Problemen met TOZO: aanvragen, terugbetalen of bezwaar maken?

avatar

De TOZO (Tijdelijk Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) is een vangnet opgesteld door de overheid om ondernemers die een (grote) terugval inkomsten hadden of hebben als gevolg van de Corona epidemie te ondersteunen en kan bestaan uit twee delen. TOZO bestaat uit  een uitkering om de kosten van levensonderhoud te kunnen betalen en een lening om de lasten van uw bedrijf die doorlopen te kunnen betalen. Deze laatste moet in maximaal drie jaar worden terugbetaald en heeft een rente van 2%. Naast de TOZO zijn er o.a. nog de TONK (Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB). [Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst getekend en ernstig ziek, wat nu?

avatar

Iedereen kan na verloop van tijd ziek worden, ook als u -al dan niet met hulp van een gespecialiseerde advocaat ontslagrecht- een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever voor ontslag heeft getekend. Meestal staat daar in vermeld dat werkgever en werknemer afscheid nemen ‘tegen finale kwijting’. Dat betekent dat u achteraf niet zomaar op die overeenkomst terug kunt komen. Maar wat als u veel later er achter komt dat u toen al ziek was, bijvoorbeeld wegens een beroepsziekte? Die ziektes openbaren zich vaak pas jaren later, zoals Parkinson of (long)klachten als u met asbest of chroom hebt gewerkt. Gerechtshof Amsterdam heeft in een zaak waarin bleek dat een medewerker leed aan Parkinson, geoordeeld dat deze achteraf terecht een beroep doet op vernietiging van een vaststellingsovereenkomst, als beide partijen daar tijdens het tekenen niet van de ziekte op de hoogte waren. [Lees meer]

Labour conflict and disciplinary measures in The Netherlands

avatar

In the Netherlands, an employee cannot just be suspended or dismissed. There must be a good, reasonable ground for it as described in Dutch law.

Therefore, in the event of a conflict, an employer also has the choice of disciplinary measures other than dismissal, such as suspension or an official warning to resolve it.[Lees meer]

What is a Dutch settlement agreement?

avatar

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst? Bijna elke dag krijgen wij vragen over een vaststellingsovereenkomst of beēindigingsovereenkomst. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict. Ook bij boventalligheid of een reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden geboden. Met een vaststellingsovereenkomst gaat de werknemer (of ambtenaar) akkoord met het ontslag. [Lees meer]

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

avatar

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst? Bijna elke dag krijgen wij vragen over een vaststellingsovereenkomst of beēindigingsovereenkomst. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict. Ook bij boventalligheid of een reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden geboden. Met een vaststellingsovereenkomst gaat de werknemer (of ambtenaar) akkoord met het ontslag. [Lees meer]

Employment law, free legal advice | Legal advice clinic in Amsterdam

avatar

Free legal advice from a labour lawyer? Law firm WS Advocaten in Amsterdam South (Rooseveltlaan 2, Rivierenbuurt) offers a free consultation every Wednesday between 16 and 17.30 hrs. where our lawyers labour law give legal advice to individuals and companies (entrepreneurs). During these weekly consultation hours, you can after making an appointment with our lawyers present your legal problem or employment conflict.[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam