Summary dismissal in The Netherlands: legal aid and advice to employers and employees on Dutch Employment Law

avatar

Are you considering resignation or have you been dismissed on the spot by your employer? As an employment and dismissal lawyer in Amsterdam, we provide direct legal advice and legal assistance in the event of summary dismissal to employers and employees. There are many rules about dismissal in Dutch Employment Law. This dismissal must meet strict conditions, since the employee can request the Dutch subdistrict court (Cantonal Court) to revoke the dismissal. This request must be done by a lawyer within 2 months. Our dismissal law attorney in Amsterdam specializes in summary dismissal. Our lawyers are aware of the current case law on dismissal. An appointment with at one of our lawyers at short notice is always possible .[Lees meer]

Changes in Dutch dismissal law, non-competition clauses, payroll and employment contracts in 2020

avatar

As of 1 January 2020, the Labour Market Balance Act (WAB) will change Dutch labour law in the areas of permanent staff, dismissal, successive employment contracts, non-competition clauses, unemployment benefits and more. What exactly is going to change? Our employment lawyer in Amsterdam, P.Chr. Snijders, lists the most important changes for employers and employees.

What will change in Dutch labour law in 2020?

The Work and Security Act (WWZ) has already brought about a great deal of change in labour law in The Netherlands, particularly in Dutch dismissal law. The Labour Market Balance Act should further regulate the Dutch labour market. The vast majority of the WAB will enter into force on 1 January 2020.[Lees meer]

Wanneer mag een bank de bankrelatie opzeggen?

avatar

Onze advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam mr. Gerritsen geeft juridisch advies over het opzeggen van bankrelaties, zoals kredieten (kredietovereenkomst), hypotheek, leningen, bankrekening (betaalrekening) of andere diensten. U bent (MKB) ondernemer in of buiten Amsterdam en uiteraard maakt u gebruik van bankdiensten, zoals krediet, hypotheek, en/of betaaldiensten, zoals een rekening-courant of bank-betaalrekening. Recent zijn de banken verplicht geworden hun klanten, ongeacht hun achtergrond en/of status, te screenen op het gebied van witwassen of ondersteuning terrorisme (De WWFT regelgeving). Bijna geen enkele relatie ontsnapt meer aan die fuik. Dat er bij dit screeningproces ongelukken gebeuren ligt voor de hand gezien het grote aantal relaties dat banken moet screenen. Ook al meent u volkomen bonafide ondernemer te zijn, de praktijk leert nu dat banken heel formalistisch, krampachtig en protocollair met de screeningopdracht van de AFM en de Nederlandse Bank omgaan in de het kader van WWFT wetgeving.[Lees meer]

Free legal advice to expats on Employment Law in Amsterdam

avatar

Free legal advice to expats on employment law, law firm Amsterdam Rooseveltlaan 2-4, Wednesday 4-5.30 p.m. English-speaking Employment Law lawyer, free legal advice? Law firm WS Advocaten in Amsterdam (Rooseveltlaan 2, 1078 NH) offers free (max. 15 minute) consultation with an attorney every Wednesday afternoon between 4 and 5:30 p.m. Our Dutch employment lawyers give legal advice to individuals (expats) and companies (also entrepreneurs). During this weekly consultation you can present your legal problem or dispute to our Amsterdam expat lawyers as an opportunity to determine if you wish to hire this attorney. We give general legal information and brief legal advice, so that you have a chance to determine if he or she is the right lawyer for you. Registration is required.[Lees meer]

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020

avatar

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020, geschreven door onze advocate ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): arbeidsrecht voor ambtenaren per 1 januari 2020 Per 1 januari 2020 treedt het nieuwe ambtenarenrecht in werking, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). In het nieuwe ambtenarenrecht kunnen partijen in de zogenoemde dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter, bijvoorbeeld die in Amsterdam, zelf procederen. Dit zijn andere procedures dan u als ambtenaar tot nu toe gewend bent. De voor u bekende bezwaarschriftprocedure komt met het nieuwe ambtenarenrecht namelijk te vervallen. Ik leg u graag stap voor stap uit hoe deze, voor u, nieuwe dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter er stapsgewijs komt uit te zien. [Lees meer]

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen in de eindafrekening bij een vaststellingsovereenkomst

