Werkgever moet externe kosten advocaat OR vergoeden

avatar

Een ondernemingsraad mag extern (juridisch) advies inwinnen ingevolge artikel 22 WOR, mits het gaat om ‘kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR’. In een door Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 2 november 2017 behandelde zaak, is besloten dat de advocaatkosten die de OR had gemaakt, door het bedrijf moeten worden vergoed. Het betrof een advies door vergoeding van de advocaatkosten die de OR had gemaakt ter beantwoording van vragen onder meer over de gevolgen van de concessieovergang. Daarbij was de vraag of de kosten van de ingeschakelde advocaten/deskundigen voor rekening van de huidige of nieuwe werkgever moesten komen.[Lees meer]

Geen ontslag ondanks onbevoegd gebruik Suwinet

avatar

Mag een medewerker op staande voet worden ontslagen als deze, tegen de regels in, misbruik maakt van een databank van de werkgever? Gerechtshof Den Haag heeft hier op 26 september 2017 een uitspraak over gedaan. Hier blijkt uit dat ontslag op staande voet door de rechter zeer kritisch wordt bekeken.[Lees meer]

Advocaat voor ondernemers MKB Amsterdam

avatar

MKB: advocaat en huisjurist voor ondernemers in Amsterdam Sinds 1997 treden onze advocaten in Amsterdam op voor bedrijven en ondernemers, van ZZP’ers en bestuurders tot vennootschappen. Onze advocaten zijn ondernemers in het MKB vanuit Amsterdam landelijk van dienst met juridisch advies en het voeren van procedures. Wij hanteren als advocaten een betaalbaar[Lees meer]

Wijzigingen arbeidsrecht in Regeerakkoord

avatar

Het arbeidsrecht zal door het nieuwe kabinet opnieuw wijzigingen ondergaan. De voornaamste veranderingen worden genoemd en toegelicht door onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam. De wijzigingen zien o.a. op ontslag, transitievergoeding en doorbetaling salaris bij langdurige ziekte. [Lees meer]

Ontslag wegens internet op het werk

avatar

Regelmatig gebruik maken van internet op het werk in een winkel ondanks waarschuwingen van de werkgever, kan tot ontslag op staande voet leiden. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht dit toe. Rechtbank Amsterdam heeft hier op 15 september 2017 een uitspraak over gedaan. Voor de vraag of de werknemer terecht was ontslagen, overwoog de kantonrechter dat hierbij ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zou hebben. Van meer bang was echter dat de werkgever een duidelijk memo heeft opgesteld met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en het internet gedurende werktijd.[Lees meer]

Mr Witlox reageert bij Radio 1 over VOG Eurlings

avatar

VOG-advocaat mr. Witlox is door het programma Radio EenVandaag geïnterviewd over de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die Camiel Eurlings, voormalig minister namens het CDA en oud KLM-directeur heeft ontvangen, ondanks zijn strafblad wegens een schikking voor het mishandelen van een ex-vriendin. Aan mr. Witlox werd o.a. de vraag voorgelegd of de stelling juist is dat een strafblad niet altijd relevant is voor het verkrijgen van een VOG.[Lees meer]

Geen arbeidsovereenkomst tijdens relatie

avatar

Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 7:610 lid 1 BW. Er moet sprake te zijn van arbeid, tegen loon, gedurende zekere tijd, op basis van een gezagsverhouding. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan is er sprake van een arbeidscontract en kan een werknemer aanspraak maken op salaris. Niet alle arbeidsrelaties vallen onder dit artikel. Met name de voorwaarde ‘gezag’ in die zin dat de werknemer verplicht is om gevolg te geven aan redelijk opdrachten van de werkgever, levert nog weleens problemen op omdat niet in alle gevallen een gezagsrelatie aanwezig is. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag in Amsterdam licht dit toe naar aanleidingen een uitspraak van rechtbank Arnhem.[Lees meer]

 
advocaat amsterdam