Verstoorde arbeidsverhouding tussen collega’s en ontslag

avatar

Wat kan een werkgever met hulp van een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam ondernemen als bepaalde collega’s op het werk niet meer samen door een deur kunnen wegens een verstoorde verhouding? Kan hij een van die collega’s ontslaan via de rechter? Soms komt het voor dat een conflict tussen collega’s zo hoog is opgelopen, dat ze absoluut niet meer kunnen of willen samenwerken. Een onwerkbare situatie. Dan is er sprake van een zogenaamde ‘horizontale verstoring van de arbeidsverhouding’ tussen de collega’s. Maar dat betekent nog niet dat meteen ook de verhouding tussen de werkgever en die medewerker ook verstoord is, wat een voorwaarde is om het contract via de rechter te kunnen laten ontbinden.[Lees meer]

Voogdij regelen

avatar

Het gezag wat je als ouders uitvoert over jouw kinderen, wordt in sommige gevallen door een ander overgenomen. Deze situatie ontstaat, wanneer de ouders komen te overlijden of als de ouders het gezag niet (meer) kunnen uitoefenen. Ouders kunnen zelf een voogd benoemen of anders doet de rechtbank dit. Voogdij regelen van te voren is dus van groot belang.
Wanneer de ouders komen te overlijden krijgt het kind een voogd aangewezen. Ouders kunnen dat vooraf via een gezagsregister of testament vastzetten. Is dit niet gebeurd? Dan wijst de rechter een voogd aan, waarbij altijd eerst naar het belang van het kind wordt gekeken.
[Lees meer]

Geen ontslag voor caissiere supermarkt die aan de kassa te weinig afrekende

avatar

In een door mr. Snijders behandelde ontslagzaak was een 18-jarige kassamedewerkster van een supermarkt op staande voet ontslagen omdat zij te weinig afbakbroodjes in rekening had gebracht bij een klant en daarvoor een schuldigverklaring had getekend. De Kantonrechter oordeelde echter dat het ontslag op staande voet niet terecht was, ook een verzoek van de supermarkt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden werd afgewezen.

Wat was er aan de hand? De werkneemster, 18 jaar oud, werkte in een een supermarkt als hulpkracht/cassiere. Terwijl zij achter de kassa zat, heeft zij te weinig afbakbroodjes in rekening gebracht aan een klant die zij vaag kende. Zij heeft uiteindelijk schriftelijk erkend dat zij bewust niet alle broodjes heeft aangeslagen. Om die reden werd zij op staande voet ontslagen.[Lees meer]

Tussentijds opzegbeding opnemen in vaststellingsovereenkomst geeft recht op WW

avatar

Veel vaststellingsovereenkomsten worden niet gesloten omdat er een zogenaamde tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbreekt. Als een werknemer met een contact voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) tussentijds, dus voor de dag dat de bepaalde duur van de arbeidsovereenkomst eindigt, toch akkoord gaat met tussentijds ontslag met wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst, dan kent het UWV (tot voor kort) geen WW uitkering toe. Dat gebeurt met een beroep op artikel 19 lid 4 van de WW. Het UWV vindt dat de werknemer eerst zijn contract moet uitdienen voordat hij een beroep op WW doet. Maar wat als een ontbrekend tussentijds opzegbeding achteraf wordt opgenomen in een vaststellingsovereenkomst en partijen daarmee uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden? Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat in zo’n geval de ex-werknemer zonder zo’n beding in het contract wel degelijk in aanmerking kan komen voor een WW uitkering, als dat beding op een andere manier is schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst. [Lees meer]

Terugplaatsing in oude functie wegens disfunctioneren, mag een werkgever dat doen?

avatar

Soms gaat een werkgever, bijvoorbeeld bij disfunctioneren, over tot terugplaatsing in een andere, lagere functie. Niet altijd kan een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht dat repareren. Er is veel rechtspraak over disfunctioneren en ontslag, maar er is niet zoveel te vinden wat de mogelijkheid van een werknemer is als deze een andere functie krijgt aangewezen, of in de vorige functie wordt teruggezet wegens niet goed functioneren. De werknemer zal dan, als de werkgever voet bij stuk houdt, een kort geding moeten beginnen om de laatst uitgeoefende functie terug te krijgen. Wat zijn de kansen van een werknemer in kort geding als hij of zij de oude functie terug wil?[Lees meer]

Problemen met TOZO: aanvragen, terugbetalen of bezwaar maken?

avatar

De TOZO (Tijdelijk Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) is een vangnet opgesteld door de overheid om ondernemers die een (grote) terugval inkomsten hadden of hebben als gevolg van de Corona epidemie te ondersteunen en kan bestaan uit twee delen. TOZO bestaat uit  een uitkering om de kosten van levensonderhoud te kunnen betalen en een lening om de lasten van uw bedrijf die doorlopen te kunnen betalen. Deze laatste moet in maximaal drie jaar worden terugbetaald en heeft een rente van 2%. Naast de TOZO zijn er o.a. nog de TONK (Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB). [Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst getekend en ernstig ziek, wat nu?

avatar

Iedereen kan na verloop van tijd ziek worden, ook als u -al dan niet met hulp van een gespecialiseerde advocaat ontslagrecht- een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever voor ontslag heeft getekend. Meestal staat daar in vermeld dat werkgever en werknemer afscheid nemen ‘tegen finale kwijting’. Dat betekent dat u achteraf niet zomaar op die overeenkomst terug kunt komen. Maar wat als u veel later er achter komt dat u toen al ziek was, bijvoorbeeld wegens een beroepsziekte? Die ziektes openbaren zich vaak pas jaren later, zoals Parkinson of (long)klachten als u met asbest of chroom hebt gewerkt. Gerechtshof Amsterdam heeft in een zaak waarin bleek dat een medewerker leed aan Parkinson, geoordeeld dat deze achteraf terecht een beroep doet op vernietiging van een vaststellingsovereenkomst, als beide partijen daar tijdens het tekenen niet van de ziekte op de hoogte waren. [Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam