Geen transitievergoeding bij ontslag: alleen in uitzonderingsgevallen bij verwijtbaar gedrag

avatar

Onze specialist arbeidsrecht mr. Snijders heeft in cassatie bij de Hoge Raad gelijk gekregen over de vraag of de werkgever verplicht is om bij ontslag een transitievergoeding te betalen. Mr Snijders was via cassatieadvocaat mr. Alt in beroep (cassatie) gegaan tegen een uitspraak van gerechtshof Amsterdam. Het hof Amsterdam onthield de cliënte van mr. Snijders ten onrechte de transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ook had het hof Amsterdam geoordeeld dat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg was van ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van de werknemer, o.a. omdat zij afspraken waaronder afspraken op het gebied van het maken van onderscheid tussen werk en privé niet zou zijn nagekomen en niet meteen openheid van zaken had gegeven over haar betrokkenheid bij een wandelvakantie. Omdat volgens het hof Amsterdam hierdoor sprake was van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten, hoefde de werkgever volgens het hof Amsterdam bij dit ontslag geen transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Het hoogste rechtscollege in arbeidsrecht, de Hoge Raad, heeft deze uitspraak vernietigd.[Lees meer]

Kosten advocaat vaststellingsovereenkomst

avatar

Wat zijn de kosten van een advocaat vaststellingsovereenkomst? De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van WS Advocaten in Amsterdam controleert (gratis) uw vaststellingsovereenkomst. Ook onderhandelen wij namens u over de aangeboden ontslagregeling. De juridische kosten van het controleren van een ontslagovereenkomst verhalen wij op de werkgever. De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden tot een bepaald bedrag vergoed door de werkgever. Daarom is ons advies voor werknemers vrijwel altijd gratis.[Lees meer]

Ontslag voor begin proeftijd: schadevergoeding

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over proeftijd, ontslag en schadevergoeding. Het komt regelmatig voor dat een werkgever een werknemer tijdens de proeftijd ontslaat. Mag een werkgever een werknemer ook ontslaan voordat de proeftijd is ingegaan en moet de werkgever daarvoor een reden opgeven? Rechtbank Gelderland heeft op 20 december 2018 bepaald dat een werkgever schadevergoeding moet betalen omdat een werknemer, voordat de proeftijd was ingegaan, is ontslagen. Tussen partijen was een arbeidsovereenkomst gesloten, waarbij een proeftijdbeding is overeengekomen. Daar aan voorafgaand had de werknemer een uitgebreide sollicitatieprocedure doorlopen en vervolgens te horen heeft gekregen dat ze was aangenomen voor de functie. In het gesprek heeft de werkgever haar duidelijk gemaakt dat zij haar ‘oude baan’ met een gerust hart kon opzeggen. Na dat gesprek heeft de werkgever echter aangegeven dat men de werknemer onvoldoende geschikt achtte voor de functie van teamleider.[Lees meer]

Advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding Amsterdam

avatar

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst Advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding Amsterdam: de gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Wij weten als advocatenkantoor in Amsterdam waar wij bij het toetsen van een vaststellingsovereenkomst op moeten letten. Onze advocaten beoordelen en controleren in geval[Lees meer]

Schending geheimhoudingbeding door sturen van zakelijke gegevens naar privé e-mail?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over overtreding van een geheimhoudingsbeding. Mag een werknemer zakelijke gegeven (bedrijfsgegevens) van zijn werkgever kort voor het einde van zijn dienstverband naar zijn privé mail sturen? Bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam op 15 januari 2019 de vraag aan de orde of een werknemer die vanaf het begin van het dienstverband zakelijke, werk-gerelateerde, e-mails vanaf zijn zakelijke mailadres naar zijn privé e-mailadres heeft verzonden, in overtreding was van het geheimhoudingsbeding. Werknemer had benadrukt dat het versturen van de zakelijke mailtjes naar zijn privé e-mailadres vaker gebeurde en dat hij dit deed om op een gemakkelijke wijze een beperkt deel van deze informatie (enkele pagina’s) te kunnen printen. Van een Excelbestand zou hij geen enkele pagina hebben geprint. De naar zijn privé e-mailadres gestuurde informatie kon hij niet gebruiken zonder de daarbij behorende software die hij niet meer tot zijn beschikking had.[Lees meer]

Concurrentiebeding moet zijn ondertekend met handtekening

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrentiebeding. Een concurrentiebeding wordt, gezien de krappe arbeidsmarkt, steeds belangrijker. In toenemende mate doen werkgevers hier een beroep op bij vertrekkende werknemers. De wet bepaalt in artikel 7:653 lid 1 BW dat een concurrentiebeding alleen geldig is, als dit schriftelijk is overeengekomen. De Hoge Raad heeft bepaald dat een concurrentiebeding voor een werknemer zo vergaand is, dat het alleen geldig is als de werknemer de consequenties van het concurrentiebeding goed heeft overwogen.[Lees meer]

Scheidsgerecht Gezondheidszorg: transitievergoeding voor medisch specialist verplicht bij slapend dienstverband

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft eind 2018 bepaald dat een werkgever verplicht is om een werknemer die al langer ziek is, te ontslaan. Dat liet dagblad Trouw weten. Het betrof een 59-jarige medisch specialist die twee jaar arbeidsongeschikt was en terminaal ziek was. Het UWV legde werkgever een loondoorbetalingsverplichting op, omdat er te weinig aan reintegratie was gedaan. De werkgever weigerde daarna om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daardoor kreeg de specialist ook geen transitievergoeding. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde op verzoek van de advocaat van de specialist dat de werkgever de arts moest ontslaan, zodat deze ook recht op een transitievergoeding zou krijgen.[Lees meer]

2 Belangrijke wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2019

avatar

Per 1 januari 2019 wijzigt het arbeidsrecht op een aantal punten. De belangrijkste wijzigingen zijn:
– de transitievergoeding wordt verhoogd. De maximale transitievergoeding was in 2018 79.000 euro bruto en in 2017 77.000 euro bruto. Het maximumbedrag wordt per 1 januari 2019: € 81.000, Bij een jaarsalaris hoger dan 81.000 euro, bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

– versoepeling ‘kleine-werkgevers-regeling’, artikel 7:673d BW:

Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers is het toegestaan om bij bedrijfseconomisch ontslag een lagere transitievergoeding te betalen. Als een werkgever aan de criteria van de overbruggingsregeling voldoet, mag het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet meerekenen voor de transitievergoeding. [Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam