Beëindigen van de voorlopige hechtenis

avatar

Als de rechtbank vindt dat er niet langer redenen zijn om u vast te houden, wordt de voorlopige hechtenis opgeheven. Opheffing van de voorlopige hechtenis is definitief. Er kunnen dan geen voorwaarden aan u worden opgelegd.

Ook als er in beginsel voldoende redenen om u langer vast te houden, kunt u de rechtbank vragen om uw vrij te laten vanwege uw persoonlijke omstandigheden. In sommige gevallen zal de rechter uw verzoek om vrijlating toewijzen. De voorlopige hechtenis wordt dan tussentijds geschorst. U wordt dan vrijgelaten. Aan een schorsing kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld dat u niet (opnieuw) een strafbaar feit begaat, of dat u contact dient te houden met reclassering.

U kunt – door tussenkomst van uw strafrecht advocaat –verzoeken om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis.

Als de voorlopige hechtenis opgeheven of geschorst is, betekent dit niet dat de strafzaak daarmee is afgesloten. Het betekent alleen maar dat u niet meer vast hoeft te zitten totdat de rechter een beslissing heeft genomen in uw zaak.

Call Now Button