Juridisch Advies over PGB

Regelmatig krijgen we bij WS Advocaten in Amsterdam vragen over pgb. Door de verschillende soorten en vele instanties die bij een pgb betrokken zijn (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor) ligt verwarring al snel op de loer. In deze bijdrage zal ingegaan worden op wat pgb is, welke soorten er zijn, wanneer iemand voor pgb in aanmerking komt en welke voorwaarden er aan pgb verbonden zijn. Als uw aanvraag voor een pgb is afgewezen of u heeft problemen met de instantie die het pgb verstrekt kan WS Advocaten u waarschijnlijk helpen.[Lees meer]

Sociaal Recht

U heeft juridisch advies van een advocaat nodig over een WW- of andere uitkering of u heeft een ander probleem met het UWV of de gemeente. Onze advocaat bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht in Amsterdam verleent juridisch advies en rechtsbijstand bij problemen bij beslissingen over WW-uitkeringen, zoals het weigeren of intrekken van een WW uitkering. Onze advocaat staat u bij in procedures (bezwaarschriften) bij het UWV als het gaat om een WW uitkering. Uw uitkering kan immers worden geweigerd of u krijgt een sanctie van het UWV. Ook voor geschillen met betrekking tot WMO, WLZ en PGB kunt u bij WS Advocaten terecht.[Lees meer]

Juridisch advies over verwijtbare werkloosheid bij aanvraag WW-uitkering

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over verwijtbare werkloosheid bij het aanvragen van een WW-uitkering bij het UWV, als u bijvoorbeeld eerst uw baan heeft opgezegd en bij uw volgende baan werkloos wordt. Gaat als gevolg van de corona-crisis uw nieuwe baan opeens niet meer door en heeft u voor deze nieuwe baan ook nog eens uw oude vertrouwde baan opgezegd? En heeft u ook nog eens een afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag? Wat enorm teleurstellend voor u, en vooral balen. De financiële klap kan voor u mogelijk heel groot zijn. Ik heb dan ook voor uw situatie het onderstaande artikel geschreven. Leest u met mij mee? Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen, deze materie kan nog best ingewikkeld zijn.

Afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag

Zoals ik al aangaf, u bent nu werkloos, en u heeft een afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag. De opgegeven reden is dat u verwijtbaar werkloos bent. U heeft immers uw oude vertrouwde baan zelf opgezegd. Deze gedraging maakt u, in beginsel, juridisch verwijtbaar. In dit artikel leg ik u graag uit wat u tegen dit besluit van het UWV zou kunnen doen, maar eerst het volgende.[Lees meer]

Boete voor vakantieverhuur B&B (AirBnB) ongeldig?

Nieuwe ontwikkeling boetes vakantieverhuur B&B (AirBnB). Onze advocaat bestuursrecht en AirBnb in Amsterdam mr. Victor Oranje geeft juridisch advies over boetes die de gemeente Amsterdam oplegt bij vakantieverhuur, zoals Airbnb en B&B. Zijn de boetes die gemeente Amsterdam oplegt bij meldplicht bij vakantieverhuur (AirBnB) ongeldig? Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die in Amsterdam speelt, waardoor sommige bestuurlijke Airbnb boetes ongeldig zijn. Hoewel de reikwijdte van deze uitspraak nog niet helemaal duidelijk is, zijn in ieder geval boetes vanwege overtreding van de meldplicht bij vakantieverhuur niet meer mogelijk en zullen dergelijke boetes die nog niet onherroepelijk zijn moeten worden ingetrokken. Dat geldt in ieder geval voor Amsterdam en afhankelijk van hoe de Huisvestingsverordeningen er in andere gemeentes uitzien wellicht ook voor die andere gemeentes.[Lees meer]

Bestuurlijke boete in het bestuursrecht

Onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de bestuurlijke boete. Op 26 september 2018 heeft de hoogste bestuursrechter uitspraak gedaan over een bestuurlijke boete die is opgelegd aan een kinderdagverblijf. De Raad van State was in deze zaak van oordeel dat de bestuurlijke boete, zoals bekend uit het bestuursrecht, terecht was opgelegd, omdat de houder van het kinderdagverblijf de bepalingen over de opvang in basisgroepen heeft overtreden. Dit heeft de houder gedaan door twee kinderen, in de ochtenduren, niet in hun eigen basisgroep op te vangen. Terwijl er wel een invalkracht aanwezig was.[Lees meer]

Intrekking en terugvordering van bijstand: in buitenland verkregen bewijs

Eerder berichtte ik onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam al over de kwestie rondom de rechtsvraag of het is toegestaan in het buitenland verkregen bewijs te gebruiken in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed. Op 1 oktober 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep in vier uitspraken geoordeeld dat de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (Svb) in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed in Turkije mochten gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen.[Lees meer]

Mag buitenlands bewijs worden gebruikt bij terugvordering bijstand vanwege verzwegen onroerend goed?

Hieronder volgt een persbericht van zoals overgenomen van de website rechtspraak.nl. Het persbericht gaat over de vraag of in het buitenland verkregen bewijs mag worden gebruikt in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed. Het betreft onroerend goed in Turkije.
Op maandag 1 oktober 2018 doet de Centrale Raad van Beroep als hoogste bestuursrechter uitspraak in vier zaken waarin de vraag centraal staat of in Turkije verkregen bewijs mag worden gebruikt in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed in Turkije.
[Lees meer]

Advocaat militaire rechtspositie Amsterdam

Onze specialist jurist militair ambtenarenrecht in Amsterdam mr. Krystle Aaron-de Bies beantwoordt al uw defensie-gerelateerde rechtspositionele vragen. Altijd al gedroomd van een baan als militair bij Defensie? Let op: de rechtspositie van de militair in het militaire ambtenarenrecht is bijzonder. Zo kan een militair in de uitoefening van zijn grondrechten worden beperkt. De militair mag niet staken, niet overal meer naar toe reizen en kan zelfs worden verplicht mee te werken aan een onderzoek in het kader van mogelijk alcohol of drugsgebruik.[Lees meer]

Call Now Button