Labour conflict and disciplinary measures in The Netherlands

avatar

In the Netherlands, an employee cannot just be suspended or dismissed. There must be a good, reasonable ground for it as described in Dutch law.

Therefore, in the event of a conflict, an employer also has the choice of disciplinary measures other than dismissal, such as suspension or an official warning to resolve it.[Lees meer]

What is a Dutch settlement agreement?

avatar

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst? Bijna elke dag krijgen wij vragen over een vaststellingsovereenkomst of beēindigingsovereenkomst. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict. Ook bij boventalligheid of een reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden geboden. Met een vaststellingsovereenkomst gaat de werknemer (of ambtenaar) akkoord met het ontslag. [Lees meer]

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

avatar

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst? Bijna elke dag krijgen wij vragen over een vaststellingsovereenkomst of beēindigingsovereenkomst. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict. Ook bij boventalligheid of een reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden geboden. Met een vaststellingsovereenkomst gaat de werknemer (of ambtenaar) akkoord met het ontslag. [Lees meer]

Employment law, free legal advice | Legal advice clinic in Amsterdam

avatar

Free legal advice from a labour lawyer? Law firm WS Advocaten in Amsterdam South (Rooseveltlaan 2, Rivierenbuurt) offers a free consultation every Wednesday between 16 and 17.30 hrs. where our lawyers labour law give legal advice to individuals and companies (entrepreneurs). During these weekly consultation hours, you can after making an appointment with our lawyers present your legal problem or employment conflict.[Lees meer]

Beëindiging bankrelatie en Wwft: risico op witwassen

avatar

Menig ondernemer wordt tot zijn verrassing geconfronteerd met een beëindiging van de relatie door zijn bank met het gevolg dat rekeningen worden geblokkeerd en betalingen niet meer in ontvangst kunnen worden genomen of kunnen worden uitgevoerd. Vaak gaat dit gepaard met een mededeling van de bank dat de betrokken relatie wordt geregistreerd in een register, het intern of extern verwijzingsregister (IVR en EVR). Vooral dat laatste register kan fataal zijn voor het ondernemerschap omdat de toegang tot financiële diensten of verzekeringsovereenkomsten dan vrijwel worden geblokkeerd met een maximum termijn van acht jaar. De banken en verzekeraars hanteren formuleringen voor de beëindiging van de relatie die veelal ontleend zijn aan de bepalingen van de Wet Witwassen en Terrorismebestrijding (Wwft).

[Lees meer]

Te laat op het werk, ontslag en transitievergoeding

avatar

Stel je bent werkgever en een van jouw werknemers komt steevast te laat op het werk. Niet even 5 minuten, maar vaak en soms zelfs flink laat ook. Je houdt als werkgever eerst een goed gesprek met de werknemer, en je geeft hem of haar vervolgens een ernstige waarschuwing. Maar de werknemer blijft maar te laat komen en op een gegeven moment raakt het geduld op. Wat kun je dan doen als werkgever?

[Lees meer]

Redundancy in The Netherlands

avatar

Redundancy in The Netherlands is a complex area of law. It is important to obtain independent Dutch legal advice to ensure the legality of the redundancy itself and to safeguard your redundancy entitlements.

If you’ve been put at risk of redundancy or been made redundant, it helps to have expert Dutch solicitors on your side. Our Dutch redundancy lawyers in Amsterdam can advise you on your rights and ensure you’re being treated fairly.

[Lees meer]

Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag, om hoeveel maanden loon gaat dat?

avatar

Ontslag op staande voet geeft een werkgever als een werknemer een ernstige overtreding begaat, zoals diefstal op het werk. Volgens de wet betekent dit dat iedere partij bevoegd is om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden. Zo’n reden is zo ernstig dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Wat kan de werkgever nog meer doen als een op staande voet ontslagen werknemer schade heeft veroorzaakt?[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam