Advies bij ontslag op staande voet

avatar

Ontslagen op staande voet? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij direct rechtshulp en juridisch advies bij ontslag op staande voet. Door staande voet ontslag eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Dit ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag in een procedure bij de kantonrechter gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter moet binnen een termijn van 2 maanden na het ontslag gebeuren door een jurist. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist in ontslag op staande voet en adviseert zowel werkgevers als werknemers.[Lees meer]

Advocaat conflict werkgever in Amsterdam: schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Kan een werkgever een functie of arbeidscontract eenzijdig wijzigen?

avatar

Mag een werkgever zomaar een arbeidscontract veranderen? Onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven u juridisch advies. De bekende arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur, salaris en vakantiedagen zijn neergelegd in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er vaak ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao of een andere regeling voor arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt er als er veranderingen nodig zijn?[Lees meer]

Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of daarin een functie bekleden?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrerende werkzaamheden en ontslag. Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of een nevenfunctie bekleden? En zo ja, levert dat een reden op voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding is opgenomen. Veel arbeidscontracten bevatten bepalingen over concurrerende werkzaamheden. Overtreedt de werknemer deze bepaling, dan kan hij worden ontslagen, zelfs op staande voet wegens een dringende reden. De werkgever mag in zo’n geval de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Kan het enkel oprichten van een concurrerend bedrijf ook genoeg zijn voor ontslag op staande voet? [Lees meer]

Te laat op het werk verschijnen, ontslag en ontslagvergoeding

avatar

Veel werknemers (en werkgevers) denken dat het wel meevalt als een werknemer (vaak) te laat op zijn werk verschijnt. Toch kan het regelmatig te laat komen wel degelijk consequenties voor het arbeidscontract hebben, en zelfs leiden tot ontslag op staande voet. Onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag wegens te laat komen op het werk. Er zijn inmiddels diverse uitspraken beeld waar (structureel) te laat komen op het werk is afgestraft met ontslag. Een voorbeeld is een uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar, die vond dat een werknemer ondanks de vele waarschuwingen geen verbetering in zijn gedrag en houding had laten zien. Hoewel de werkgever had laten weten wat zij van hem en ook van haar andere werknemers verwachtte, heeft dit er niet in geresulteerd dat de werknemer zich aan het beleid is gaan houden of het belang van het strikt gehanteerde beleid inziet.[Lees meer]

Arbeidsconflict advocaat in Amsterdam: juridisch advies bij schorsing, op non actief stellen, waarschuwing, loonstop en ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Juridisch advies voor werkgevers

avatar

Juridisch advies voor werkgevers: antwoord op alle vragen over arbeidsrecht Juridisch advies voor werkgevers in en buiten Amsterdam: onze ervaren advocaten in Amsterdam zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Sinds 1997 staat WS advocaten werkgevers (bedrijven en ondernemingen, ook MKB en bestuurders) landelijk bij in alle facetten van o.a. het ontslagrecht. Niet iedere[Lees meer]

Juridisch advies HR arbeidsrecht Amsterdam

avatar

Advies bij vraagstukken op het gebied van HR: HR adviseur bij arbeidsconflict en ontslag Onze advocaat in Amsterdam geeft gericht HR advies over ontslag, arbeidsconflict en andere arbeidsrechtelijke problemen. Als advocatenkantoor in Amsterdam zijn wij sinds 1997 HR-adviseur voor werkgevers op de volgende gebieden: vaststellingsovereenkomst; arbeidscontracten (opstellen en beoordelen); arbeidsconflict; ziekte en reïntegratie (arbeidsongeschiktheid); reorganisatie en boventalligheid; ontslag / ontslag op staande voet / ontbinding arbeidsovereenkomst concurrentiebeding en relatiebeding;[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam