Ontslag op de ‘i-grond’ (cumulatiegrond) in eerste uitspraak al afgewezen

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Paul Snijders geeft als specialist ontslagrecht juridisch advies over ontslag en ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (ontslaggronden). Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 februari 2020 als eerste rechtbank een uitspraak gedaan over ontslag op grond van de zogenaamde i-grond. Die ontslaggrond (reden voor ontslag) maakt het werkgevers sinds 1 januari 2020 mogelijk om een nieuwe ontslaggrond toe te voegen aan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, als de andere gronden samen niet ‘voldragen’ (niet volledig) zijn. Een werkgever kan dan een een beroep doen op een combinatie van (onvoldoende) ontslaggronden. In dit geval begon de advocaat van de werkgever eerst met een beroep op verwijtbaar gedrag. De kantonrechter heeft echter geoordeeld dat er geen sprake was van een e-grond. De werkgever kon namelijk niet bewijzen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ‘sabotage’, een ernstige beschuldiging. De werkgever had geen onafhankelijk onderzoek laten verrichten en hoor en wederhoor achterwege gelaten. De advocaat van de werkgever kon ook niet aantonen dat er een verband bestaat tussen de productiefouten en de aanwezigheid van de werknemer. Zo werd de eerste ontslaggrond afgewezen.[Lees meer]

Uitspraak rechtbank Amsterdam over ontslagen nanny haalt de Telegraaf

avatar

Een op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak van rechtbank Amsterdam is overgenomen door o.a. de Telegraaf. Een vermogende werkgever had een in Frankrijk wonende nanny in dienst genomen die al na een paar dagen na een bezoek per luxe-jacht met de familie aan Ibiza, werd ontslagen. De nanny nam daar geen genoegen mee en nam mr Snijders, specialist arbeidsrecht en ontslagrecht, in de arm. Deze maakte namens de nanny bij rechtbank Amsterdam bezwaar tegen het gegeven ontslag. Het verweer van de werkgever, o.a. dat er sprake was van een einde met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst werd verworpen. Weliswaar had de nanny ermee ingestemd dat zij van het jacht is vertrokken en daarmee had zij haar werkzaamheden beëindigd, maar daarmee staat niet vast dat de nanny met de opzegging van haar arbeidscontract heeft ingestemd. In de correspondentie over het toezenden van haar spullen is niet gesproken over een settlement. De nanny had na haar ontslag van de werkgever een bedrag van € 4.802,- ontvangen. Er is niet onderhandeld over een “settlement”. De werkgever mocht er niet op mocht vertrouwen dat met deze betaling de kwestie was afgedaan. De rechtbank oordeelde dat het ontslag onterecht was en bepaalde dat de werkgever een billijke vergoeding moet betalen van zo’n € 10.000,–. Dat betrof een vergoeding ter hoogte van twee maand salarissen met aftrek van het aan werkneemster reeds betaalde bedrag. [Lees meer]

Wat gebeurt er als een werknemer weigert een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

avatar

Een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever die samen ermee instemmen om het dienstverband te beëindigen onder bepaalde voorwaarden. Bij deze vorm van ontslag staat meestal een advocaat (gemachtigde) gespecialiseerd in het arbeidsrecht de werknemer bij. Deze advocaat mag namens namens de werknemer instemmen met een vaststellingsovereenkomst. Wat gebeurt er als de werknemer ondanks dit akkoord vervolgens weigert om de beëindigingsovereenkomst te tekenen?

Is de vaststellingsovereenkomst dan toch geldig omdat er tussen de advocaten al overeenstemming bestond? En per wanneer begint, als de advocaten het eens zijn, voor de werknemer de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te lopen? Na instemming van de advocaat-gemachtigde of pas na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst door de werknemer?

De rechtspraak geeft hier duidelijkheid over.

In een zaak tussen een werkneemster en werkgever was er onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de werkneemster gebonden is aan een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst waarmee haar gemachtigde (advocaat) namens de werkneemster instemde op 29 augustus 2019. De werkneemster heeft namelijk zelf later, op 12 september 2019, uitdrukkelijk geweigerd de beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst bij haar werkgever te tekenen toen zij er achter kwam dat het afscheid niet op haar werk zelf zou zijn.[Lees meer]

