advocaat-arbeidsrecht-amsterdam

mr. Liesbeth Boon

avatar

Mr. Liesbeth Boon is advocaat te Amsterdam en gespecialiseerd in het Vreemdelingenrecht (ook visum) en het Personen en Familierecht (jeugdrecht).[Lees meer]

mr. Krystle Aaron-de Bies

avatar

Voorafgaand aan mijn beëdiging als advocate ben ik tien jaar als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heb ik diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heb ik als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In mijn laatste functie adviseerde ik de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit.[Lees meer]

advocaat-arbeidsrecht-amsterdam

mr. Maarten Witlox

avatar

Mr. Witlox is advocaat en strafrechtspecialist te Amsterdam. Hij behandelt alle soorten strafzaken: economisch, milieu- en verkeersstrafrecht, jeugdstrafrecht en TBS-zaken. Hieronder valt ook het het commune strafrecht (zoals vermogens-, gewelds-, zeden- , fraude en drugsdelicten).[Lees meer]

 
advocaat amsterdam