Concurrentiebeding: hoe lang?

avatar

Hoe toetst de rechter een concurrentiebeding?

Hoe lang mag een concurrentiebeding gelden? En hoe kijkt de rechter er naar? Naarmate de jaren verstrijken bouwt zich binnen een bedrijf veel kennis en ervaring op. Dit is erg kostbaar voor een bedrijf en dit mag dan ook beschermd worden met een concurrentiebeding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam een uitspraak waarin de rechter goed uitlegt hoe zo’n concurrentiebeding getoetst moet worden.

Onze arbeidsrecht specialist legt de feiten uit.

Gelijksoortige werkzaamheden

Twee werknemers van een arbeidsbemiddelingsbedrijf willen een nieuw bedrijf beginnen. Dit bedrijf zal gelijksoortige werkzaamheden verrichten als het oude bedrijf waar zij voor werkten. Het gaat om een vrouw die een jaar in dienst is en een man die 15 jaar in dienst is geweest.

In het contract van zowel de man en de vrouw en in de vaststellingsovereenkomst van de man staat een concurrentiebeding. Dit houdt in dat zij een jaar na het einde van hun dienstverband niet soortgelijke werkzaamheden mogen verrichten. Het bedrijf stapt naar de rechter en vraagt hem dit verbod uit te spreken.

Hieronder zal onze arbeidsrecht advocaat bespreken wat de rechter hiervan vond.

Het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding

De wet stelt de eis dat een concurrentiebeding opgenomen moet zijn in de arbeidsovereenkomst. De vrouw voerde aan dat dat bij haar niet het geval was. Het beding was namelijk als een bijlage gehecht aan de overeenkomst. De bedoeling van de wetgever is om ervoor te zorgen dat werknemers niet achteraf geconfronteerd kunnen worden met een concurrentiebeding waarvan zij tijdens het sluiten van de arbeidsovereenkomst niet van op de hoogte waren. In dit geval had de vrouw het concurrentiebeding ondertekend dus de rechter ging ervan uit dat de vrouw van het bestaan afwist.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

De wet zegt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is toegestaan. Hier mag echter van worden afgeweken. Dit kan als uit een schriftelijke motivering in het concurrentiebeding blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De wet zegt vervolgens wel dat dit per werknemer een specifieke motivering moet zijn. De werknemer moet kunnen begrijpen wat de reden hiervan is.

De rechter oordeelde dat in het beding voldoende wordt onderbouwd op grond van welke bedrijfsbelangen het beding noodzakelijk is. Er is duidelijk omschreven tot welke concurrentiegevoelige informatie de vrouw toegang kreeg.

Toch gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding

De rechter oordeelde toch dat het beding gedeeltelijk zal worden vernietigd De vrouw werkte er namelijk maar een jaar. Het zou dan onrechtmatig zijn om het verbod dan ook voor een jaar op te leggen. Het bedrijf had ook nauwelijks geïnvesteerd in de werkneemster.

Voor de man lag dit anders. Hij werkte er al 15 jaar en bezat behoorlijk veel kennis en ervaring die hij dankzij het bedrijf had verworven. Voor hem geldt het verbod wel een jaar.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over een concurrentiebeding?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht zoals mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en concurrentiebedingen.

 

Advocaat Amsterdam

advocaat arbeidsrecht Amsterdam over Concurrentiebeding: hoe lang?

Call Now Button