Risico werkgever bij ontbinden vaststellingsovereenkomst

avatar

Het is in het arbeidsrecht gebruikelijk dat werkgever en werknemer, als er een geschil op de werkvloer ontstaat, een vaststellingsovereenkomst sluiten waarbij werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Wat zijn de gevolgen als de werknemer binnen 14 dagen de ontbinding van een vaststellingsovereenkomst inroept?[Lees meer]

Verwijtbaar gedrag en transitievergoeding bij ontslag

avatar

Als een werkgever de kantonrechter vraagt om de arbeidsovereenkomst met de werknemers te laten ontbinden, heeft de werknemer in het algemeen recht op een transitievergoeding. Dit is slechts anders als de werknemer zich ernstig verwijtbaar heeft opgesteld. In het onderstaande komen twee uitspraken aan de orde waarin sprake is geweest van verwijtbaar handelen van de werknemer.[Lees meer]

Vreemdelingenrecht Advocaat

avatar

Wilt u weten of u in aanmerking kan komen voor een verblijfsrecht bij uw kind? Raadpleeg dan onze vreemdelingenrecht advocaat te Amsterdam. Zij zal u verder kunnen informeren over de voorwaarden en uw eventuele mogelijkheden.[Lees meer]

Zieke werknemer moet zelf voor vervoer zorgen

avatar

Als een werknemer ziek wordt, is hij in het kader van de Wet Poortwachter verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Dat kan betekenen dat de werknemer geacht wordt om tijdelijk tijdens de arbeidsongeschiktheid passende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden dan bij de werkgever. In sommige gevallen betekent dit dat van de werknemer wordt verwacht dat hij reiskosten moet maken. Dat kan een werknemer voor problemen stellen, als de werkplek moeilijk bereikbaar is.[Lees meer]

Executie van vonnis en misbruik van recht

avatar

Soms gebeurt het dat een woning van een debiteur met hypotheek ‘onder water staat’. Mag een schuldeiser dan alsnog beslag leggen op de woning zodat deze openbaar moet worden verkocht? In dit soort gevallen speelt de vraag of de executant wel voldoende belang heeft bij executie in verband met de (te verwachten) hoogte van de executieopbrengst in relatie tot de hoogte van de vordering van de hypotheek­houder.[Lees meer]

Recht op ontslagvergoeding bij verzwijgen nieuwe baan?

avatar

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten en het recht op een ontslagvergoeding. In een vaststellingsovereenkomst, waardoor een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, wordt vaak de bepaling opgenomen dat de werknemer op het moment van het tekenen van dit contract geen concreet[Lees meer]

 
advocaat amsterdam