Lawyer – mediator family law and divorce in Amsterdam

avatar

The lawyer and mediator family law and private law in Amsterdam of our law firm provides legal aid, assistance and legal advice in divorce (as a divorce lawyer) and family law. Our lawyers in Amsterdam are specialized in private law and family law. We provide legal assistance in negotiations and proceedings on issues such as divorce, visitation and division of property. Our lawyers and mediators also provide pro bono assistance in family law cases:

Divorce / termination of cohabitation (incl. with international character)
Arrangements regarding children (care arrangement) (parenting plan)
Child and partner support
Custody
(Annulment of) recognition
Special guardianship ex art. 1:212 BW
Judicial establishment of parenthood
Name changes
Settlement/division of community of property
Settlement of prenuptial conditions
Settlement of cohabitation agreements
Private international law
Mediation[Lees meer]

Nul uren contract en ziekte, heb ik recht op doorbetaling?

avatar

Rechtbank Rotterdam stond eind vorig jaar voor een interessante zaak. Een horecamedewerker met een vast oproepcontract meldde zich in maart 2020 ziek. Haar werkgever betaalde haar maar €400,- aan loon door. Onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam legt u in dit artikel uit waarom de rechter vond dat de medewerker met een nulurencontract bij ziekte recht had op meer. De horecamedewerker werkte op basis van een oproepcontract oftewel nulurencontract. Op 1 september 2019 was zij twee jaar in dienst. Volgens het toen geldende recht had zij na twee jaar recht op vast contract. Let op, er gelden nu andere regels! Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam kunnen uw vragen beantwoorden over het recht dat nu geldend is.[Lees meer]

Eindafrekening en vaststellingsovereenkomst, wat mag een werkgever verrekenen?

avatar

Veel arbeidsconflicten, zoals ontslag op staande voet, eindigen met een vaststellingsovereenkomst. Daarna volgt de eindafrekening en zijn partijen, zoals dat heet, ‘finaal gekweten’. Zo’n vaststellingsovereenkomst is bedoeld om definitief afscheid van elkaar te nemen, met wederzijds goedvinden. Vandaar dat het belangrijk is om de afspraken goed vast te laten leggen in een vaststellingsovereenkomst. Soms komt een werknemer tot zijn verassing er achter dat de werkgever in het kader van de eindafrekening alsnog bedragen er van af trekt, zoals een betaald voorschot of een lening. Dat zijn dan bedragen waar in het kader van de beëindigingsovereenkomst niet over is onderhandeld. Dus andere bedragen dan de reguliere bedragen die in de gebruikelijke eindafrekening staan, zoals openstaande vakantiedagen of vakantiegeld. Mag dat?[Lees meer]

Lawyer contract law Amsterdam

avatar

Our Dutch lawyer contract law Amsterdam is specialized in contract law and law of obligations. Contract law in The Netherlands is extensive and constantly subject to changes in Dutch case law. We give legal advice to individuals, self-employed persons and SMEs in case of problems with your contract partner, and[Lees meer]

De 5 meest gemaakte fouten bij ontslag

avatar

Ontslag heeft vergaande gevolgen en de rechter en het UWV controleren ontslag streng. Wees dus goed voorbereid voordat je als werkgever tot ontslag overgaat. Een onterecht gegeven ontslag kan grote financiële gevolgen hebben. Voorkom dat je als werkgever na ontslag een flinke schadeclaim aan je broek krijgt of de werknemer terug moet nemen. Wat zijn de meest gemaakte fouten van werkgevers bij ontslag? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders, heeft meer dan 30 jaar ervaring als advocaat voor werkgevers.[Lees meer]

Kunnen mijn LinkedIn posts of social media leiden tot ontslag?

avatar

Kunnen mijn LinkedIn posts leiden tot ontslag? Rechtbank Gelderland stond voor deze vraag. Onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam zal hieronder uitleggen hoe de rechter toetst aan de vraag of social media berichten kunnen leiden tot ontslag.
De werkneemster werkte als afgestuurd biomedisch wetenschapper voor een stichting dat zich bezighoudt met de zorg voor zieke oudere en jongeren met gedragsproblemen en had vanuit haar functie geregeld contact met andere partijen. Gedurende de coronacrisis heeft de stichting zich gehouden aan de landelijk gestelde normen en regelde onder andere dat werknemers zich konden laten vaccineren.
Werkneemster heeft zich vaak geuit op haar LinkedIn-account over het gevaar van het coronavaccin en heeft ook LinkedIn post geschreven gericht tegen mensen die meewerken aan het landelijke beleid. In deze berichten heeft zij hen die meewerken (oorlogs)misdadigers genoemd en vergelijkt zij vaccineren met de genocide en andere vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam