Inloopspreekuur advocaten kantoor Amsterdam, gratis juridisch spreekuur WS Advocaten op woensdagmiddag

avatar

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam Zuid (Rooseveltlaan 2, rivierenbuurt) heeft elke woensdag tussen 16 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur waar onze advocaten vrijblijvend juridisch advies geven. Tijdens dit wekelijkse advocatenspreekuur kunt u aan onze advocaten uw juridisch probleem of conflict voorleggen. Onze advocaten en juristen bespreken dan gratis uw hulpvraag waarvoor u een advocaat nodig heeft. Aan dit advies zijn dus geen kosten verbonden. Tijdens het spreekuur geven wij advies op de volgende gebieden:

arbeidsrecht en ontslag
huurrecht en wonen
uitkeringen, vergunningen en bestuursrecht (overheid)
ambtenaren
familierecht
ondernemingen en ondernemers, zzp
letsel
visum[Lees meer]

Mag een werkgever bij detentie wegens een strafbaar feit ontslaan?

avatar

Mag een werkgever een werknemer ontslaan omdat hij is gedetineerd wegens verdenking van een strafbaar feit? En moet een werknemer aan zijn werkgever openheid geven over zijn status als verdachte in een strafzaak? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en detentie wegens en strafbaar feit. Voor ontslag geldt in het algemeen dat zolang de werknemer strafrechtelijk nog niet is veroordeeld, er van uit moet worden gegaan dat deze zich niet aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Een strafrechtelijke verdenking mag dus niet zomaar als vaststaand feit worden aangenomen. Wordt dat anders als een verdachte de feiten min of meer heeft bekend? De Kantonrechter in Rotterdam heeft op 22 december 2016 een uitspraak gedaan over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de strafrechtelijke detentie van een verdachte werknemer. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.[Lees meer]

Ambassade moet werknemer terugnemen na ontslag

avatar

Rechtbank Den Haag heeft op 7 maart 2019 in een door onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders behandelde ontslagzaak beslist dat een ambassade een zieke werknemer terug moet nemen nadat deze was ontslagen doordat zijn contract niet was verlengd. De ambassade had de werknemer laten weten dat zijn laatste, aflopende, contract niet zou worden verlengd. De werknemer, die zich voor die tijd al ziek had gemeld, was het daar niet mee eens. Volgens de werknemer was hij ontslagen omdat hij wegens ziekte zijn werk niet meer kon uitvoeren. Mr. Snijders spande daarop een procedure aan tegen de ambassade en vorderde dat de werknemer tot zijn werkzaamheden als chauffeur zou worden toegelaten zodra hij hersteld was, op straffe van een dwangsom
[Lees meer]

Termination agreement in The Netherlands

avatar

Our Dutch specialist employment solicitors based in Amsterdam deal with settlement agreements throughout the Netherlands every day. We give fast advice on settlement agreements wherever you are in the Netherlands or abroad. Our Amsterdam employment lawyers are specialists in employment law and dismissal law. We give legal advice on dismissal, we draw up settlement agreements and check termination agreements for employees. We are specialists in negotiating settlement packages. Settlement agreements usually involve a benefit to the employee by way of a compensation payment. Our Amsterdam lawyers can help negotiate a better deal, in order to ensure that the payments compensate an employee as much as possible for future loss of earnings.[Lees meer]

Beleidsregels in het bestuursrecht en ambtenarenrecht

avatar

Onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de rechtspositie van ambtenaren in en buiten Amsterdam. Bent u een ambtenaar in dienst van de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of anderszins is het goed om te weten wat uw rechtspositie is als het gaat om beleid dat door uw overheidswerkgever is opgesteld.
Het komt helaas weleens voor dat bestuursorganen om diverse redenen geen uitvoering aan het eigen beleid willen geven. Bijvoorbeeld omdat het hen niet uitkomt, bang zijn voor precedentwerking; noem maar op. In dit stuk leg ik aan u uit wanneer uw werkgever rechtsgeldig van het beleid mag afwijken en wanneer vooral niet.[Lees meer]

Concurrentiebeding vernietigd ondanks investeringen door interne training

avatar

Een concurrentiebeding houdt niet altijd stand bij de kantonrechter, vooral als de werknemer kan aantonen dat het belang op een andere baan groter is dan het belang dat de werkgever heeft bij het handhaven van het concurrentiebeding. Het heeft dus soms zin om een concurrentiebeding bij de rechter aan te vechten. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft een toelichting aan de hand van een uitspraak van kantonrechter Utrecht over een schoolverlater die kort in dienst was en daar naar een ander bedrijf overstapte. Rechtbank Utrecht heeft op 6 februari 2019 geoordeeld dat een werknemer door zijn concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld. Werknemer was, na zijn stageperiode bij werkgever, op 1 mei 2018 in dienst getreden bij werkgever in de functie van Software Engineer. Op 8 augustus 2018 kondigde hij aan dat hij naar een ander bedrijf wilde. Daarop vorderde de werkgever in kort geding nakoming van het concurrentiebeding.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst juridisch beoordelen en controleren

avatar

Vaststellingsovereenkomst ontvangen en u wenst telefonisch of per e-mail juridisch advies over het voorstel tot ontslag met wederzijds goedvinden voordat u de overeenkomst gaat tekenen? Vul onderstaand formulier in en upload uw vaststellingsovereenkomst. De gespecialiseerde advocaat ontslagrecht van WS Advocaten Amsterdam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. De advocaat zal de vaststellingsovereenkomst op alle onderdelen met u bespreken en u adviseren over het ontslagvoorstel. Als nodig zal de advocaat in overleg met u een tegenvoorstel doen of onderhandelen met de werkgever voor een betere ontslagregeling. WS Advocaten Amsterdam arbeidsrecht is gespecialiseerd in juridisch advies over ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. U kunt ons ook bellen voor informatie of een afspraak op kantoor: 020-5221999.[Lees meer]

Hoger beroep bij ontslag gerechtshof Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft juridisch advies bij ontslag in hoger beroep. Wij hebben als advocaat arbeidsrecht ruime ervaring met ontslagzaken in hoger beroep, of het nu gaat om ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Sinds 2015 is hoger beroep en cassatie tegen een ontslag door de kantonrechter (en UWV) mogelijk. Dat kan gaan om (toegewezen of afgewezen) ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het wel of niet vernietigen van ontslag op staande voet. Ook in andere arbeidszaken is hoger beroep mogelijk.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam