Opzegging (ontslag nemen) herroepen kan alleen met instemming van werkgever

avatar

Als werknemer kun je ook zelf je arbeidsovereenkomst opzeggen. Je neemt dan zelf ontslag. De Nederlandse wet kent geen recht op herroeping van een opzegging. Als je ontslag hebt genomen kun je daar niet zomaar op terug komen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin een werknemer lijkt terug te komen op een door haarzelf genomen ontslag.[Lees meer]

Kan de rechter de wettelijke verhoging (boete) bij achterstallig loon matigen?

avatar

Als een werkgever te laat is met het betalen van loon, kan de werknemer bij de kantonrechter met hulp van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam een loonvordering instellen. De werkgever moet het salaris dan betalen met een boete die de kantonrechter op kan leggen: de wettelijke verhoging. Die bedraagt maximaal 50% van het achterstallige loon. Echter, de rechter heeft hierin de vrije hand. Op grond van de wet (art. 7:625 BW) moet de werkgever in principe de wettelijke verhoging vaak betalen. Vaak wijst de rechter deze verhoging dan ook toe, om de werkgever te prikkelen voortaan het loon op tijd te voldoen. Maar geldt deze boete in alle gevallen? Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht mr. Paul Snijders in Amsterdam, geeft hier een toelichting op. [Lees meer]

Me Too en grensoverschrijdend gedrag: altijd ontslag?

avatar

Me Too heeft ervoor gezorgd dat grensoverschrijdend gedrag van werknemers steeds minder vaak wordt gepikt. Veel bedrijven hebben regels die ervoor moeten zorgen dat personeel normaal met elkaar omgaat, dus zonder discriminatie, scheldpartijen, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Ook buiten de werkvloer wordt verwacht dat men elkaar respectvol behandelt. Leidt handelen in strijd met de instructies, zoals neergelegd in een personeelshandboek, altijd tot ontslag op staande voet? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.[Lees meer]

Sociaal Recht

avatar

U heeft juridisch advies van een advocaat nodig over een WW- of andere uitkering of u heeft een ander probleem met het UWV of de gemeente. Onze advocaat bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht in Amsterdam verleent juridisch advies en rechtsbijstand bij problemen bij beslissingen over WW-uitkeringen, zoals het weigeren of intrekken van een WW uitkering. Onze advocaat staat u bij in procedures (bezwaarschriften) bij het UWV als het gaat om een WW uitkering. Uw uitkering kan immers worden geweigerd of u krijgt een sanctie van het UWV. Ook voor geschillen met betrekking tot WMO, WLZ en PGB kunt u bij WS Advocaten terecht.[Lees meer]

Collega’s uitschelden op het werk, dus ontslag op staande voet?

avatar

Het ontslag op staande voet is in het Nederlandse arbeidsrecht het meest ultieme middel voor ontslag. Een terecht ontslag kan tot gevolg hebben dat de werknemer geen recht heeft op ontslagvergoedingen. Een onterecht ontslag kan tot gevolg hebben dat de werkgever schadevergoedingen dient te betalen aan de werknemer. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin wordt geoordeeld dat een ontslag op staande voet onterecht is gegeven en waardoor de werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van vergoedingen. Dat ondanks een flinke scheldpartij waarin de nodige krachttermen werden gebruikt. [Lees meer]

Is een verklaring van een minderjarige caissière dat zij expres te weinig heeft afgerekend voldoende voor ontslag op staande voet?

avatar

Lees hier de column van mr. Paul Snijders over het ‘lik op stuk’ beleid van supermarkten bij diefstal door personeel. Hoe moet een supermarkt omgaan met een minderjarige medewerkster die schriftelijk heeft verklaard expres te weinig te hebben afgerekend? Is zo’n verklaring voldoende voor een ontslag op staande voet? Mr. Snijders bespreekt dit aan de hand van een praktijkgeval. 
[Lees meer]

Geen werk en toch loon, wanneer gaat dat op?

avatar

In het Nederlandse arbeidsrecht heeft een werkgever de verplichting het loon door te betalen. Ook als de werknemer geen werk heeft verricht, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dit nou precies zit. [Lees meer]

Geschorste directeur mag weer aan het werk

avatar

De Nederlandse Roeibond had zijn technisch directeur geschorst. De directeur was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies de uitspraak waarin de rechter moest oordelen over deze schorsing.
[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button