Ontslag op staande voet

avatar

Ontslag op staande voet in Amsterdam Voor ontslag op staande voet heeft u een advocaat in Amsterdam nodig die specialist ontslagrecht is. Deze specialist geeft u meteen juridisch advies en bijstand. U moet dat wel snel doen, want er gelden hier zeer korte wettelijke termijnen. Ook zijn er veel regels[Lees meer]

Should an employee provide medical information to the Dutch employer?

avatar

Our Amsterdam employment law lawyer advises expats in case of illness and privacy in employment law and the question whether an employee has to provide medical information to his employer. Even in case of illness, an employee has a right to privacy under Dutch employment law when providing medical information. Some time ago this issue was in the news because aa employerwas careless with employee medical information by asking these employees for personal medical information, including ‘whether you have ever had psychological complaints’. The employer also asked for a medical report. Does this violate the privacy as regulated in Dutch labour law?[Lees meer]

Refusal to sign a Dutch settlement agreement or termination agreement

avatar

Refusal to sign a settlement agreement or termination agreement
A lawyer may agree to a settlement agreement on behalf of the employee. What happens if, despite this agreement, the employee subsequently refuses to sign the termination agreement? Our employment and dismissal lawyer in Amsterdam provides legal advice on termination agreements / settlement agreements. A termination / determination agreement is an agreement between an employee and an employer who together agree to terminate the employment under certain conditions. In this form of dismissal, a lawyer (authorised representative) specialising in employment law usually assists the employee. Is the settlement agreement still valid because there was already an agreement between the lawyers? And at what point, if the lawyers agree, does the statutory reflection period of 14 days start for the employee? After agreement of the attorney at law or only after signature of the termination agreement by the employee?[Lees meer]

Employment contract in The Netherlands

avatar

  Our Dutch Lawyer employment law in Amsterdam provides legal advice on Dutch employment contracts. What is an employment contract? An employment contract is an agreement whereby the employee enters into employment with the employer to perform work for pay. An employment contract contains the rules that the employer and employee agree upon[Lees meer]

Dismissed for sexual assault, is that possible in Dutch employment Law?

avatar

Hoe ver mag een werknemer gaan bij het maken van seksueel getinte opmerkingen? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding bij grensoverschrijdend gedrag. Rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 20 november 2019 bepaald dat een medewerker mag worden ontslagen wegens het veelvuldig maken van seksueel getinte opmerkingen. Het betrof een supermarktmanager die tevens lid van de vertrouwenscommissie was. De supermarkt manager was 23 jaar in dienst. Sinds 2013 was hij lid van de vertrouwenscommissie van werkgever. Bij die vertrouwenscommissie kunnen werknemers onder meer terecht met zaken als seksuele intimidatie, agressie of geweld op het werk. De werkgever heeft bij de kantonrechter verzocht om ontbinding op de e-grond (verwijtbaar handelen), vanwege seksueel getinte opmerkingen op de werkvloer. De manager geeft toe dat hij regelmatig in groepsverband vroeg aan mannelijke collega’s of ze nog seksueel contact hadden gehad, terwijl er ook vrouwelijke collega’s aanwezig waren. Ook heeft hij toegeven dat hij een keer na afloop van een sollicitatiegesprek de kantine in liep met de sollicitante en toen heeft uitgebeeld dat zij een grote boezem heeft. Dit alles bedoelde hij grappig.
[Lees meer]

Compensation for non-renewal of fixed-term employment contract in Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over het niet verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Staat het een werkgever altijd vrij om een arbeidsovereenkomst na afloop niet te verlengen? Een arbeidscontract voor bepaalde tijd, 6 maanden of welke periode dan ook, hoeft een werkgever na afloop op de einddatum in principe niet te verlengen. De werkgever hoeft zelfs geen reden op te geven want In beginsel eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege op de einddatum. Vooral door de coronacrisis beëindigen veel werkgevers hun contracten voor bepaalde tijd. Toch kan een werknemer onder omstandigheden aanspraak maken op een billijke vergoeding, of zelfs gedwongen verlenging. De werkgever hoeft geen reden voor het niet verlengen op te geven, maar als de werknemer daarom vraagt, wel. Soms blijkt daaruit dat een werkgever discrimineert.

Niet verlengen arbeidscontract bepaalde tijd wegens discriminatie

Als blijkt dat de werkgever bij het niet verlengen van het arbeidscontract handelde in strijd met bijvoorbeeld de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, kan hij een probleem krijgen. Dit is neergelegd in artikel 7:646 lid 1 BW. Op grond van dit artikel mag de werkgever immers geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen:

bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst,
het verstrekken van onderricht aan de werknemer,
in de arbeidsvoorwaarden,
bij arbeidsomstandigheden, bevordering en opzegging van de arbeidsovereenkomst.
Niet verlengen contact voor bepaalde tijd wegens zwangerschap

Een duidelijk voorbeeld hiervan is als een werkgever een contract niet wil verlengen als een medewerker zwanger blijkt te zijn. Uit een uitspraak van rechtbank Den Haag bleek dat een werkgever zo ‘slim’ was geweest om de zwangerschap te vermelden. Dat was de reden voor het niet verlengen van haar contract. De rechtbank merkte op dat het whatsapp bericht eenvoudigweg een ‘discriminatoir karakter’ heeft. Op grond daarvan legde de kantonrechter aan de werkgever een billijke vergoeding op van bruto € 3.000,-.[Lees meer]

Rechtsbijstand arbeidsrecht Amsterdam

avatar

Rechtsbijstand arbeidsrecht Amsterdam Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in rechtsbijstand bij ontslag en arbeidsconflict. Regelmatig voeren wij procedures over ontslag en andere arbeidsconflicten bij de kantonrechter en andere instanties. Bijvoorbeeld bij ontslag wegens het niet goed functioneren, of ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen. Als specialist ontslagrecht geven[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam