Wanneer mag een bank de bankrelatie opzeggen?

avatar

Mag een bank de bankrelatie opzeggen? Advocaat Amsterdam jurist hypotheek lening bankrekening kredietovereenkomst dienst zorgplicht bank

Onze advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam mr. Gerritsen geeft juridisch advies over het opzeggen van bankrelaties, zoals kredieten (kredietovereenkomst), hypotheek, leningen, bankrekening (betaalrekening) of andere diensten. U bent (MKB) ondernemer in of buiten Amsterdam en uiteraard maakt u gebruik van bankdiensten, zoals krediet, hypotheek, en/of betaaldiensten, zoals een rekening-courant of bank-betaalrekening. Recent zijn de banken verplicht hun klanten, ongeacht hun achtergrond en/of status, te screenen op het gebied van witwassen of ondersteuning terrorisme (De WWFT regelgeving). Bijna geen enkele relatie ontsnapt meer aan die fuik.

Screeningproces bij banken en WWFT wetgeving, AFM en de Nederlandse Bank voor kredieten (kredietovereenkomst), hypotheek, leningen, bankrekening (betaalrekening) of andere diensten

Dat er bij dit screeningproces ongelukken gebeuren ligt voor de hand gezien het grote aantal relaties dat banken moet screenen. Ook al meent u volkomen bonafide ondernemer te zijn, de praktijk leert nu dat banken heel formalistisch, krampachtig en protocollair met de screeningopdracht van de AFM en de Nederlandse Bank omgaan in de het kader van WWFT wetgeving.

In september 2018 moest ING nog een mega schikking treffen met het OM voor € 775 miljoen. Daarna was de Rabobank en de ABN AMRO aan de beurt. Al deze banken reageren nu als gestoken wespen en gaan vanwege de druk en de haast vaak onzorgvuldig om met dit screening proces. Daar vallen slachtoffers bij die ten onrechte door de bank worden geduid als risicovol. Met als gevolg dat het dossier terecht komt bij Bijzonder Beheer en de bank de bankrelatie beëindigt waardoor de bank bijvoorbeeld het krediet opzegt.

Maatschappelijk belang van een bankrekening

Het maatschappelijk belang van het hebben van een bankrekening is evident. Zonder hulp van een bancaire instelling kan de maatschappij niet behoorlijk functioneren, dat zal iedereen duidelijk zijn. Dat betekent dat banken onder alle omstandigheden heel zorgvuldig met hun opzeggingsbevoegdheden moeten omgaan.

Geschillen met banken en de Algemene Bank Voorwaarden

Alle Algemene Bank Voorwaarden kennen een eenvoudige opzegbepaling. Die opzegging kan een bank op het eerste gezicht al snel geldend maken als ze maar een “argument” hanteren. Banken laten die oordeelsvorming over aan een compliance-officers. Dat zijn veelal pas afgestudeerden die nu in grote aantallen op de dossiers zitten en zonder daadwerkelijk kennis of inzicht van de business van de bankrelatie langs protocollaire lijnen formeel hun bazen adviseren. In verreweg de meeste gevallen met fatale afloop van de bankrelatie. Een sterke “vinkjescultuur”.

Interne signaleringssystemen en EVR register

Bankrelaties zijn ernstig gedupeerd, omdat zij ook vaak terecht komen in de interne signaleringssystemen van de banken. Het kan zelfs erger. Als de bank meent een vermoeden van fraude te hebbe, kan zij de bankrelatie in een extern-, door andere financiële instellen te raadplegen register zetten (EVR register). Dit heeft tot gevolg dat er in de regel geen financiële zaken, zoals

  • hypotheken,
  • kredieten,
  • betaalrekeningen
  • of diensten

meer met een bank kunnen worden geregeld.

Discutabel gebruik van product of dienst van een bank

Vooral voor startende ondernemers is dat een enorme handicap. De desbetreffende bank heeft weinig inzicht in de aard van de business en kwalificeert dat dan vaak als risicovol. Het is voor een bankklant moeilijk om daarvoor een oplossing te vinden omdat de banken gewoon niet verplicht zijn relaties aan te gaan, dan wel hun opzegging magertjes motiveren. Banken hanteren dan het argument dat er sprake is van discutabel gebruik van hun product of dienst. Bewijs hoeven ze niet aan te leveren.

Mijn indruk is dat banken wel heel snel hun bankrelatie als een integriteitsrisico bestempelen zonder grondig onderzoek naar de echte feiten van de businesscase. Kan de bank nu zomaar opzeggen en wat kan de klant er tegen doen ter voorkoming daarvan of ter beperking van zijn schade?

Jurisprudentie op het gebied van opzegging kredietrelatie: maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Er is zeker jurisprudentie op het gebied van opzegging van een bancaire relatie. Veelal sterk geënt op de omstandigheden van het geval maar er zijn toch wel wat richtlijnen ontwikkeld die banken bij het gebruikmaken van hun opzeggingsbevoegdheid dienen te hanteren. Veelal is in de rechtspraak de term terug te vinden “dat de beëindiging van de bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is’, een weids begrip dat dus invulling nodig heeft door de feiten. Vaak betekent dit dat de bank enkel mag opzeggen als er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat en als de maatregel proportioneel is.

Bank heeft zorgplicht

Bent u met opzegging geconfronteerd, gaan ineens alle deuren dicht voor u en mag u geen telefonisch of emailcontact meer hebben met uw oorspronkelijk bankmanagers en alleen communiceren via de post met een anonieme functionaris, dan wordt het tijd om juridisch in te grijpen.

Juridische hulp van een advocaat ondernemingsrecht is in deze fase onvermijdelijk. Hoewel de bank dus kan opzeggen kan dit toch niet zomaar. De bank moet haar zorgplicht in acht nemen. Hoe die uitgelegd moet worden kan uw juridisch adviseur in Amsterdam van WS Advocaten toelichten.

Juridisch advies over zorgplicht bank bij opzeggen van bankrelatie

Mag een bank de bankrelatie opzeggen? Advocaat Amsterdam jurist hypotheek lening bankrekening kredietovereenkomst dienst zorgplicht bankNeem bij geschillen met banken contact met ons op: WS Advocaten & Mediators Amsterdam (www.wsadvocaten.nl). Mr R.E. Gerritsen heeft de nodige WWFT- en bankkennis in huis met name bij opzegging van overeenkomsten en andere arrangementen door banken.

[ratings]

Call Now Button