Burn out door het werk? Vraag advies aan een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

avatar
Advocaat ontslagregeling Amsterdam
Burn out door het werk? Vraag advies aan een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en schadevergoeding bij burn-out door het werk. Heeft u een burn out opgelopen tijdens het werk bij uw werkgever in regio Amsterdam en wilt u daarom schadevergoeding? In het algemeen blijkt het erg lastig om de werkgever bij de rechter met succes aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een burn-out. Als de werkgever betwist dat de burn out door het werk is veroorzaakt, zult u dat als werknemer aan moeten tonen. Vaak oordeelt een rechter echter dat burn-out-achtige klachten zoals stress, hartklachten etc. ook een andere oorzaak dan het werk kan hebben.

Werkgever moet zorgen voor veiligheid op het werk

Kort gezegd bepaalt de wet dat de werkgever moet zorgen dat de werknemer niet aan teveel gevaren wordt blootgesteld. Dat is bijvoorbeeld ook het geval als een werknemer structureel veel te hard moet werken, erg veel overuren moet draaien en als gevolg van dat alles instort. De werkgever moet een werknemer hier tegen beschermen. Dat alles staat in artikel 7:658 lid 1 BW. Op grond van dit artikel rust op de werkgever de (zorg)plicht om het redelijkerwijs noodzakelijke te doen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De  werkgever mag echter aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan (of dat de schadechet gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer) en dus dat hij als werkgever heeft voldaan aan zijn verplichting om voor een veilige werkplek en gezonde arbeidsomstandigheden te zorgen.

Hoe gaat de rechter om met een vordering tot schadevergoeding van een door het werk ziek geworden medewerker?

In de rechtspraak treffen we veel voorbeelden aan waarin de rechter er op wijst dat burn out diverse oorzaken kan hebben. De rechter zegt dan bijvoorbeeld dat stress door vele omstandigheden kan zijn ontstaan en sterk individueel is bepaald. De advocaat van een werkgever voert vaak aan dat stress ook kan zijn veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden zoals een minder goede conditie zodat iemand minder goed bestand is dan normaal tegen de eisen die zijn werkzaamheden aan hem stellen. Daardoor kan de werkdruk als te zwaar zijn ervaren.

Advocaat moet bewijzen dat stress alleen door het werk is ontstaan

Dit betekent dat de de advocaat van een werknemer die stelt dat hij of zij door het werk stressklachten heeft gekregen, zal moeten bewijzen dat de klachten door het werk en niet door iets anders zijn ontstaan. Meestal kan alleen een medisch deskundige hiet iets zinnigs over zeggen.

Ziek: factoren in de privésfeer

Gezondheidsklachten noemen als gevolg van structureel overwerk en belasting tijdens het dienstverband, is dus niet genoeg, als niet valt uit te sluiten dat burn-out is veroorzaakt door factoren in de privésfeer. De werknemer moet echt het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden kunnen bewijzen: het zogenaamde causaal verband. 

Schuld deels bij de werknemer

Soms ook legt de rechter de schuld deels bij de werknemer. Als deze bijvoorbeeld overgekwalificeerd en zeer perfectionistisch is, en daardoor voortdurend extra werk naar zich toetrekt, kan het zijn dat de medewerker onvoldoende kan onderbouwen dat de gezondheidsklachten het gevolg zijn van (alleen) het werken bij de werkgever. 

Verklaring van de huisarts en/of psycholoog. 

Tenslotte moet vaststaan dat er daadwerkelijk sprake is van een burn-out. Dit  kan een werknemer aantonen met behulp van deskundigenverklaringen, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts en/of psycholoog. 

Uit de rechtspraak blijkt dat werkgevers pas aansprakelijk is, als het ook voor de werkgever volkomen duidelijk was dat de werknemer een (te) hoge werkdruk ervaarde en de werkgever vervolgens geen enkele actie heeft ondernomen om dat op te lossen. Dan moet het wel erg ernstig zijn. 

Het probleem zit hem echter vooral in het causale verband, omdat een burn-out veelal wordt veroorzaakt door een samenloop van werk- en privéomstandigheden, en dus allerlei oorzaken kan hebben.

burn out Amsterdam werkgever advocaat jurist advocatenkantoor Maak een afspraak met een  ervaren advocaat in Amsterdam bij vragen over werk en burn-out

Onze advocaat arbeidsrecht ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies in arbeidszaken. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam