Bedreigen werkgever geen reden voor ontslag op staande voet

avatar

Bedreigen werkgever geen reden voor ontslag op staande voet advocaat amsterdam arbeidsrechtBedreiging werkgever: bek houden anders trek ik je kop van je romp

Een werknemer werd op staande voet ontslagen omdat hij zijn werkgever had bedreigd. In een gesprek zei hij: “ Bek houden anders trek ik je kop van je romp. ” Daarop heeft hij nimmer excuses gemaakt. De werknemer vond de bedreiging een emotionele uiting. Er was een lang emotioneel gesprek aan voorafgegaan. De werkgever vond deze bedreiging dermate ongepast en ernstig dat ontslag op staande voet als sanctie passend werd geacht. Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam, Mr. Paul Snijders, gespecialiseerd in ontslag, geeft aan waarom het ontslag toch niet terecht was.

Alle omstandigheden van het geval bij geven van ontslag op staande voet wegens bedreiging

De kantonrechter was, alles afwegende, van oordeel dat het ontslag op staande voet wegens bedreiging van de werkgever niet rechtsgeldig is verleend, zodat het vernietigd zal worden. Een dergelijk ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als daarvoor een dringende reden bestaat (artikel 7:677 lid 1 BW). Dat zijn zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, waardoor de arbeidsovereenkomst niet kan voortduren. Als de werkgever zo’n ontslag geeft, moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.

Grensoverschrijdend gedrag en ernstige bedreiging werkgever

De woorden “ Bek houden anders trek ik je kop van je romp ” is volgens de rechter een uitspraak die als grensoverschrijdend kan worden gekwalificeerd en voorstelbaar is dat de werkgever dit bovendien als een ernstige bedreiging heeft opgevat. In zoverre zou geconcludeerd kunnen worden dat er sprake is van een dringende reden.

Echter, de context van de omstandigheden van het geval bij de bedreiging was in dit geval belangrijk. Daarom had de werkgever er beter aan gedaan om, weliswaar is dat niet verplicht, om de werknemer voorafgaand aan een ontslag eerst te horen. Werkgever heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Dat kwam voor risico van de werkgever.

ADD en een recidiverende depressie bij de werknemer

Gebleken was namelijk dat de werknemer was gediagnosticeerd met ADD en een recidiverende depressie, en daarvoor Dexamfetamine voorgeschreven kreeg. Deze medicatie heeft invloed op zijn gedrag, waardoor hij sneller boos worden en geïrriteerd kan raken. De psychiater had toenemende agitatie en prikkelbaarheid met een escalerende verbale impulsdoorbraak geconstateerd. De medicatie had bijgedragen aan zijn uitbarsting. De werkgever had zich onvoldoende verdiept in de situatie van de werknemer, die een heel zware periode doormaakte. Daar kwam bij dat hij teleurgesteld was in het gebrek aan contact met de werkgever, hetgeen hij in het gesprek graag over wilde brengen. Hij had diverse appberichten gestuurd die onbeantwoord waren gebleven. Dat maakte hem boos en dat uitte hij door de betreffende uitspraak te doen, die als een ernstige bedreiging werd opgevat.

Geen sprake van een dringende reden voor ontslag bij bedreiging: excuus hoeft niet

Tegen deze achtergrond was de kantonrechter van oordeel dat er geen sprake was van een dringende reden. Dat de werknemer zijn woorden niet direct heeft teruggenomen en/of excuses heeft gemaakt, maakt dit niet anders. Het ontslag op staande voet werd vernietigd.

Uit deze uitspraak blijkt, dat niet alleen moet worden gekeken naar de dringende reden die mogelijk voldoende is voor een ontslag op staande voet, maar ook naar de omstandigheden van het geval. In dit geval betrof het een aandoening van de werknemer, waar de werkgever onvoldoende naar had gekeken. Andere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn de lengte van de dienstverband, de manier waarop de werknemer de werkzaamheden heeft uitgevoerd of de leeftijd van de werknemer en de ernstige gevolgen van een ontslag op staande voet.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag op staande voet bij bedreiging

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals ontslag op staande voet bij bedreiging.

Call Now Button