding zelf bij het hof had aangebracht om een kostenveroordeling tegen de bewoner te verkrijgen, in de kosten van de procedure veroordeeld. [Lees meer]

Verhuurder mag ontruimen om hogere huurprijs te kunnen vragen

Mag een verhuurder na verbouwing van een winkelruimte voor een veel hogere prijs gaan verhuren? Onze advocaat huurrecht in Amsterdam geeft antwoord. [Lees meer]

De 10 opvallendste wetswijzigingen van 2014

In 2014 zullen naar verwachting veel wetten in werking treden, die nu nog in behandeling zijn. De wijzigingen in het arbeidsrecht zijn al uitgebreid aan de orde gekomen. Tien minder bekende, maar niet minder belangrijke, wijzigingen worden hier onder op een rijtje gezet.
[Lees meer]

Werknemer of ZZP

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij twijfel over een opdrachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst. [Lees meer]

Boete bij inleveren bedrijfseigendommen

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 december 2013 bepaald dat een werkgever die te laat klaagt over de door een vertrekkende werknemer ingeleverde zaken, het recht om de werknemer de contractuele boete in rekening te brengen heeft verwerkt.[Lees meer]

Rechtbank: geldlening na 22 jaar nog niet verjaard

Rechtbank Rotterdam heeft op 11 december 2013 bepaald dat een geldlening die is afgesloten in de jaren ’90, waarover in 2012 een procedure was begonnen, niet is verjaard, ondanks dat de eerste aanmaning dateerde uit 2012.[Lees meer]

Voortaan vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat iemand die een rechtsbijstandverzekering heeft, voortaan zelf een advocaat mag kiezen, als er een procedure wordt gevoerd. De verzekeraar mag zich er niet meer op beroepen dat de verzekerde geen eigen advocaat mag kiezen of genoegen moet nemen met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Daarbij maakt het niet uit om wat voor een juridische procedure het gaat.[Lees meer]

Call Now Button