Advocaat voor ondernemers MKB Amsterdam

MKB: advocaat en huisjurist voor ondernemers in Amsterdam Sinds 1997 treden onze advocaten in Amsterdam op voor bedrijven en ondernemers, van ZZP’ers en bestuurders tot vennootschappen. Onze advocaten zijn ondernemers in het MKB vanuit Amsterdam landelijk van dienst met juridisch advies en het voeren van procedures. Wij hanteren als advocaten een betaalbaar[Lees meer]

Executie van vonnis en misbruik van recht

Soms gebeurt het dat een woning van een debiteur met hypotheek ‘onder water staat’. Mag een schuldeiser dan alsnog beslag leggen op de woning zodat deze openbaar moet worden verkocht? In dit soort gevallen speelt de vraag of de executant wel voldoende belang heeft bij executie in verband met de (te verwachten) hoogte van de executieopbrengst in relatie tot de hoogte van de vordering van de hypotheek­houder.[Lees meer]

Verkoper huis: verplicht mededeling over overlast buren

Een verkoper van een woning is verplicht om alles wat hij weet en wat belangrijk kan zijn voor de koper te vertellen. Hoever gaat deze mededelingsplicht?[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst en juridisch advies in Amsterdam

Is een vaststellingsovereenkomsten bindend, ook als de werknemer juridisch advies heeft gehad? Onze ontslag advocaat te Amsterdam legt uit.[Lees meer]

Recht op aanvullende schadevergoeding bij vliegreis?

Voor juridisch advies over schadevergoeding bij vertraagde vliegreizen kunt u terecht bij onze advocaten contractenrecht in Amsterdam. Als een vlucht van of naar een Europees land meer dan 3 uur is vertraagd, geannuleerd of overboekt dan heeft een passagier recht op een vergoeding van € 250,-, € 400,- of € 600,- per passagier. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand en de bestemming. Dit geldt alleen niet bij buitengewone omstandigheden. Kan een passagier, die meer schade heeft geleden dan deze bedragen, deze aanvullende schade ook vorderen?[Lees meer]

Gerechtshof wijzigt kadastrale erfgrens

Het Kadaster legt erfgrenzen vast in de kadastrale registratie. Bij een verschil van mening over de locatie van de erfgrens kan (nieuwe) opmeting door het kadaster uitkomst bieden. Uit onderstaande uitspraak blijkt echter dat de kadastrale opmeting niet altijd leidend is voor de vraag waar de erfgrens loopt. [Lees meer]

Advocaat heeft zorgplicht voor cliënt

Volgens artikel 7:104 BW heeft een professionele opdrachtnemer zoals een advocaat een zorgplicht voor zijn cliënt, temeer als de cliënt een consument is. Hof Leeuwarden heeft op 26 mei 2015 beslist dat deze zorgplicht inhoudt dat de advocaat kosten die de cliënt moet maken, bewaakt. [Lees meer]

Rechterlijke uitspraak herroepbaar na bedrog

Als na het voeren van een procedure blijkt dat het besluit van de rechter berust op bedrog of valse stukken die door een van de partijen in het geding zijn gebracht, dan kan de benadeelde partij de rechter vragen om het oordeel te herroepen. Dit maakt een uitzondering op de regel dat een eenmaal afgedane zaak niet opnieuw aan de rechter kan worden voorgelegd. Hiervoor zijn bijzondere omstandigheden nodig, zoals bedrog, valsheid van stukken of het achterhouden van stukken door de tegenpartij.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam