Wie moet overuren in een rechtszaak bewijzen bij een claim?

avatar

Bewijsplicht onbetaalde uren ligt bij werkgever indien werknemer geen toegang heeft tot de urenadministratie. 

overuren claimen door advocaat arbeidsrecht amsterdam

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-De Bies, een arrest waarin de Hoge Raad bepaalde wie het aantal overuren moet bewijzen.Er zijn werknemers in Nederland die werken in de weekenden of op feestdagen. In de arbeidsovereenkomst of – indien deze er is- een cao staat geregeld hoe deze dagen moeten worden uitbetaald. Als de werkgever zich hier niet aan houdt, zal de werknemer het geld moeten vorderen. Hiervoor moet hij wel kunnen bewijzen dat de uren zijn gemaakt. Dit kan soms lastig zijn wanneer alleen de werkgever beschikt over de urenadministratie.  

Overuren en feestdagen bij de rechter claimen van werkgever 

Kort licht onze arbeidsrecht specialist toe waar de zaak overging. De werknemer was een chauffeur die goederen vervoerde. In zijn contract en in de cao stonden afspraken over het vergoeden van overuren, werken in de weekenden en op feestdagen. Volgens de chauffeur had zijn werkgever deze uren niet uitbetaald zoals had gemoeten en ging naar de rechter. Na het oordeel van de kantonrechter is de chauffeur in hoger beroep gegaan.  

Stelplicht overuren in rechtszaak ligt bij werknemer

De werknemer stelde dat hij niet volgens afspraak was uitbetaald. Hij kon dit echter niet bewijzen aangezien de werkgever beschikte over zijn urenadministratie. Volgens onze arbeidsrecht advocaat moet in het burgerlijk procesrecht degene die iets stelt dit ook bewijzen. In dit geval vonden zowel de kantonrechter als het gerechtshof dat de chauffeur moest bewijzen dat hij de overuren, weekend- en feestdagen had gewerkt. Een wijziging van de bewijsplicht kon enkel en alleen in bijzondere gevallen volgens het Gerechtshof.   

De Hoge Raad keek hier anders tegenaan. Zij kon het Gerechtshof niet volgen in haar oordeel. Van de chauffeur mocht niet worden verwacht dat hij een stelling bewijst als het benodigde bewijs zich bij de werkgever bevindt en hij daartoe geen toegang heeft. 

Onbetaalde feestdagen volgens urenadministratie

De werknemer had in eerste instantie gevorderd dat hij de niet uitbetaalde uren vergoed wilde krijgen van de werkgever. Aangezien hij geen toegang had tot de urenadministratie was de exacte omvang voor hem daarom ook onduidelijk.

Inzage van de stukken in gerechtelijke procedure

Toen het Gerechtshof de werkgever had veroordeeld tot inzage van de stukken wist de werknemer pas dat het ook ging om onbetaalde feestdagen. Vervolgens wijzigde de werknemer zijn vordering bij het gerechtshof met een uitbreiding naar feestdagen. Het Gerechtshof zag dit als een extra vordering die los stond van zijn in eerste instantie gestelde vordering. Dit zou volgens hen te laat zijn ingediend. 

Vergoeding voor het werken op feestdagen

Ook hierin kon de Hoge Raad het Hof niet volgen. Het vorderen van de vergoeding voor het werken op feestdagen was geen zogenaamde nieuwe grief. Nu de werknemer in eerste instantie al het niet betaalde had gevorderd kon daar ook onder begrepen worden de vergoedingen van het werken op feestdagen. 

Nieuwe beoordeling over de overuren door andere rechter

Aangezien de Hoge Raad niet mag oordelen over feiten, maar wel het arrest van het Gerechtshof heeft vernietigd wegens de fouten moet de zaak opnieuw worden beoordeeld in hoger beroep. Een ander Gerechtshof zal zich opnieuw over de overuren claim van de chauffeur moeten buigen met inachtneming van hetgeen de Hoge Raad heeft geoordeeld. 

Contact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over onbetaalde overuren 

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, VSO en onbetaalde uren.

 

 

advocaat  Amsterdam Wie moet overuren bewijzen bij een claim?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat Amsterdam

 

Call Now Button