Ontslag in proeftijd na eerdere stageovereenkomst of arbeidscontract

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft als specialist arbeidsrecht juridisch advies over ontslag in de proeftijd. Stel, je loopt stage vanuit school, ze zijn blij met jou als stagiair(e) en willen je na afloop van jouw contract in vaste dienst nemen. Alles loopt gesmeerd: even een arbeidsovereenkomst tekenen en je kunt aan de slag! Maar dan neem je je arbeidsovereenkomst door en zie je een proeftijd van één of twee maanden. Logisch toch denk je? Bij vrijwel elke arbeidsovereenkomst die je aangaat zit een proeftijd. Nou het is toch niet zo heel logisch, want een proeftijd is namelijk bedoeld om iemand op de ‘’proef’’ te laten werken. Het doel daarvan is om werkgever en werknemer kennis te laten maken met elkaar. Een werkgever kan dan bekijken of de werknemer bevalt en de werknemer kijkt of de baan echt leuk is. Als één van de twee niet tevreden is mag de arbeidsovereenkomst worden beëindigd zonder reden.
Als je na je stage een werkaanbod krijgt zou je dus denken dat de proeftijd dus niet hoeft, omdat je elkaar al kent. Mag een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst na een stageovereenkomst wel of niet? De rechters denken hier verschillend over.
[Lees meer]

Boete voor vakantieverhuur B&B (AirBnB) ongeldig?

avatar

Nieuwe ontwikkeling boetes vakantieverhuur B&B (AirBnB). Onze advocaat bestuursrecht en AirBnb in Amsterdam mr. Victor Oranje geeft juridisch advies over boetes die de gemeente Amsterdam oplegt bij vakantieverhuur, zoals Airbnb en B&B. Zijn de boetes die gemeente Amsterdam oplegt bij meldplicht bij vakantieverhuur (AirBnB) ongeldig? Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die in Amsterdam speelt, waardoor sommige bestuurlijke Airbnb boetes ongeldig zijn. Hoewel de reikwijdte van deze uitspraak nog niet helemaal duidelijk is, zijn in ieder geval boetes vanwege overtreding van de meldplicht bij vakantieverhuur niet meer mogelijk en zullen dergelijke boetes die nog niet onherroepelijk zijn moeten worden ingetrokken. Dat geldt in ieder geval voor Amsterdam en afhankelijk van hoe de Huisvestingsverordeningen er in andere gemeentes uitzien wellicht ook voor die andere gemeentes.[Lees meer]

Achterstallig loon en deskundigenoordeel UWV bij het instellen van een loonvordering

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over achterstallig loon en een benodigd deskundigenoordeel (second opinion) van het UWV in een procedure bij de rechter. Het komt regelmatig voor dat een werkgever bij ziekte besluit tot een loonstop of loonopschorting. Dat gebeurt meestal als de werkgever twijfelt aan de ziekte of vindt dat de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan reintegratie. De werknemer kan dan in kort geding (voorlopige voorziening) bij de kantonrechter loondoorbetaling vorderen. Juist als er discussie is over ziekte (arbeidsongeschiktheid) moet de rechter kunnen vaststellen of de loonvorming van de werknemer terecht is. Daarom is de hoofdregel dat een werknemer die loon vordert omdat hij ziek is een deskundigenoordeel van het UWV over moet leggen. Doet hij of zij dat niet, dan verliest men de procedure. Uiteraard is het verstandig dat een werknemer zich in zo’n procedure door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht laat bijstaan. Deze kan u o.a. adviseren over de noodzaak van een deskundigenoordeel in geval van een gerechtelijke procedure.[Lees meer]

Concurrentiebeding en boete in het arbeidsrecht

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrentiebeding en boetes. Veel concurrentiebedingen in een arbeidscontract bevatten een bepaling die er op neerkomt dat een werknemer, die na zijn arbeidsovereenkomst bij een concurrent gaat werken, een boete moet betalen aan de voormalig werkgever. Ook in een vaststellingsovereenkomst kan zo’n concurrentiebeding staan, of in een aandelenovereenkomst, als de werknemer ook aandelen heeft ontvangen van de werkgever. Vaak geldt dit ook voor een relatiebeding. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst staat vaak vermeld dat verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te blijven gelden, ook blijven gelden. Dat zie ook op een concurrentiebeding. Veel werknemers denken dat het met zo’n beding of de daaraan gekoppelde boete wel losloopt als men ergens anders gaat werken, bijvoorbeeld bij een concurrent. In de praktijk valt dat helaas soms tegen. Advocaat arbeidsrecht mr. P.Chr. Snijders in Amsterdam geeft een toelichting op concurrentiebedingen en boetes. [Lees meer]

Summary dismissal in The Netherlands: legal aid and advice to employers and employees on Dutch Employment Law

avatar

Are you considering resignation or have you been dismissed on the spot by your employer? As an employment and dismissal lawyer in Amsterdam, we provide direct legal advice and legal assistance in the event of summary dismissal to employers and employees. There are many rules about dismissal in Dutch Employment Law. This dismissal must meet strict conditions, since the employee can request the Dutch subdistrict court (Cantonal Court) to revoke the dismissal. This request must be done by a lawyer within 2 months. Our dismissal law attorney in Amsterdam specializes in summary dismissal. Our lawyers are aware of the current case law on dismissal. An appointment with at one of our lawyers at short notice is always possible .[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam