Ziekte en privacy in het arbeidsrecht

avatar

Onze Amsterdamse arbeidsrecht advocaat adviseert bij ziekte en privacy in het arbeidsrecht: ook bij ziekte heeft een werknemer recht op privacy. Een werkgever moet de privacy van de medewerker respecteren (Artikel 10 van de Grondwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en heeft dus geen recht op verstrekking van medische gegevens. De werkgever mag hoogstens vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of verkeersongeval. De werkgever mag ook controleren of een medewerker die verzuimt hiervoor een geldige reden heeft maar mag niet informeren naar de aard en de oorzaak van de ziekte. De bedrijfsarts mag op basis van zijn beroepsgeheim geen medische informatie aan de werkgever verstrekken, tenzij sprake is van een beroepsziekte of een bedrijfsongeval. Onlangs kwam deze kwestie in het nieuws omdat een Jumo filiaal onzorgvuldig omging met medische gegevens van werknemers door deze medewerkers naar persoonlijke medische informatie te vragen, o.a. of je weleens psychische klachten hebt gehad. Jumbo vroeg ook om een rapport waarin staat wat je precies hebt. ‘Je bent wettelijk verplicht om ons van deze informatie te voorzien’. Uit dit artikel van onze specialist arbeidsrecht mr. Snijders blijkt dat dit niet is toegestaan. [Lees meer]

Billijke vergoeding bij op non actiefstelling zonder herplaatsingsonderzoek

avatar

Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam geeft juridische advies over ontslag, billijke vergoeding en herplaatsingsonderzoek. Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 januari 2018 een billijke vergoeding toegewezen omdat een medewerker een dag nadat zijn leidinggevende ontslag heeft genomen, te horen krijgt dat zijn functie is vervallen en hij per direct op non-actief is gesteld. Uit deze uitspraak blijkt dat de werkgever een groot risico neemt als hij een werknemer, van de ene op de andere dag op non-actief stelt en aandringt op beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, zonder dat er is onderzocht of er sprake was van een passende functie voor de werknemer. Vooral werkgevers die dit doen onder het mom van een (niet bestaande) reorganisatie, kunnen van een koude kermis thuiskomen als blijkt dat er onzorgvuldig is gehandeld.[Lees meer]

Advocaat arbeidsconflict in Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Advocaat Uithuisplaatsing

avatar

Kinderen uit huis geplaatst? Advocaat nodig ter voorkoming of terugdraaiing van een uithuisplaatsing? Onze uhps advocaat is gedreven, ervaren en specialist op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen. Een uithuisplaatsing is een ultimum remedium en dient ten alle tijden te worden voorkomen. Indien u van mening bent dat in uw geval de uithuisplaatsing van uw kind onterecht was, neem dan contact op met uhps advocaat mr. E.C. Boon. Advocaat mr. E.C. Boon is jeugdrechtspecialist. Lees ook de andere artikelen, geschreven door mr. E.C. Boon, waarin nader wordt ingegaan op kinderbeschermingsmaatregelen zoals een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel.
[Lees meer]

Non competition clause in The Netherlands

avatar

Our Dutch lawyers in Amsterdam specialize in drafting and litigating non compete agreements. Many Dutch employers add non-compete clauses to employee contracts. A non-compete clause or agreement is an agreement between two parties, usually employee and employer, that the employee will not enter into or start a similar profession or trade in competition with the other party. Employers may require non-competition agreements for a variety of reasons: a non-compete clause in Dutch Labour & Employment Law protects business and can help a business retain valuable employees. Non-compete clauses and agreements regarding Dutch Labour & Employment Law can however not simply be a blanket prohibition from competition for an extended period of time. A non-compete clause must not infringe on a person’s ability to make a living, so it must have a reasonable scope and duration.[Lees meer]

Ontslagspecialist Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is ontslagspecialist. Wij geven sinds 1997 advies en juridische hulp bij alle vormen van ontslag. Een werknemer kan in het algemeen alleen wegens een redelijke, in de wet genoemde grond worden ontslagen. Hulp van een advocaat in ontslag gespecialiseerd (ontslagspecialist) is daarbij onontbeerlijk. Onze ontslagspecialist, tevens advocaat arbeidsrecht, in Amsterdam geeft juridisch advies en rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij (dreigend) ontslag.[Lees meer]

Arbeidsrecht

avatar

Arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied. Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam zijn wij specialist in het ontslag- en arbeidsrecht. Wij hebben sinds 1997 ervaring in het geven van juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele jurisprudentie en wetgeving. Wij staan vanuit Amsterdam werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij in alle facetten van het arbeidsrecht.[Lees meer]

Advocaat visum kort verblijf

avatar

Hoe verhoudt het middelenvereiste zich tot de aanvraag voor een visum kort verblijf? Raadpleeg onze visum advocaat mr. E.C. Boon voor toeristenvisum, Schengenvisum, visum kort verblijf en bezoekvisum. Hoe zit het eigenlijk met het inkomen van de referent die overkomst van zijn of haar partner, familie en of vrienden wenst te realiseren? Hoe hoog moet uw inkomen zijn op het moment dat u iemand naar Nederland laat overkomen? Op deze vragen wordt in dit artikel verder ingegaan.
[Lees meer]

 
advocaat amsterdam