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is bijvoorbeeld van belang voor de eindafrekening bij ontslag middels een vaststellingsovereenkomst. Wat zijn wettelijke vakantiedagen? Elke werknemer heeft per jaar wettelijk recht op 4 keer het aantal uren aan vakantie dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 vakantiedagen per jaar. Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen? Alles wat boven de 20 dagen aan vakantie uitkomt, geldt als een bovenwettelijke vakantiedag. Dit is o.a. van belang bij de eindafrekening na het dienstverband, bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst. De vraag is dan wat de werkgever aan de werknemer aan openstaande vakantiedagen moet uitbetalen. Wat gebeurt er als een werknemer de vakantiedagen laat verlopen? Heeft hij dan nog recht op die dagen? En moet de werkgever de werknemer hiervoor waarschuwen?
[Lees meer]

Voorstel tot wijziging van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte (winkel, horeca, etc.)

Mike

De huurprijs wijzigen van een bedrijfsruimte zoals een winkel, een restaurant of een café kan flinke gevolgen hebben voor een huurder of verhuurder. Onze advocaten huurrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij een verzoek tot huurprijswijziging. Bij aanvang van de huurovereenkomst komen verhuurder en huurder een huurprijs overeen. Soms is deze huurprijs na verloop van tijd niet passend meer. De prijs kan inmiddels te laag zijn; bijvoorbeeld doordat wegens grootschalige renovatie de aantrekkingskracht van de winkelstraat sterk is toegenomen. Of de prijs van de 290-bedijfsruimte kan juist te hoog zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een financiële crisis. Zowel de huurder als de verhuurder van een 290-bedrijfsruimte kan door middel van een advocaat gespecialiseerd in huurrecht een voorstel tot wijziging van de huurprijs doen. Vaak zal de wederpartij niet zomaar instemmen met het voorstel om de huurprijs te wijzigen. Hoe kan de verhuurder of de huurder dan toch een huurprijs wijziging tot stand brengen?[Lees meer]

3 redenen om een huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract (Bedrijfsruimte)

Mike

Bedrijfsruimten zijn in Nederland in 2 categorieën ingedeeld: 290-bedrijfsruimte (winkels, horeca, ambacht, etc.) en 230a-bedrijfsruimte (kantoren, fabrieken, opslagen, etc.). De regels voor beide type bedrijfsruimten verschillen sterk. In het vervolg van dit artikel lichten wij als advocaat huurrecht in Amsterdam de regels voor beide typen toe. Het is belangrijk om een huurcontract op te stellen. Dit geldt zowel voor verhuurders al huurders. In een huurcontract worden de afspraken van partijen vastgelegd. Aan de hand van het contract kan gemakkelijk worden aangetoond dat sprake is van een huurovereenkomst en ook wat partijen exact zijn overeengekomen.
Voor een verhuurder is het van belang om een huurcontract op te stellen. Dit is voornamelijk van belang zodra een conflict ontstaat tussen de verhuurder en de huurder. Middels het huurcontract kan worden aangetoond wat partijen hebben afgesproken, bijvoorbeeld over de huurprijs. Is geen huurcontract opgesteld, terwijl partijen tegenstrijdig verklaren over hetgeen zij overeengekomen zijn? Dan zal de rechter meestal de wettelijke bepalingen volgen. Deze bepalingen zijn vaak nadelig voor de verhuurder.
Ook voor een huurder is het van belang dat partijen een huurcontract tekenen. Het komt namelijk geregeld voor dat verhuurders, zonder tussenkomst van een rechter, eigenhandig overgaan tot het ontzeggen van toegang tot het gehuurde. In dergelijke gevallen zal een getekend huurcontract uitkomst bieden. Aan de hand van het huurcontract kan dan worden aangetoond dat de huurder gerechtigd is tot het gebruik van het bedrijfspand. Hierdoor kan de verhuurder via een gerechtelijke procedure worden gedwongen om de huurder wederom toe te laten tot het bedrijfspand. Zoals uit het voorstaande blijkt, is het van belang om een juridisch correct huurcontract op te (laten) stellen. Onze huurrecht advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met het opstellen en controleren van huurcontracten. Zij kunnen in onderling overleg met u een huurcontract opstellen dat aan uw wensen voldoet en bovendien in de lijn is met de wet. Hierdoor komt u niet voor (onnodige) verassingen te staan en bent u goed op de hoogte van uw rechten en plichten. Bovendien kunt u hiermee in de toekomst kosten besparen.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam