Concurrentiebeding en boete in het arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrentiebeding en boetes. Veel concurrentiebedingen in een arbeidscontract bevatten een bepaling die er op neerkomt dat een werknemer, die na zijn arbeidsovereenkomst bij een concurrent gaat werken, een boete moet betalen aan de voormalig werkgever. Ook in een vaststellingsovereenkomst kan zo’n concurrentiebeding staan, of in een aandelenovereenkomst, als de werknemer ook aandelen heeft ontvangen van de werkgever. Vaak geldt dit ook voor een relatiebeding. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst staat vaak vermeld dat verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te blijven gelden, ook blijven gelden. Dat zie ook op een concurrentiebeding. Veel werknemers denken dat het met zo’n beding of de daaraan gekoppelde boete wel losloopt als men ergens anders gaat werken, bijvoorbeeld bij een concurrent. In de praktijk valt dat helaas soms tegen. Advocaat arbeidsrecht mr. P.Chr. Snijders in Amsterdam geeft een toelichting op concurrentiebedingen en boetes. [Lees meer]

Advocaat voor ondernemers MKB Amsterdam

MKB: advocaat en huisjurist voor ondernemers in Amsterdam Sinds 1997 treden onze advocaten in Amsterdam op voor bedrijven en ondernemers, van ZZP’ers en bestuurders tot vennootschappen. Onze advocaten zijn ondernemers in het MKB vanuit Amsterdam landelijk van dienst met juridisch advies en het voeren van procedures. Wij hanteren als advocaten een betaalbaar[Lees meer]

Executie van vonnis en misbruik van recht

Soms gebeurt het dat een woning van een debiteur met hypotheek ‘onder water staat’. Mag een schuldeiser dan alsnog beslag leggen op de woning zodat deze openbaar moet worden verkocht? In dit soort gevallen speelt de vraag of de executant wel voldoende belang heeft bij executie in verband met de (te verwachten) hoogte van de executieopbrengst in relatie tot de hoogte van de vordering van de hypotheek­houder.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst en juridisch advies in Amsterdam

Is een vaststellingsovereenkomsten bindend, ook als de werknemer juridisch advies heeft gehad? Onze ontslag advocaat te Amsterdam legt uit.[Lees meer]

Gerechtshof wijzigt kadastrale erfgrens

Het Kadaster legt erfgrenzen vast in de kadastrale registratie. Bij een verschil van mening over de locatie van de erfgrens kan (nieuwe) opmeting door het kadaster uitkomst bieden. Uit onderstaande uitspraak blijkt echter dat de kadastrale opmeting niet altijd leidend is voor de vraag waar de erfgrens loopt. [Lees meer]

Advocaat heeft zorgplicht voor cliënt

Volgens artikel 7:104 BW heeft een professionele opdrachtnemer zoals een advocaat een zorgplicht voor zijn cliënt, temeer als de cliënt een consument is. Hof Leeuwarden heeft op 26 mei 2015 beslist dat deze zorgplicht inhoudt dat de advocaat kosten die de cliënt moet maken, bewaakt. [Lees meer]

Rechterlijke uitspraak herroepbaar na bedrog

Als na het voeren van een procedure blijkt dat het besluit van de rechter berust op bedrog of valse stukken die door een van de partijen in het geding zijn gebracht, dan kan de benadeelde partij de rechter vragen om het oordeel te herroepen. Dit maakt een uitzondering op de regel dat een eenmaal afgedane zaak niet opnieuw aan de rechter kan worden voorgelegd. Hiervoor zijn bijzondere omstandigheden nodig, zoals bedrog, valsheid van stukken of het achterhouden van stukken door de tegenpartij.[Lees meer]

Schadevergoeding bij opzeggen duurovereenkomst

Een duurovereenkomst is een afspraak waarbij partijen over een langere periode samenwerken. Niet altijd worden er afspraken gemaakt over de beëindiging daarvan. De Hoge Raad heeft in 2011 en 2013 duidelijk gemaakt dat een duurovereenkomst kan worden opgezegd als partijen over de opzegging niets zijn overeengekomen. Wel kan het zo zijn dat er voor de opzegging een voldoende zwaarwegende grond moet zijn en dat er een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Ook kan er reden zijn voor schadevergoeding. Rechtbank Amsterdam heeft op 20 februari 2015 een uitspraak gedaan over opzegging van een langdurige samenwerking tussen muzikanten in een band.[Lees meer]

Call Now Button