Advocaat billijke vergoeding Amsterdam

avatar

Billijke vergoeding advocaat AmsterdamBillijke vergoeding advocaat Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert over de billijke ontslagvergoeding die kan worden opgelegd bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Rechtbank Amsterdam heeft in een uitspraak van 6 oktober 2015 bovenop de transitievergoeding (ontslagvergoeding) een billijke vergoeding van € 8.000,– bruto aan de werknemer toegekend.

Functioneringsgesprek

Het betrof een tandartsassistente/praktijkmanager die 13 jaar lang goed had gefunctioneerd. Eind 2014 vond de werkgever dat het voltallige personeel salaris moest inleveren omdat het teveel zou verdienen. De werknemer ging daar niet op in maar stelde wel een andere regeling voor. Dat weigerde de werkgever. Daarop hield de werkgever voor het eerst met haar een functioneringsgesprek, waarin de medewerker o.a. beschuldigd werd van het zonder overleg doorvoeren van riante arbeidsvoorwaarden voor het personeel. De maatschap zou daar niet van op de hoogte zijn geweest. De medewerker werd kort daarop op non-actief gesteld.

Verbetertraject

De werknemer, bijgestaan door mr. Snijders, stelde dat

  • de maatschap zelf verantwoordelijk was voor het loongebouw,
  • en dat de medewerker alles vooraf met met de maatschap had besproken, ook de loonsverhogingen.

Ook besprak de maatschap jaarlijks de jaarstukken met de accountant. Tevens werd aangevoerd dat de werknemer het gemotiveerd niet eens was met de punten van kritiek. Ook was haar geen verbetertraject aangeboden. Aangevoerd werd dat de maatschap de contacten met de medewerker opzettelijk uit de weg is gegaan en vervolgens vol heeft ingezet op een -door de werkgever zelf- verstoorde relatie met het oneigenlijke doel om de arbeidsrelatie te beëindigen.

Integriteit

De rechtbank overwoog dat

  • de forse kritiek op de werknemer, die haar integriteit raakte, onterecht was
  • en dat de werkgever er niets aan had gedaan om het functioneren te verbeteren, voor zover al nodig.

Ten onrechte had de werkgever haar financiële situatie op de werknemer afgewenteld en een loonsverlaging voorgesteld, die de werknemer niet hoefde te accepteren. De werkgever streefde vervolgens, toen de loonsverlaging niet doorging, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na door de werknemer verantwoordelijk te houden voor de financiële situatie en haar zonder goede reden op non-actief te stellen. Een reële verbeterkans was daardoor niet meer mogelijk.

Ernstig verwijtbaar

Deze handelwijze van de werkgever werd aangemerkt als ernstig verwijtbaar. Door doelbewust aan te sturen op een onherstelbare beschadiging van de arbeidsverhouding was de tandartsenmaatschap grovelijk tekort geschoten in haar verplichtingen als werkgever. De billijke vergoeding bedroeg € 8.000,– bruto, waarbij de kantonrechter nog rekening hield met de financiële situatie van de werkgever.

Billijke vergoeding advocaat AmsterdamContact met advocaat in Amsterdam over billijke vergoeding

Neem voor vragen over ontslag, ontslagvergoeding en de billijke vergoeding contact op met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

 

Call Now Button