Summary dismissal with compound grounds

avatar

A summary dismissal in The Netherlands must always be given without delay, i.e. immediately. This means that the Dutch employer should not leave too much time between discovering the reason for the summary dismissal and actually issuing the summary dismissal. However, sometimes a dismissal can be based on multiple reasons.[Lees meer]

Wanneer is een ontslag op tijd gegeven bij verschillende ontslaggronden?

avatar

Een ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Dit houdt in dat de werkgever niet te veel tijd mag laten tussen het ontdekken van de reden van het ontslag op staande voet en het daadwerkelijk geven van het ontslag op staande voet. Soms kan een ontslag gebaseerd zijn op meerdere redenen. In dit artikel legt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, uit hoe onverwijld een ontslag op staande moet worden gegeven als sprake is van samengestelde gronde.[Lees meer]

Stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst, wat betekent dat?

avatar

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ‘stilzwijgend’ worden verlengd. Dat betekent dat, ondanks dat werkgever en werknemer verder niets hebben afgesproken, alle bedingen uit die overeenkomst toch van kracht blijven. De arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch met dezelfde periode verlengd. Wat precies wordt verstaan onder een ‘stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst’ voor dezelfde duur met alle de daarin vervatte bedingen? Onze specialist arbeidsrecht, mr. Paul Snijders in Amsterdam, licht dit toe. De rechtspraak hierover is nogal gedateerd, maar de hoogste instantie, de Hoge Raad heeft hier een uitspraak over gedaan op 8 juni 2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA6755). [Lees meer]

Immediate and expeditious: what must a Dutch employer do in the event of summary dismissal?

avatar

Immediate and expeditious: what must an employer do in the event of summary dismissal? Instant dismissal in The Netherlands means that an employer must ‘immediately’ give and communicate that dismissal to the dismissed employee. Of course, such a summary dismissal is only allowed in case of a sufficiently serious, urgent reason, say[Lees meer]

Kantoorruimte beschikbaar voor zelfstandige advocaten in Amsterdam Zuid

avatar

Kantoorruimte voor zelfstandig advocaat / advocate te huur in Amsterdam Zuid / Rivierenbuurt

Heb je als (enigszins) ervaren advocaat/advocate een eigen praktijk en zoek je zelfstandig aansluiting bij een leuk en collegiaal kantoor in Amsterdam Zuid/Rivierenbuurt? Voor zelfstandige, ondernemende collega advocaten of juristen met eigen praktijk die zich bij ons advocatenkantoor aan de Rooseveltlaan in de Rivierenbuurt in Amsterdam willen aansluiten, hebben wij werkplekken beschikbaar.

WS Advocaten werkt in de cloud en ons team van 7 gedreven advocaten is voorzien van alle benodigde infrastructuur, zoals snelle internetverbindingen. Je kunt ‘plug and play’ en omringd door ervaren advocaten op jouw eigen gehuurde werkplek meteen aan de slag. Wij lunchen gezamenlijk en er is altijd voldoende gelegenheid voor ontspanning, om samen te werken of met elkaar te sparren. Wij zijn goed vindbaar op Google en thuiswerken is bij ons geen enkel probleem. [Lees meer]

Werkgever, pas op je tellen bij ‘onverwijld’ ontslag op staande voet

avatar

Ontslag op staande voet betekent dat een werkgever ‘onverwijld’ dat ontslag moet geven en ook meteen moet mededelen aan de ontslagen werknemer. Natuurlijk mag zo’n ontslag op staande voet alleen bij een voldoende ernstige, dringende reden, zeg maar ‘moord en brand’ gevallen, zoals fraude en onaanvaardbaar gedrag. Wanneer precies moet de werkgever dat ontslag geven en hoe lang mag hij er nog mee wachten? Wat is ‘onverwijld’ en ‘voortvarend’? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders, gespecialiseerd in ontslag, gaat hier op in. Wat zegt de rechtspraak hierover?[Lees meer]

Call Now Button