Burn out door het werk, hoe bewijs je dat?

avatar

Hoe bewijs je een burn-out door het werk?

De wet verplicht de werkgever om het redelijkerwijs noodzakelijke te doen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij heeft een (zorg)plicht. Deze schade kan zowel psychisch als mentaal zijn. De werkgever kan dan aansprakelijk zijn voor de geleden schade. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat, mevrouw Krystle Aaron-de Bies, aan de hand van een uitspraak van het Gerechtshof hoe je deze aansprakelijkheid bewijst.

Werkgever aansprakelijk stellen bij burn out

Onze arbeidsrecht specialist legt uit wat de wet zegt over de aansprakelijkheid. De wet bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, of dat de schade voor het grote deel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

  • De werknemer moet beweren, en als de werkgever het er niet mee eens is: bewijzen, dat hij schade heeft geleden. Er moet sprake zijn van een zogenaamd ‘causaal verband’. Dit betekent dat de schade moet zijn ontstaan door een ongeval of gebeurtenis op het werk.
  • Als dit het geval is, moet de werkgever beweren, en als de werknemer het er niet mee eens is bewijzen, dat hij een veilige werkplek heeft en gezonde werkomstandigheden.
  • Als de werkgever het bovenstaande niet kan bewijzen, is er sprake van het causale verband tussen de schade en de gebeurtenis.

De omkeringsregel bij gezondheidsschade

Volgens onze arbeidsrecht advocaat kan er in sommige gevallen sprake zijn van de ‘omkeringsregel’. Dit is het geval bij gezondheidsschade die niet veroorzaakt is door een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld bij beroepsziekten is niet altijd duidelijk of de oorzaak werkgerelateerd is. De hoogste rechter heeft bepaald dat de bewijslast voor de werknemers in zulke gevallen minder zwaar is.

Deze omkeringsregel heeft een ondergrens. Dus laat u vooraf goed adviseren door een arbeidsrecht specialist uit Amsterdam.

Burn-out is een multi-causale beroepsziekte

Bij een burn-out is er sprake van psychische klachten die niet concreet vast te stellen zijn. Het is een ‘multi-causale beroepsziekte’, want het kan door van alles veroorzaakt worden. Het kan heel goed ook zo zijn dat de ziekte (deels) wordt veroorzaakt door privéomstandigheden.  Onze arbeidsrecht advocaat constateert dan ook uit de uitspraak dat de werknemer voldoende feiten en omstandigheden met betrekking tot de oorzaak van zijn klachten moet aanbrengen. En ook moet kunnen uitleggen dat de burn out niet is ontstaan door niet-werkgerelateerde omstandigheden.

Schade door een burn-out is niet gemakkelijk te bewijzen

Kortom, schade door een burn-out is niet gemakkelijk te bewijzen. Het is dan verstandig om advies te krijgen van een arbeidsrecht advocaat die goed weet wat zij moet doen. Mevrouw Krystle Aaron-de Bies is advocaat in Amsterdam en beschikt over veel ervaring in het arbeidsrecht.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over burn out?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoedingen en burn out.

Advocaat Amsterdam

Burn out door het werk, hoe bewijs je dat? advocaat arbeidsrecht Amsterdam over inleveren van vakantiedagen?

Call Now Button