Te laat op het werk verschijnen, ontslag en ontslagvergoeding

avatar

Veel werknemers (en werkgevers) denken dat het wel meevalt als een werknemer (vaak) te laat op zijn werk verschijnt. Toch kan het regelmatig te laat komen wel degelijk consequenties voor het arbeidscontract hebben, en zelfs leiden tot ontslag op staande voet. Onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag wegens te laat komen op het werk. Er zijn inmiddels diverse uitspraken beeld waar (structureel) te laat komen op het werk is afgestraft met ontslag. Een voorbeeld is een uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar, die vond dat een werknemer ondanks de vele waarschuwingen geen verbetering in zijn gedrag en houding had laten zien. Hoewel de werkgever had laten weten wat zij van hem en ook van haar andere werknemers verwachtte, heeft dit er niet in geresulteerd dat de werknemer zich aan het beleid is gaan houden of het belang van het strikt gehanteerde beleid inziet.[Lees meer]

Loonstop of loonopschorting wegens niet verschijnen bij bedrijfsarts of drinken kopje koffie?

avatar

Een werkgever mag het loon stopzetten als een werknemer weigert te re-integreren, met bijvoorbeeld passend werk. Mag het loon ook worden stopgezet als de werknemer een keer niet verschijnt bij de bedrijfsarts of weigert om een kopje koffie te komen drinken? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over loonstop en loonopschorting bij ziekte en passend werk.

[Lees meer]

Advocaat arbeidsconflict in Amsterdam: schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst per WhatsApp, e-mail of SMS rechtsgeldig?

avatar

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. De wet stelt strenge eisen aan de toestemming van de werknemer voor zo’n ontslag. De werknemer moet “duidelijk en ondubbelzinnig” hebben verklaard de arbeidsovereenkomst zo te willen beëindigen. De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer moet de werkgever ook hebben bereikt. Een andere voorwaarde is dat deze instemming schriftelijk moet zijn gegeven, en dat een werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst een bedenktijd krijgt van 14 dagen na zijn instemming. Is een akkoordverklaring per WhatsApp hiervoor voldoende? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst. [Lees meer]

Overgang van onderneming: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Wat is overgang van onderneming? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.[Lees meer]

Inloopspreekuur advocaten kantoor Amsterdam, gratis juridisch spreekuur WS Advocaten op woensdagmiddag

avatar

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam Zuid (Rooseveltlaan 2, rivierenbuurt) heeft elke woensdag tussen 16 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur waar onze advocaten vrijblijvend juridisch advies geven. Tijdens dit wekelijkse advocatenspreekuur kunt u aan onze advocaten uw juridisch probleem of conflict voorleggen. Onze advocaten en juristen bespreken dan gratis uw hulpvraag waarvoor u een advocaat nodig heeft. Aan dit advies zijn dus geen kosten verbonden. Tijdens het spreekuur geven wij advies op de volgende gebieden:

arbeidsrecht en ontslag
huurrecht en wonen
uitkeringen, vergunningen en bestuursrecht (overheid)
ambtenaren
familierecht
ondernemingen en ondernemers, zzp
letsel
visum[Lees meer]

Mag een werkgever bij detentie wegens een strafbaar feit ontslaan?

avatar

Mag een werkgever een werknemer ontslaan omdat hij is gedetineerd wegens verdenking van een strafbaar feit? En moet een werknemer aan zijn werkgever openheid geven over zijn status als verdachte in een strafzaak? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en detentie wegens en strafbaar feit. Voor ontslag geldt in het algemeen dat zolang de werknemer strafrechtelijk nog niet is veroordeeld, er van uit moet worden gegaan dat deze zich niet aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Een strafrechtelijke verdenking mag dus niet zomaar als vaststaand feit worden aangenomen. Wordt dat anders als een verdachte de feiten min of meer heeft bekend? De Kantonrechter in Rotterdam heeft op 22 december 2016 een uitspraak gedaan over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de strafrechtelijke detentie van een verdachte werknemer. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam