Concurrentiebeding moet zijn ondertekend met handtekening

avatar

Concurrentiebeding moet zijn ondertekend met handtekeningOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrentiebedingEen concurrentiebeding wordt, gezien de krappe arbeidsmarkt, steeds belangrijker. In toenemende mate doen werkgevers hier een beroep op bij vertrekkende werknemers. De wet bepaalt in artikel 7:653 lid 1 BW dat een concurrentiebeding alleen geldig is, als dit schriftelijk is overeengekomen. De Hoge Raad heeft bepaald dat een concurrentiebeding voor een werknemer zo vergaand is, dat het alleen geldig is als de werknemer de consequenties van het concurrentiebeding goed heeft overwogen.

Wanneer is een concurrentiebeding schriftelijk overeengekomen?

Over de vraag wat ‘schriftelijk’ is, lopen de meningen in de rechtspraak uiteen. In ieder geval is het schriftelijkheidsvereiste voldaan als de werknemer een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding of een ander geschrift met een concurrentiebeding heeft ondertekend. Dat is ook het geval als de arbeidsovereenkomst of een brief verwijst naar een bijgevoegd stuk, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden met een concurrentiebeding en de werknemer zich door ondertekening daarvan akkoord verklaard. Volgens de Hoge Raad is niet voldoende als de werknemer schriftelijk akkoord gaat met een bijlage die er niet is bijgevoegd. Rechtbank Oost-Brabant heeft op 7 januari 2019 op dit punt een uitspraak gedaan. Het betrof een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Die kwam tot stand doorgaat de werknemer in een e-mailbericht aangaf (“in principe”) akkoord te gaan met het concept arbeidsovereenkomst en toen haar werkzaamheden heeft voortgezet (op basis van het toegezonden arbeidscontract).

Opgenomen in arbeidsvoorwaarden

Ook hier overwoog de kantonrechter dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Vervolgens herhaalde de kantonrechter de overwegingen van de Hoge Raad van 3 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:364). “Schriftelijk is overeengekomen”, is ook aan de orde als het concurrentiebeding is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een ander document dan het document dat de werknemer heeft ondertekend. In dat geval moet zijn voldaan aan een van de twee volgende vereisten:
  • de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of
  • de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding.

Een door de werknemer ondertekend document

De kantonrechter oordeelde dat het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 lid 1 sub b BW betekent dat er sprake moet zijn van een door de werknemer ondertekend document waarin het concurrentiebeding is opgenomen. Zo niet dan moet er ofwel een bijlage zijn waarin wordt verwezen naar het concurrentiebeding, ofwel waarin de werknemer uitdrukkelijk verklaart dat hij instemt met het concurrentiebeding.

De enkele reply op de e-mail van werkgever met de tekst “Ik ben in principe akkoord met de arbeidsovereenkomst.” is volgens de kantonrechter niet voldoende. Het dient te gaan om een door de werknemer ondertekend document. Er is geen ruimte om de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding aan te nemen op basis van alleen de reply e-mail. Dat zou mogelijk anders zijn geweest als de werknemer zich per e-mail uitdrukkelijk akkoord had verklaard met het concurrentiebeding, maar daarvan is geen sprake.

Dat de werknemer met de enkele mededeling dat hij akkoord is ook instemt met een eventueel in het contract opgenomen concurrentiebeding en hij de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen, valt niet met zekerheid te zeggen. De ondertekening van de arbeidsovereenkomst is het formele moment waarop de werknemer zich ervan bewust moet zijn dat hij akkoord is met het contract, inclusief met een eventueel concurrentiebeding. Pas dan mag van hem worden verwacht dat hij de inhoud ervan goed heeft overwogen. De ondertekening is dus een essentieel element voor de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding geworden.

Gelet op het voorgaande is de kantonrechter voorlopig van oordeel dat er geen concurrentiebeding tussen partijen geldt.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over concurrentiebeding

Concurrentiebeding moet zijn ondertekend met handtekening AmsterdamZoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, concurrentiebeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button