What are the consequences for a subtenant if the Dutch tenancy agreement between the main tenant and the landlord ends?

Mike

A subtenant does not rent from the owner (landlord) of the property, but from the main tenant. The subtenant, in principle, does not have rights and obligations towards the landlord. If the rental agreement between the landlord and the main tenant ends, the rental agreement between the main tenant and the subtenant also ends. Is it possible for the sub tenant to stay in the property regardless?[Lees meer]

Wat zijn de gevolgen voor een onderhuurder als de huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en verhuurder eindigt?

Mike

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder, vervalt ook de huurovereenkomst tussen de onderhuurder en de hoofdhuurder. In dit artikel zal onze huurspecialist in Amsterdam, advocaat mr. Mike van Eck, uiteenzetten wanneer een onderhuurder wél in de huurwoning kan blijven wonen. Of een onderhuurder in de woning kan blijven wonen, is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Daarbij spelen onder andere de volgende omstandigheden een rol:
Heeft de onderhuurder zijn/haar hoofdverblijf in de huurwoning?
Huurt de onderhuurder een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte?
Wat is de reden van het eindigen van de huur tussen de verhuurder en de hoofdhuurder?
Of de woning rechtsgeldig of illegaal aan de onderhuurder is onderverhuurd, speelt in beginsel geen rol bij de vraag of de onderhuurder in de woning kan blijven wonen.[Lees meer]

Ontslag door reorganisatie: hulp van ontslagadvocaat

avatar

Bij ontslag wegens reorganisatie geeft onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam juridisch advies en rechtshulp. Wat zijn de rechten van een werknemer bij reorganisatie als personeel boventallig (bovenformatief ) is of waarbij de functie vervalt?
Een werkgever is te allen tijde bevoegd om het bedrijf anders in te richten en mag dus ook reorganiseren, zeker in tijden van crises zoals corona. Hij mag dan ook personeel daarvoor ontslaan, mits er toestemming is van het UWV. De werkgever komt hier een ruime mate van beleidsvrijheid toe. Zo mag een bedrijf personeel boventallig verklaren en functies laten vervallen bij: bedrijfsverhuizing of bedrijfsbeëindiging; als het economisch slecht gaat, bijvoorbeeld werkvermindering; technologische veranderingen of andere veranderingen in de organisatie; vervallen van (loonkosten)subsidie, maar ook om het bedrijf efficiënter te laten functioneren of meer winst te maken.
Dat alles kan ook bij fusie of samenwerking met andere bedrijven.

In veel gevallen betekent dit dat sommige werknemers boventallig zijn verklaard en dat de arbeidsovereenkomst eindigt door middel van ontslag. Niet in alle gevallen gaat de werkgever echter daarvoor meteen naar het UWV. Vaak probeert de werkgever het eerst met het personeel eens te worden over ontslag, bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst.[Lees meer]

Ontslag op staande voet

avatar

Ontslag op staande voet in Amsterdam Voor ontslag op staande voet heeft u een advocaat in Amsterdam nodig die specialist ontslagrecht is. Deze specialist geeft u meteen juridisch advies en bijstand. U moet dat wel snel doen, want er gelden hier zeer korte wettelijke termijnen. Ook zijn er veel regels[Lees meer]

Should an employee provide medical information to the Dutch employer?

avatar

Our Amsterdam employment law lawyer advises expats in case of illness and privacy in employment law and the question whether an employee has to provide medical information to his employer. Even in case of illness, an employee has a right to privacy under Dutch employment law when providing medical information. Some time ago this issue was in the news because aa employerwas careless with employee medical information by asking these employees for personal medical information, including ‘whether you have ever had psychological complaints’. The employer also asked for a medical report. Does this violate the privacy as regulated in Dutch labour law?[Lees meer]

Refusal to sign a Dutch settlement agreement or termination agreement

avatar

Refusal to sign a settlement agreement or termination agreement
A lawyer may agree to a settlement agreement on behalf of the employee. What happens if, despite this agreement, the employee subsequently refuses to sign the termination agreement? Our employment and dismissal lawyer in Amsterdam provides legal advice on termination agreements / settlement agreements. A termination / determination agreement is an agreement between an employee and an employer who together agree to terminate the employment under certain conditions. In this form of dismissal, a lawyer (authorised representative) specialising in employment law usually assists the employee. Is the settlement agreement still valid because there was already an agreement between the lawyers? And at what point, if the lawyers agree, does the statutory reflection period of 14 days start for the employee? After agreement of the attorney at law or only after signature of the termination agreement by the employee?[Lees meer]

Employment contract in The Netherlands

avatar

  Our Dutch Lawyer employment law in Amsterdam provides legal advice on Dutch employment contracts. What is an employment contract? An employment contract is an agreement whereby the employee enters into employment with the employer to perform work for pay. An employment contract contains the rules that the employer and employee agree upon[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam