Werkgever maakt onderscheid in loondoorbetaling bij ziekte, discriminatie volgens het College voor de Rechten van de Mens

avatar

Tijdens ziekte hebben werknemers recht op doorbetaling van hun loon. In een cao kan geregeld zijn hoe dit wordt geregeld. Indien een cao-bepaling discriminatoir is, mag de werkgever deze bepaling niet zomaar opvolgen. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Maria Ok, aan de hand van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens uit waarom dit zo is.[Lees meer]

Problemen met bank of hypotheek, opzegging

avatar

Advocaat mr. Roland Gerritsen staat cliënten bij als zijn problemen ondervinden in de relatie met hun bank. Veel startende ondernemingen, maar ook particulieren,  ondervinden problemen bij het openen van een  bankrekening of afsluiten van een hypotheek vanwege de fraudebestrijdingswetgeving en de zgn Wwft wetgeving.  Ook  bestaande ondernemingen, vaak ook met een langdurige relatie met een bank, voelen zich nogal eens overvallen door zogenaamde Know Your Customer (KYC) onderzoeken van hun bank of verzekeraar.
[Lees meer]

Kun je na ontslag op staande voet een arbeidsovereenkomst achteraf alsnog ontbinden?

avatar

Naast de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechter op grond van de ontslaggronden, is het ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een tekortkoming in de nakoming: wanprestatie. Dit kun je ook verzoeken aan de kantonrechter. Daarnaast is het ook mogelijk om een eenmaal opgezegde arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet, met een beroep op wanprestatie te beëindigen. Vooral voor werkgevers is dit een mogelijkheid om schade vergoed te krijgen.In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dat kan.[Lees meer]

Rechtszaken arbeidsrecht WS Advocaten Amsterdam

avatar

Veel cliënten zijn geïnteresseerd in de arbeidsrecht-zaken die WS advocaten voor hun cliënten de afgelopen periode hebben gedaan. Hier vindt u een overzicht van beslissingen van rechters waarbij de advocaten van WS Advocaten werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsrecht in een rechtszaak hebben bijgestaan. Het gaat om cases in het arbeidsrecht die[Lees meer]

Zelf ontslag vragen bij de rechter, heb ik dan recht op een vergoeding?

avatar

Wat gebeurt er als een werknemer zelf ontslag vraagt bij de rechter? Wanneer partijen een arbeidsgeschil hebben dat zij zelf niet op kunnen lossen dan zullen zij hiervoor naar de rechter moeten. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de kantonrechter dan verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een verzoek van de werknemer komt minder vaak voor. Voor de werkgever geldt dat hij voor een ontbindingsverzoek maar een aantal wettelijk bepaalde gronden heeft. Voor een verzoek van de werknemer geldt in beginsel dat deze meestal wel wordt gehonoreerd. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de rechter een verzoek tot ontbinding van de werknemer behandelde. [Lees meer]

Juridisch Advies over PGB

avatar

Regelmatig krijgen we bij WS Advocaten in Amsterdam vragen over pgb. Door de verschillende soorten en vele instanties die bij een pgb betrokken zijn (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor) ligt verwarring al snel op de loer. In deze bijdrage zal ingegaan worden op wat pgb is, welke soorten er zijn, wanneer iemand voor pgb in aanmerking komt en welke voorwaarden er aan pgb verbonden zijn. Als uw aanvraag voor een pgb is afgewezen of u heeft problemen met de instantie die het pgb verstrekt kan WS Advocaten u waarschijnlijk helpen.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button