Schadevergoeding bij opzeggen duurovereenkomst

Een duurovereenkomst is een afspraak waarbij partijen over een langere periode samenwerken. Niet altijd worden er afspraken gemaakt over de beëindiging daarvan. De Hoge Raad heeft in 2011 en 2013 duidelijk gemaakt dat een duurovereenkomst kan worden opgezegd als partijen over de opzegging niets zijn overeengekomen. Wel kan het zo zijn dat er voor de opzegging een voldoende zwaarwegende grond moet zijn en dat er een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Ook kan er reden zijn voor schadevergoeding. Rechtbank Amsterdam heeft op 20 februari 2015 een uitspraak gedaan over opzegging van een langdurige samenwerking tussen muzikanten in een band.[Lees meer]

Makelaar niet aansprakelijk voor te klein oppervlakte uit 2008

Sinds 2010 zijn makelaars door de NVM verplicht gesteld om de methode NEN 2580 bij het berekenen van oppervlakte te hanteren. Als de makelaar zich hier niet aan houdt en er een kleiner oppervlakte dan vermeld wordt verkocht, kan de makelaar jegens een koper aansprakelijk zijn. Wat is de situatie als een makelaar zich vóór 2010 niet aan deze norm heeft gehouden?[Lees meer]

Geen getuigenverhoor voor Linda de Mol

Rechtbank Amsterdam heeft op 18 december 2014 het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor in de Postcode Loterij Miljoenenjacht afgewezen. [Lees meer]

Deurwaarder die debiteuren op kosten jaagt geschorst

Een deurwaarder mag een vonnis executeren en de kosten daarvan in rekening brengen aan de debiteur. Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 september 2014 in een tuchtrechtzaak een uitspraak gedaan over de vraag of een deurwaarder standaard bepaalde kosten bij de debiteur in rekening mag brengen, zoals ontruimingskosten en kosten als er bij meerdere banken beslag wordt gelegd.[Lees meer]

Makelaarsadvertentie niet bepalend voor omvang perceel

Rechtbank Den Haag heeft op 16 juli 2014 bepaald dat een koper geen rechten kan ontlenen aan een advertentie waarmee een onroerende zaak werd aangeprezen die ‘2 eigen natuureilanden’ zou hebben.
[Lees meer]

Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto in privétijd?

De Hoge Raad heeft zich op 11 juli 2014 uitgelaten over de vraag of een werknemer aansprakelijk is voor de schade als zijn leaseauto wordt gestolen omdat de werknemer de sleutel van de auto aan een sleutelbos in het slot van zijn voordeur heeft gelaten.[Lees meer]

Proceskosten en kostenveroordeling

Onze advocaten in Amsterdam geven juridisch advies over proceskosten. In civiele rechtszaken wordt meestal de verliezende partij veroordeeld om de kosten van de winnende partij te betalen (art. 237 Wetboek van Rechtsvordering). In artikel 7:304 lid 3 BW is bepaald dat de kosten van de deskundige(n) ook proceskosten zijn als bedoeld in artikel 237 Rv.

In het geval van ‘nodeloos aangewende of veroorzaakte kosten’ kan de rechter echter van deze regel afwijken en deze voor rekening laten komen van de partij die hiervoor verantwoordelijk is (Hoge Raad 3 april 1998, NJ 1998, 571).

Rechtbank Amsterdam heeft op 23 april 2014 bepaald dat in een civiele procedure de winnende partij alle proceskosten moet betalen van de partij die in het ongelijk was gesteld. Betrokkene had een motorjacht gekocht bedoeld voor zakelijke uitjes en bedoeld om er snel mee te varen. Na de aankoop werd geconstateerd dat de boot scheef hing en zwaar en moeilijk stuurde bij topsnelheid. Hij startte een procedure tegen de verkoper waarin hij € 302.769,– (exclusief BTW) vorderde ter zake van ‘gederfd vaargenot’.[Lees meer]

Kassiere Albert Heijn niet gehouden aan schuldigverklaring

Bij diefstal door personeel, moet de betrapte medewerker vaak een ‘verdachtenverklaring’ tekenen. Dit is een voorgedrukt invulformulier, waarop vakjes kunnen worden aangekruist en waarop ruimte is voor een persoonlijke verklaring. Op basis hiervan verklaart de medewerker zich schuldig aan verduistering en wordt een terugbetalingsregeling aangegaan. De vraag is of zo’n verklaring in alle gevallen afdwingbaar is. Rechtbank Amsterdam heeft op 6 maart 2014 beslist dat dit niet het geval is.
[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button