Is een verklaring van een minderjarige caissière dat zij expres te weinig heeft afgerekend voldoende voor ontslag op staande voet?

avatar

Lees hier de column van mr. Paul Snijders over het ‘lik op stuk’ beleid van supermarkten bij diefstal door personeel. Hoe moet een supermarkt omgaan met een minderjarige medewerkster die schriftelijk heeft verklaard expres te weinig te hebben afgerekend? Is zo’n verklaring voldoende voor een ontslag op staande voet? Mr. Snijders bespreekt dit aan de hand van een praktijkgeval. 
[Lees meer]

Niet werken en toch loon, wanneer gaat dat op?

avatar

In het Nederlandse arbeidsrecht heeft een werkgever de verplichting het loon door te betalen. Ook als de werknemer geen werk heeft verricht, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dit nou precies zit. [Lees meer]

Geschorste directeur mag weer aan het werk

avatar

De Nederlandse Roeibond had zijn technisch directeur geschorst. De directeur was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies de uitspraak waarin de rechter moest oordelen over deze schorsing.
[Lees meer]

Mag een werkgever onderhandelingen over arbeidscontract stoppen?

avatar

In de meeste gevallen spreekt het voor zich wanneer de arbeidsovereenkomst tot stand komt en zal het ook geen problemen opleveren. Maar wat als het officiële contract nog niet is ondertekend, maar jij wel dacht dat er een mondelinge afspraak was en de werkgever ziet uiteindelijk af van een schriftelijkedearbeidsovereenkomst? In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak  uit hoe dit zit. [Lees meer]

Recht op transitievergoeding bij seksueel grensoverschrijdend gedrag?

avatar

De wet zegt dat men bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding. Met deze transitievergoeding kan de ex-werknemer de tijd overbruggen tussen de oude en nieuwe baan. Dit recht kan echter verloren gaan als het ontslag een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer zelf. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, dit uit aan de hand van een uitspraak.
[Lees meer]

Einde 30%-regeling voor expats bij ontslag

avatar

Wanneer de tewerkstelling eindigt, eindigt ook de 30% regeling. Bij een ontslag kan het zo zijn dat u de laatste maand(en) wordt vrijgesteld van arbeid. U krijgt dan nog wel doorbetaald, maar hoeft niet meer te werken. Hoe zit het dan met de 30%-regeling, eindigt de tewerkstelling wanneer je niet meer hoeft te werken of eindigt het aan het einde van het dienstverband? In dit artikel geeft onze arbeidsrecht advocaat, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak antwoord op deze vraag.
[Lees meer]

Mag werkgever loon stopzetten bij ziekte?

avatar

Wanneer een werknemer ziek is, zegt de wet dat hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Wanneer hij echter niet meewerkt aan zijn re-integratie, mag zijn werkgever onder bepaalde voorwaarden stoppen met het doorbetalen van het loon. Als de werknemer het hier niet mee eens is en een spoedeisend belang heeft, kan hij de loonopschorting aanvechten in een kort geding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de bies, aan de hand van een uitspraak waar de rechter in een kort geding aan toetst.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button