Heeft beslag gevolg voor de draagkracht van de vader voor kinderalimentatie?

avatar

Onze advocaat familierecht in Amsterdam krijgt veel vragen over het verrekenen van schulden bij het einde van een huwelijk en de invloed daarvan op alimentatie voor kinderen. Bij een echtscheiding kan het zijn dat de ene partner een schuld heeft aan de ander. Op het moment dat de rechter een schuld vastlegt in een onherroepelijke uitspraak moet deze schuld afgerekend  worden vanwege de financiële afwikkeling van het huwelijk. Indien dit niet gebeurt, kan er beslag worden gelegd. Wat heeft dat voor gevolg voor de kinderbijdrage?

In dit artikel bespreekt onze familierecht-advocaat Amsterdam/het Gooi mr. Rob Jacobs, een beschikking van het gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2022:1131). Hierin is bepaald dat bij de berekening van de kinderalimentatie rekening moet worden gehouden met zo’n beslag.

Wijziging kinderalimentatie

In deze zaak was het stel gescheiden in 2010. Daaropvolgend was het bedrag aan kinderalimentatie enige keren gewijzigd. De man (vader) had een arbeidscontact voor bepaalde tijd dat op enig moment van rechtswege is verlopen. Daarna had hij zich ziekgemeld bij het UWV voor een ziektewetuitkering (ZW). Dit betekende in beginsel dat de kinderalimentatie kon worden verlaagd.

Baan verloren door zijn eigen schuld

De ex-partner (moeder) vond dat de man zijn baan was verloren door zijn eigen schuld en vond ook dat hij zich niet genoeg inspande om een nieuwe baan te vinden.

Prioriteit kinderbijdrage

Volgens onze familierecht-advocaat Amsterdam/het Gooi heeft de betaling van kinderalimentatie een hoge prioriteit en mag van de vader worden verwacht dat voldoende inspanning wordt geleverd om inkomen op hetzelfde niveau te brengen als voor een eventuele wijziging. Indien een van de ouders van mening is dat het de andere ouder valt te verwijten dat hij/zij minder inkomen heeft, moet de rechter zelf beoordelen of dit ook echt het geval is. Ook dient gekeken te worden of de ouder zich voldoende inspant om vervangend werk te vinden.

Inkomstenverlies en kinderalimentatie

In deze zaak was sprake van inkomstenverlies en diende er getoetst te worden of het inkomensverlies niet verwijtbaar was en voor herstel vatbaar was. De man had zich ziekgemeld en had sindsdien steeds dezelfde klachten. Het gerechtshof oordeelde dat de man ook echt ziek was en dus ook geen sollicitaties hoefde te doen voor nieuw werk.

Beslaglegging en kinderalimentatie

De financiële afwikkeling van de scheiding heeft geleid tot een schuld van de man aan de vrouw. Ten behoeve van deze schuld had de vrouw beslag gelegd op een deel van de uitkering van de vader. Naar het oordeel van het gerechtshof, anders dan eerder bij de lagere rechtbank, dient in dit geval wel rekening te worden gehouden met het gelegde beslag. De schuld in kwestie immers was onvermijdbaar en de vrouw is niet gebleken coulant te zijn in enige, in onderling overleg door de man aanboden regelingen.

Door beslag geen draagkracht meer voor bijdrage in de kosten van het onderhoud van de kinderen

Door het beslag van de vrouw had de man geen draagkracht meer om kinderalimentatie aan haar te betalen en wordt door het gerechtshof bepaald dat de man niets meer dient te betalen.

Contact met familierecht-advocaat Amsterdam/het Gooi over kinder-, en/of partneralimentatie?

Bel of mail  onze familierecht-advocaat  in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over personen-, en familierecht, dus onder meer echtscheiding, verdeling/verrekening, alimentatiekwesties, zorgregelingen, gezag, afstammingsacties et cetera.

 

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button