Expat Lawyer Amsterdam

avatar

Our Amsterdam lawyers and attorneys are specialized on advising Expats / Expatriates in The Netherlands. We have great knowledge and understanding in dealing with the legal issues of people living and working in The Netherlands who require the services of a professional legal practice. We have experience in dealing with most matters relating to the Dutch laws. The firm provides specialist advice on all aspects of immigration, Labour & Employment Law, Rental Law and Family Law, assisting individuals (expat), families, SMEs and corporate clients.
[Lees meer]

Billijke vergoeding bij ontslag op staande voet

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. De term “ontslag op staande voet” staat niet in de wet, de wet spreekt slechts over een onverwijlde opzegging om een dringende reden (artikel 7:677 BW). Maar als de dringende reden voor ontslag op staande voet ontbreekt, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW en is daarmee een billijke vergoeding mogelijk (artikel 7:681 BW). Gerechtshof Den Bosch is aan de hand van de richtlijn die de Hoge Raad heeft aangegeven, ingegaan op de manier waarop een billijke vergoeding moet worden berekend. [Lees meer]

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij slapend dienstverband?

avatar

Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, bij ontslag recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Sommige werkgevers kiezen er dan voor om het slapende dienstverband in stand te houden, met als doel om de transitievergoeding te ontlopen. De vraag is of dit redelijk is, en of de werknemer de werkgever alsnog kan verplichten om over te gaan tot betaling van de transitievergoeding. [Lees meer]

Opzeggen management overeenkomst en schadevergoeding

avatar

Veel bestuurders in Nederland zijn werkzaam op basis van ofwel een arbeidsovereenkomst ofwel een managementovereenkomst. Een management overeenkomst wordt vaak afgesloten tussen de bestuurder/directeur/manager/enig aandeelhouder en een BV. De manager ‘verhuurt’ zich aan de onderneming, bijvoorbeeld voor directietaken. Mag een management overeenkomst (een overeenkomst van opdracht) ‘zo maar’ worden opgezegd? En zo ja, is er dan recht op schadevergoeding? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over (het opzeggen van) de management overeenkomst.[Lees meer]

Jeugdzorg en Jeugdbescherming: regelgeving

avatar

De regelgeving rondom Jeugdzorg en Jeugdbescherming is gecompliceerd door de de allesomvattende Jeugdwet. Onze jeugdzorg advocaat Mr. E.C. Boon is specialist op het gebied van Jeugdbescherming. Zij is deskundig op het gebied van de Jeugdwet en heeft jarenlange ervaring met Jeugdzorg. Zij procedeert regelmatig in zaken betreffende kinderbeschermingsmaatregelen. Neem contact met haar op voor vrijblijvend advies.[Lees meer]

Visa lawyer in Amsterdam, Netherlands

avatar

Have you been denied a visa? Objection or appeal against visa refusal in the Netherlands. Applicants who want to visit their family, friends or want to come to the Netherlands for other reasons should be aware of the complicity of obtaining a visa. Denials will occur. Therefore it’s highly recommended to ask our visa lawyer to guide you through the difficult legal journey. Consult our visa lawyer before you consider applying for a visa on either a permanent or temporary basis.
[Lees meer]

Termination Agreement | Settlement agreement Amsterdam

avatar

Our Dutch lawyer Labour and Employment Law in Amsterdam, The Netherlands, is specialist employment solicitor advising foreign employers and employees on Dutch Labour Law and termination agreements (Settlement Agreements, Employment Exit Agreement, Compromise Agreement, Employment Separation Agreement).[Lees meer]

Bedrijfsarts aansprakelijk voor schade werkgever bij re-integratie

avatar

De bedrijfsarts is aansprakelijk voor de door een werkgever geleden schade als de bedrijfsarts tijdens de re-integratie fouten maakt, bijvoorbeeld als het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt als een zieke werknemer niet op tijd wordt verwezen naar psychische hulpverlening. Rechtbank Midden Nederland heeft in 2 uitspraken duidelijk aangegeven dat de arbodienst of bedrijfsarts zich moet houden aan de richtlijnen in geval van psychische klachten, burn out of overspannenheid van werknemers.[Lees meer]

 
advocaat amsterdam