Mike van Eck advocaat Amsterdam

mr. Mike van Eck

avatar

Mr. Roland Gerritsen is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is sinds 1 januari 2019 als advocaat werkzaam bij WS Advocaten Amsterdam.[Lees meer]

mr. Krystle Aaron-de Bies

avatar

Voorafgaand aan mijn beëdiging als advocate ben ik tien jaar als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heb ik diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heb ik als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In mijn laatste functie adviseerde ik de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam