Plaatsen camera verandering aan de huurwoning?

avatar

Beveiligingscamera’s aan de buitenzijde

Camera huurwoning: Mr. Oranje stond als jurist te Amsterdam een cliënt bij die twee beveiligingscamera’s aan de buitenzijde van de door hem gehuurde woning had gemonteerd. In de huurovereenkomst tussen de verhuurder en cliënt was de bovenstaande bepaling opgenomen. De montage van de beveiligingscamera’s had plaatsgevonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De verhuurder eiste dat de camera van de huurwoning zou worden verwijderd en dat een dwangsom moest worden betaald door huurder omdat hij daar niet aan voldeed. Als reden werd onder meer opgegeven dat de verhuurder een woud aan camera’s wilde voorkomen en dat de huurder ook handelden in strijd met de wet Bescherming Persoonsgegevens, omdat de camera’s ook op de openbare weg waren gericht. Hierdoor zou de huurder zich niet gedragen als een goed huurder betaamt. De vraag die aan de rechter was voorgelegd, bestond er in of de twee geplaatste beveiligingscamera’s al dan niet in strijd met het huurcontract waren gemonteerd.

Verplichtingen van de huurder bij een huurovereenkomst

Als huurrecht jurist te Amsterdam verleent Victor Oranje juridisch advies en staat hij vele cliënten bij in geschilzaken over huur en verhuur. Jurist mr, Victor Oranje staat in huurzaken als gemachtigde bij het kantongerecht zowel huurders als verhuurders bij. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de verplichtingen van huurder of verhuurder
  • beëindiging huur
  • onderverhuur
  • verhuur via airbnb (ook vergelijkbare websites)
  • advisering over vakantieverhuur
  • advisering over VVE en B&B 
  • het opstellen van huur- of verhuurcontracten.
  • Camera op de huurwoning

Veranderingen aan de woning: camera op de huurwoning

In een recente zaak behartigde jurist mr. Victor Oranje een cliënt in een huurzaak waar het ging om de verplichting van de huurder die voortvloeide uit de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst vormt de basis voor de relatie tussen huurder en verhuurder. Het is dan ook belangrijk dat goed gekeken wordt naar hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. In de betreffende huurovereenkomst kwam de bepaling voor “dat het de huurder niet is toegestaan om veranderingen aan de woning aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.”

camera huurwoning

Inrichting of het gedaante van het gehuurde veranderen?

In de procedure bij de rechtbank Amsterdam besliste de rechter in deze zaak dat de cliënt, ondanks de bepaling in het huurcontract, hiervoor geen toestemming hoefde te vragen aan de verhuurder, ondanks dat de plaatsing van de camera’s moest worden aangemerkt als een wijziging van het gehuurde: de huurder is immers niet bevoegd om zonder toestemming van de verhuurder de inrichting of het gedaante van het gehuurde te veranderen. De camera aan de huurwoning hoefde evenwel niet te worden verwijderd en geen dwangsom was verschuldigd.

Juridisch advies over huurgeschil of huurkwestie van jurist huurrecht in Amsterdam

advocaat huurrecht AmsterdamWilt u meer informatie over huur en verhuur? Bent u benieuwd of u advisering nodig heeft over uw huurgeschil of huurkwestie, dat kunt u altijd mailen of bellen. Voor vragen en juridisch advies over huurrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde jurist en gemachtigde huurrecht Victor Oranje te Amsterdam.

Call Now Button