Billijke vergoeding van nul euro mogelijk?

avatar

Is een billijke vergoeding van € 0,00 mogelijk?

Volgens het Nederlandse arbeidsrecht heeft een werknemer naast de reguliere ontslagvergoeding [wettelijke transitievergoeding] ook recht op een billijke vergoeding wanneer achteraf blijkt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak  van het Gerechtshof. In deze uitspraak legt het gerechtshof uit hoe je de billijke vergoeding moet berekenen. De hof komt hiertoe aan de hand van een hypothetische situatie. Maar kan zo’n vergoeding ook op nul euro uitkomen?

De billijke vergoeding, hoe bereken je die?

Volgens onze arbeidsrechtspecialist kan een rechter de werkgever verplichten een billijke vergoeding te betalen. Zoals de inleiding al zegt, kan dat vrijwel alleen als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een gevolg is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever’. Dat betekent dat de werkgever in uitzonderingsgevallen zo’n vergoeding moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld gevallen waarin een werknemer ten onrechte is ontslagen op staande voet, of wanneer het loon expres niet is betaald.

De billijke vergoeding staat los van de wettelijke transitievergoeding, zodat de werkgever kan worden verplicht de beide vergoedingen te betalen. Het recht op een transitievergoeding vloeit rechtstreeks voort uit de wet, een billijke vergoeding is alleen aan de orde als de rechter deze vergoeding, op verzoek van de werknemer die een en ander gedegen moet kunnen onderbouwen, toewijst. Dat betekent dat een werknemer die recht heeft op een billijke vergoeding, die wel in een verzoekschrift aan de kantonrechter moet vragen. Hiervoor gelden korte termijnen.

Vergelijking met de hypothetische situatie: hoe lang zou de arbeidsovereenkomst nog hebben geduurd?

In veel gevallen maakt de rechter een berekening waarbij hij of zij als uitgangspunt neemt hoe lang de arbeidsovereenkomst normaal gesproken nog zou hebben geduurd. Daarbij houdt de rechter ook rekening met een uitkering of een andere baan. De hoogte van de billijke vergoeding kan dus ook worden bepaald aan de hand van de verwachte levensduur van de arbeidsovereenkomst. Gelet hierop dient dus de feitelijke situatie te worden vergeleken met de hypothetische situatie alsof er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Onze arbeidsrecht advocaat merkt op dat het gerechtshof een inschatting probeerde te maken van de verwachte tijdlijn. In de gegeven zaak betekende dat, dat een verwachting werd gemaakt van het re-integratietraject van de werknemer. Gezien de slechte relatie tussen de beide partijen verwachtte het gerechtshof dat de werknemer op enig moment door de werkgever zou worden aangesproken op zijn gedrag en functioneren. Hij zou dan vervolgens een redelijke termijn hebben gekregen om zijn functioneren aan te passen. Naar de mening van het gerechtshof zou de werknemer zijn functioneren niet verbeteren. Dit zou uiteindelijk, dus op den duur, leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Moment beëindiging arbeidsovereenkomst

Volgens onze arbeidsrecht advocaat zou de werknemer in de hypothetische situatie loon betaald krijgen tot 1 augustus 2021. In werkelijkheid kreeg de werknemer echter tot 1 januari 2022 doorbetaald. De rechters kenden in dat geval dan ook geen billijke vergoeding toe omdat de werknemer al te veel salaris van de werkgever heeft ontvangen. Dat betekende dat de rechter wel een billijke vergoeding toekende, maar dat daar geen bedrag aan werd gekoppeld. De billijke vergoeding werd dus op nul euro gesteld.

Inkomens- en pensioenschade

Omdat het hof ervan uitging dat de arbeidsovereenkomst toch zou worden beëindigd, was er ook geen aanleiding om toekomstige inkomens- en pensioenschade in de vergoeding te betrekken.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over de billijke vergoeding?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoedingen en billijke vergoeding.

 

Advocaat Amsterdam

billijke vergoeding advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Call Now Button