Concurrentiebeding moet zijn ondertekend met handtekening

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrentiebeding. Een concurrentiebeding wordt, gezien de krappe arbeidsmarkt, steeds belangrijker. In toenemende mate doen werkgevers hier een beroep op bij vertrekkende werknemers. De wet bepaalt in artikel 7:653 lid 1 BW dat een concurrentiebeding alleen geldig is, als dit schriftelijk is overeengekomen. De Hoge Raad heeft bepaald dat een concurrentiebeding voor een werknemer zo vergaand is, dat het alleen geldig is als de werknemer de consequenties van het concurrentiebeding goed heeft overwogen.[Lees meer]

Ontslagadvocaat

avatar

Onze gespecialiseerde ontslagadvocaat in Amsterdam geeft informatie, rechtshulp en juridisch advies bij (dreigend) ontslag in Amsterdam of elders. Wij staan als ontslagadvocaat werkgevers en werknemers (met vast contract of tijdelijk contract) met raad en daad vanuit Amsterdam bij in ontslagzaken, zowel bij de kantonrechter als het UWV. Wij werken samen met het Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtsbijstand (pro deo) in Amsterdam.Ontslag wordt in de wet ook opzegging genoemd. De Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek) kent diverse vormen van opzegging. Onze ontslagadvocaat in Amsterdam adviseert en procedeert als specialist arbeidsrecht landelijk bij een ontslagprocedure bij alle voorkomende vormen van ontslag. [Lees meer]

Arbeidsrecht werkgever Amsterdam

avatar

Advocaat arbeidsrecht voor werkgevers Arbeidsrecht voor werkgevers in Amsterdam: onze advocaten in Amsterdam zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Sinds 1997 staat WS advocaten werkgevers (niet alleen bedrijven en ondernemingen, maar ook MKB en bestuurders) bij in alle facetten van o.a. ontslagrecht. Niet iedere werkgever vindt gemakkelijk zijn weg in het arbeidszaken.[Lees meer]

Advocaat arbeidsrecht medisch specialist en maatschap (MSB) Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht (zoals ontslag en transitievergoeding, ontslagvergoeding) aan maatschappen, MSB’s en medisch specialisten in de gezondheidszorg. Veel arbeidszaken in de medische sector worden beoordeeld door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen rechtbank maar spreekt recht als arbiter, waarbij, als de advocaten van partijen dat overeenkomen, de regels van het arbeidsrecht kunnen worden toegepast. Het Scheidsgerecht kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. Deze instantie behandelt o.a. geschillen tussen instellingen en medisch specialisten, in het bijzonder wanneer deze in loondienst werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een coöperatie, maatschap of een besloten vennootschap (medisch specialistisch bedrijf, MSB). Ook behandelt het gerecht geschillen tussen de Instellingen (zoals ziekenhuizen) en bestuurders.[Lees meer]

Scheidsgerecht Gezondheidszorg: transitievergoeding voor medisch specialist verplicht bij slapend dienstverband

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft eind 2018 bepaald dat een werkgever verplicht is om een werknemer die al langer ziek is, te ontslaan. Dat liet dagblad Trouw weten. Het betrof een 59-jarige medisch specialist die twee jaar arbeidsongeschikt was en terminaal ziek was. Het UWV legde werkgever een loondoorbetalingsverplichting op, omdat er te weinig aan reintegratie was gedaan. De werkgever weigerde daarna om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daardoor kreeg de specialist ook geen transitievergoeding. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde op verzoek van de advocaat van de specialist dat de werkgever de arts moest ontslaan, zodat deze ook recht op een transitievergoeding zou krijgen.[Lees meer]

2 Belangrijke wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2019

avatar

Per 1 januari 2019 wijzigt het arbeidsrecht op een aantal punten. De belangrijkste wijzigingen zijn:
– de transitievergoeding wordt verhoogd. De maximale transitievergoeding was in 2018 79.000 euro bruto en in 2017 77.000 euro bruto. Het maximumbedrag wordt per 1 januari 2019: € 81.000, Bij een jaarsalaris hoger dan 81.000 euro, bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

– versoepeling ‘kleine-werkgevers-regeling’, artikel 7:673d BW:

Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers is het toegestaan om bij bedrijfseconomisch ontslag een lagere transitievergoeding te betalen. Als een werkgever aan de criteria van de overbruggingsregeling voldoet, mag het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet meerekenen voor de transitievergoeding. [Lees meer]

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

avatar

Onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies behandelt regelmatig (spraakmakende) zaken op het gebied van het ambtenarenrecht.

Op 13 december 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep weer een uitspraak gedaan over het leerstuk plichtsverzuim. In deze zaak ging het om een politieambtenaar die onder invloed van alcohol heeft gereden en daarnaast herhaaldelijk in strijd met de waarheid heeft verklaard.[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam