Boete voor vakantieverhuur B&B (AirBnB) ongeldig?

avatar

Boete voor vakantieverhuur B&B (AirBnB) advocaat Amsterdam

 

Nieuwe ontwikkeling boetes vakantieverhuur gemeente Amsterdam B&B (AirBnB)

Mr. Victor Oranje geeft als jurist juridisch advies over boetes die de gemeente Amsterdam oplegt bij vakantieverhuur, zoals Airbnb en B&B.

Boete Airbnb meldplicht bij vakantieverhuur Amsterdam ongeldig

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die in Amsterdam speelt, waardoor sommige bestuurlijke Airbnb boetes ongeldig zijn. Hoewel de reikwijdte van deze uitspraak nog niet helemaal duidelijk is, zijn in ieder geval boetes vanwege overtreding van de meldplicht bij vakantieverhuur niet mogelijk en zullen dergelijke boetes die nog niet onherroepelijk zijn moeten worden ingetrokken. Dat geldt in ieder geval voor Amsterdam en afhankelijk van hoe de Huisvestingsverordeningen er in andere gemeentes uitzien wellicht ook voor die andere gemeentes.

Voor vakantieverhuur of B&B opgelegde bestuurlijke boetes

In hoeverre verder deze en andere, in verband met vakantieverhuur of B&B opgelegde bestuurlijke boetes door deze uitspraak worden geraakt is de vraag. Onze advocaten huur- en bestuursrecht in Amsterdam zullen dat graag voor de getroffenen onderzoeken.

Vergunning om aan toeristen te verhuren

Een ander gevolg van de uitspraak is dat de gemeente(s) zoals Amsterdam helemaal geen bevoegdheid hebben om vrijstelling te verlenen van de in artikel 21 van de Huisvestingswet 2014 gegeven verboden om zonder vergunning aan toeristen te verhuren. Hoe de Gemeente Amsterdam en andere gemeentes met deze uitspraak zullen omgaan is nog niet te zeggen. Misschien wordt de uitspraak aangegrepen om vakantieverhuur en B&B nog uitsluitend door middel van een vergunningstelsel toe te laten. Misschien wordt alleen de huidige Huisvestingsverordening 2020 ten dele aangepast. Dus geen vergunningstelsel, maar slechts een verdere uitwerking van de omstandigheden waaronder wordt afgezien van oplegging van boetes wegens overtreding van de Huisvestingswet 2014.

Hieronder in telegramstijl een technische uitleg van de uitspraak die de RvS op 29 januari 2020 (Ecli:NL:RvS:2020:261 heeft gedaan:

  • – In de Huisvestingswet (HW) is in art. 21 een aantal zaken, zoals woningonttrekking (waaronder dus vakantieverhuur), woning omzetting en woningvorming verboden voor zover daar geen vergunning is verleend (door B&W)
  • – Art 35 HW delegeert aan de gemeenteraad de bevoegdheid een boete bij overtreding van onder meer art 21 Hw op te leggen.
  • – In art. 4.2.2. Huisvestingsverordening (Hv) heeft de gemeenteraad deze bevoegdheid (discretionair) aan B&W geattribueerd.
  • – in art 3.1.2. Hv heeft de gemeenteraad voorschriften gegeven, waarbij bij naleving daarvan geen vergunning is vereist.

Boete gemeente Amsterdam op meldplicht verhuur ongeldig

In de uitspraak van de RvS stelt de RvS vast dat de gemeenteraad geen bevoegdheid heeft te bepalen wanneer geen vergunning is vereist, zodat art 3.1.2. Hv onverbindend is. Daaruit volgt dat de grondslag voor de voorschriften – de RvS spreekt technisch correct van vrijstellingsbepalingen – van art. 3.1.2 Hv (in dit geval de meldplicht) wegvalt. Hieruit volgt dat de bij de Hv vastgestelde boetetabel 2 van Bijlage 3, voor zover die ziet op opname van een boete wegens niet melden, onverbindend is, waardoor een daarop gebaseerde boete grondslag mist.

De andere in de boetetabel van bijlage 3 van de Hv opgenomen boetes lijken niet door deze uitspraak te worden geraakt doordat die volgens de tabel wegens overtreding van art. 21 Hw worden opgelegd en niet wegens overtreding van de door de RvS onverbindend geoordeelde vrijstellingsvoorschriften uit art. 3.1.2. Hv. Dat is zoals de RvS terecht opmerkt gewoon nog steeds mogelijk.

Boete voor vakantieverhuur B&B (AirBnB) advocaat AmsterdamContact met advocaat of jurist Airbnb Amsterdam over boete bij vakantieverhuur

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huur- of bestuursrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten voor vragen en juridisch advies over boete bij vakantieverhuur.

Call Now Button