Krappe arbeidsmarkt is geen argument voor handhaven van een concurrentiebeding

avatar

In een krappe arbeidsmarkt kan een concurrentiebeding een manier zijn om werknemers aan je te binden. Hier was de Hoge Raad het er echter niet mee eens. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, het arrest van de Hoge Raad waaruit dit blijkt. Een werkgever heeft immers andere mogelijkheden om personeel aan zich te binden, zoals aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. [Lees meer]

Is een billijke vergoeding van nul euro mogelijk?

avatar

Is een billijke vergoeding van € 0,00 mogelijk?

Volgens het Nederlandse arbeidsrecht heeft een werknemer naast de reguliere ontslagvergoeding [wettelijke transitievergoeding] ook recht op een billijke vergoeding wanneer achteraf blijkt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak  van het Gerechtshof. In deze uitspraak legt het gerechtshof uit hoe je de billijke vergoeding moet berekenen. De hof komt hiertoe aan de hand van een hypothetische situatie.
[Lees meer]

Hoe haal je een officiële waarschuwing of aantekening uit jouw personeelsdossier?

avatar

In Nederland mag een werkgever een personeelsdossier aanmaken en daarin vermelden wat hij van belang acht. Dit kan ook gaan om waarschuwingen of aantekeningen. Een werknemer kan zich hiertegen verzetten als hij vindt dat de werkgever hiermee handelt in strijd met de verplichting van ‘goed werkgeverschap’. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak waarin de rechter oordeelde dat de werkgever met zo’n aantekening handelde in strijd met goed werkgeverschap.[Lees meer]

Burn out door het werk, hoe bewijs je dat?

avatar

De wet verplicht de werkgever om het redelijkerwijs noodzakelijke te doen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij heeft een (zorg)plicht. Deze schade kan zowel psychisch als mentaal zijn. De werkgever kan dan aansprakelijk zijn voor de geleden schade. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat, mevrouw Krystle Aaron-de Bies, aan de hand van een uitspraak van het Gerechtshof hoe je deze aansprakelijkheid bewijst.[Lees meer]

Vacature secretaresse/secretaris advocatenkantoor

avatar

WS Advocaten & Mediators is op zoek naar één secretaresse/secretaris voor 3 dagen in de week ter ondersteuning van een ondernemingsrechtpraktijk en twee secretaresses/secretarissen voor circa 2 dagen in de week voor algemene secretariële werkzaamheden in een bredere civiele praktijk (arbeidsrecht, bestuursrecht, huurrecht, familierecht). Het kantoor behandelt geen strafzaken en is centraal gelegen in de Rivierenbuurt in Amsterdam en goed te bereiken met het OV.[Lees meer]

Teveel aan salaris ontvangen, wanneer moet ik terugbelaten?

avatar

Moet een werknemer teveel ontvangen loon altijd terugbetalen? Het Nederlandse arbeidsrecht kent de beginselen van goed werkgever- en werknemerschap. Dit houdt in dat beide partijen zich moeten gedragen zoals een redelijk werkgever of werknemer hoort te doen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de rechter oordeelde dat op basis van dit principe een werknemer eerlijk moet zijn wanneer hem opvallend veel salaris wordt betaald.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button