Wat gaat er op 1 januari 2020 voor ambtenaren op het gebied van het ontslag veranderen?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de rechtspositie en ontslag van ambtenaren. De Eerste Kamer stemde op 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven en dat er een nieuwe gewijzigde Ambtenarenwet komt. De grootste veranderingen op het gebied van de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gaan over het feit dat ambtenaren voortaan dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze veranderingen zien met name op het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst.[Lees meer]

Advocaat incassobureau Amsterdam

Mike

Op televisie en op internet wordt steeds vaker gewaarschuwd voor incassobedrijven (en deurwaarders). De laatste jaren zijn de gedragingen van incassobureau’s uit de hand gelopen. Zij gaan steeds aggressiever te werk, waardoor veel mensen in financiële problemen komen. Incassobureau’s maken vaak gebruik van intimidatietactieken om schulden te incasseren. Sinds een aantal jaar gebruiken incassobureau’s ook een andere manier om een (onterechte) schuld te kunnen innen. In plaats van intimidatie, kiezen sommige incassobureaus ervoor om zeer snel over te gaan tot het starten van een procedure bij de rechtbank. Zij gokken erop dat de gedaagde partij niet in de procedure verschijnt, waardoor zij de procedure gemakkelijk winnen. Nadat zij de procedure hebben gewonnen, kunnen zij op korte termijn beslag (laten) leggen. Deze truc wordt voornamelijk toegepast door bepaalde incassobureaus. Onze gespecialiseerde advocaat mr. Mike van Eck is er voor vragen en juridisch advies over procedures tegen incassobureaus.[Lees meer]

Identiteitsfraude met creditcards, een advocaat geeft u juridische hulp

Mike

Dankzij het internet is het makkelijker geworden om een overeenkomst af te sluiten. Je hoeft namelijk niet meer naar een winkel of kantoor te gaan. Je kunt de overeenkomst gewoon vanaf je bank aangaan. Vaak hoef je hiervoor enkel je persoonsgegevens op te geven en een á twee vakjes aan te klikken.

Dit gemak brengt echter ook grote risico’s met zich mee. Veel van de gevraagde gegevens zijn makkelijk toegankelijk; bijvoorbeeld via social media. Bovendien doen veel bedrijven (aanzienlijk) te weinig doen om de identiteit van de afnemer te controleren. De juistheid van deze gegevens wordt veelal slechts zeer beperkt gecontroleerd. Ook wordt meestal niet door bedrijven om een fysieke handtekening gevraagd, maar kan worden volstaan met een muisklik. Dit geldt zelfs voor overeenkomsten met een grote waarde. Hierdoor kan je geconfronteerd worden met een schuld van tienduizenden euro’s, terwijl je zelf nooit een overeenkomst bent aangegaan. Mr. Mike van Eck geeft juridisch advies bij internetfraude.[Lees meer]

Hoe behoud je personeel met een arbeidscontract?

avatar

In tijden van arbeidskrapte is het voor werkgevers steeds moeilijker om goed opgeleid personeel met een beroep het arbeidscontract te behouden. Personeel wordt vaak binnengehaald met investeringen in opleiding maar wil nog wel eens snel vertrekken. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor een werkgever in het arbeidsrecht om ervoor te zorgen dat het personeel en daarmee de investering niet snel vertrekt maar binnenboord blijft? Hoe kan een werkgever contractueel gezien personeel aan zich binden? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft tips aan werkgevers om personeel aan zich te binden.[Lees meer]

Verkorting partneralimentatie definitief van 12 naar 5 jaar

avatar

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor de verkorting van de duur van de partneralimentatie. De wet geldt vanaf 1 januari 2020. Dit houdt in dat partneralimentatieafspraken, al dan niet vanwege een beschikking van de rechter voorafgaand aan deze datum, niet door de nieuwe wet worden gewijzigd.
[Lees meer]

Verstek en verzet instellen tegen een veroordelend vonnis

Mike

Verstek & Verzet na een vonnis of uitspraak van de rechter: ik ben veroordeeld zonder dat ik bij de rechtbank aanwezig ben geweest. Kan ik hier nog iets met een advocaat tegen doen?

Het komt regelmatig voor dat personen door een rechter worden veroordeeld zonder dat zij hun kant van het verhaal hebben kunnen laten horen, mondeling of schriftelijk. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij geen kennis hebben genomen van de inleidende dagvaarding of doordat zij wegens een andere reden niet in de procedure zijn verschenen. Verschijnt een persoon die gedagvaard is niet in de procedure? Dan wijst de rechter een verstekvonnis als aan alle voorwaarden is voldaan, zoals een juiste oproeping. Dat betekent dat alle stellingen van de eiser als juist worden aangenomen en dat alle eisen, in beginsel, worden toegewezen. Vervolgens kan de eisende partij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beslag te laten leggen of door een huurwoning te laten ontruimen. Dit kan zij zelfs doen als de uitspraak van de rechter op onjuiste gronden is gebaseerd![Lees meer]

Kan een werkgever een functie of arbeidscontract eenzijdig wijzigen?

avatar

Mag een werkgever zomaar een arbeidscontract veranderen? Onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven u juridisch advies. De bekende arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur, salaris en vakantiedagen zijn neergelegd in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er vaak ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao of een andere regeling voor arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt er als er veranderingen nodig zijn?[Lees meer]

Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of daarin een functie bekleden?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrerende werkzaamheden en ontslag. Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of een nevenfunctie bekleden? En zo ja, levert dat een reden op voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding is opgenomen. Veel arbeidscontracten bevatten bepalingen over concurrerende werkzaamheden. Overtreedt de werknemer deze bepaling, dan kan hij worden ontslagen, zelfs op staande voet wegens een dringende reden. De werkgever mag in zo’n geval de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Kan het enkel oprichten van een concurrerend bedrijf ook genoeg zijn voor ontslag op staande voet? [Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam