Ambtenaar en transitievergoeding. Telt verleden als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Bij het einde van een arbeidsovereenkomst door ontslag heeft een werknemer normaalgesproken recht op een transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) is o.a. van belang het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Daarbij is ook van belang of de werknemer eerder bij een bedrijf heeft gewerkt, dat als rechtsvoorganger van de werkgever kan worden aangemerkt. Die jaren tellen ook mee bij de transitievergoeding. Hoe zit dat met een voormalig ambtenaar die door de overname van zijn arbeidsplaats werknemer is geworden met een arbeidsovereenkomst? Tellen de jaren als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding? Rechtbank Limburg heeft hier op 20 september 2018 een uitspraak over gedaan.[Lees meer]

Transitievergoeding: is matiging van de ontslagvergoeding bij naderend pensioen redelijk?

avatar

Als een werknemer na 2 jaar ziekte een WIA uitkering ontvangt, hoeft de werkgever geen loon meer te betalen. Meestal vraagt een werkgever na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning aan. De werknemer krijgt dan recht op een transitievergoeding. Het kan zijn dat de transitievergoeding, gezien de korte periode dat de werknemer nog in dienst is, hoger uitvalt dan het resterende gedeelte van het loon dat de werknemer nog zou ontvangen tot zijn pensioendatum. In dat geval lijkt het niet onredelijk dat de transitievergoeding wordt beperkt. De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 echter beslist dat de werknemer ook in dat geval recht heeft op een volledige ontslagvergoeding.
[Lees meer]

Intrekking en terugvordering van bijstand: in buitenland verkregen bewijs

avatar

Eerder berichtte ik onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam al over de kwestie rondom de rechtsvraag of het is toegestaan in het buitenland verkregen bewijs te gebruiken in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed. Op 1 oktober 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep in vier uitspraken geoordeeld dat de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (Svb) in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed in Turkije mochten gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen.[Lees meer]

Incapacity to work and reintegration in The Netherlands

avatar

Our Dutch lawyer employment law and dismissal law in Amsterdam, The Netherland, has a proven track record in providing advice and representation on a wide range of complex legal issues, like incapacity for work, illness and reintegration in employment law. Dutch legal regulations provide certain restrictions on what employers can do if an employee is unable to work for health reasons. Employees who are unfit for work can not perform the stipulated work due to illness. The employer has to continue to pay at least 70% of the usual wages during the first two years of illness.[Lees meer]

Probationary period in The Netherlands

avatar

Probationary period according to Dutch Law. Our lawyer employment law in Amsterdam, The Netherlands, provides legal assistance regarding disputes about probationary periods. During the trial period, the employer and employee in The Netherlands can terminate the employment contract immediately, at any time, without permission from the UWV or the Dutch Cantonal court. This is also possible during illness, pregnancy and during an OR membership. Legal requirements probationary period. A probationary period in The Netherlands must, in order to be valid, meet a number of requirements:

it must be agreed in writing,
it takes a maximum of one or two months,
it commences at the start of the employment contract.[Lees meer]

Mag buitenlands bewijs worden gebruikt bij terugvordering bijstand vanwege verzwegen onroerend goed?

avatar

Hieronder volgt een persbericht van zoals overgenomen van de website rechtspraak.nl. Het persbericht gaat over de vraag of in het buitenland verkregen bewijs mag worden gebruikt in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed. Het betreft onroerend goed in Turkije.
Op maandag 1 oktober 2018 doet de Centrale Raad van Beroep als hoogste bestuursrechter uitspraak in vier zaken waarin de vraag centraal staat of in Turkije verkregen bewijs mag worden gebruikt in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed in Turkije.
[Lees meer]

Ontslagvergoeding nu ook bij gedeeltelijk ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over gedeeltelijk ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat bij een gedeeltelijk ontslag ook de transitievergoeding gedeeltelijk verschuldigd is. Het betrof een stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs waar een leraar langdurig was uitgevallen. De leraar ontving een WGA-uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op grond hiervan werd de leraar opnieuw benoemd, maar slechts voor 55 % van de arbeidstijd. Na de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de aansluitende aanstelling voor een kleiner deel van de werktijd, vraagt de leraar de kantonrechter om een transitievergoeding van € 76.000 wegens gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek toe maar in hoger beroep wijst het gerechtshof het verzoek af.
[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam