Spreekuur Advocaten Amsterdam, gratis juridisch spreekuur WS Advocaten op de woensdagmiddag

avatar

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam Zuid (Rooseveltlaan 2, rivierenbuurt) heeft elke woensdag tussen 16 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur arbeidsrecht waar onze advocaten vrijblijvend juridisch advies geven. Tijdens dit wekelijkse advocatenspreekuur kunt u aan onze advocaten uw juridisch probleem of conflict voorleggen. Onze advocaten en juristen bespreken dan gratis uw hulpvraag waarvoor u een advocaat nodig heeft. Aan dit advies zijn dus geen kosten verbonden.[Lees meer]

Advocaten Spreekuur Amsterdam, gratis juridisch spreekuur WS Advocaten op woensdagmiddag

avatar

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam Zuid (Rooseveltlaan 2, rivierenbuurt) heeft elke woensdag tussen 16 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur arbeidsrecht waar onze advocaten vrijblijvend juridisch advies geven. Tijdens dit wekelijkse advocatenspreekuur kunt u aan onze advocaten uw juridisch probleem of conflict voorleggen. Onze advocaten en juristen bespreken dan gratis uw hulpvraag waarvoor u een advocaat nodig heeft. Aan dit advies zijn dus geen kosten verbonden.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst per WhatsApp, e-mail of SMS rechtsgeldig?

avatar

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. De wet stelt strenge eisen aan de toestemming van de werknemer voor zo’n ontslag. De werknemer moet “duidelijk en ondubbelzinnig” hebben verklaard de arbeidsovereenkomst zo te willen beëindigen. De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer moet de werkgever ook hebben bereikt. Een andere voorwaarde is dat deze instemming schriftelijk moet zijn gegeven, en dat een werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst een bedenktijd krijgt van 14 dagen na zijn instemming. Is een akkoordverklaring per WhatsApp hiervoor voldoende? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst. [Lees meer]

Spreekuur arbeidsrecht advocaten Amsterdam, gratis juridisch spreekuur WS Advocaten op woensdagmiddag

avatar

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam Zuid (Rooseveltlaan 2, rivierenbuurt) heeft elke woensdag tussen 16 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur arbeidsrecht waar onze advocaten vrijblijvend juridisch advies geven. Tijdens dit wekelijkse advocatenspreekuur kunt u aan onze advocaten uw juridisch probleem of conflict voorleggen. Onze advocaten en juristen bespreken dan gratis uw hulpvraag waarvoor u een advocaat nodig heeft. Aan dit advies zijn dus geen kosten verbonden.[Lees meer]

Overgang van onderneming: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Wat is overgang van onderneming? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.[Lees meer]

Inloopspreekuur advocaten kantoor Amsterdam, gratis juridisch spreekuur WS Advocaten op woensdagmiddag

avatar

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam Zuid (Rooseveltlaan 2, rivierenbuurt) heeft elke woensdag tussen 16 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur waar onze advocaten vrijblijvend juridisch advies geven. Tijdens dit wekelijkse advocatenspreekuur kunt u aan onze advocaten uw juridisch probleem of conflict voorleggen. Onze advocaten en juristen bespreken dan gratis uw hulpvraag waarvoor u een advocaat nodig heeft. Aan dit advies zijn dus geen kosten verbonden. Tijdens het spreekuur geven wij advies op de volgende gebieden:

arbeidsrecht en ontslag
huurrecht en wonen
uitkeringen, vergunningen en bestuursrecht (overheid)
ambtenaren
familierecht
ondernemingen en ondernemers, zzp
letsel
visum[Lees meer]

Ontslag op staande voet advocaat regio Hoofddorp

avatar

Ontslagen op staande voet? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij direct rechtshulp en juridisch advies bij ontslag op staande voet in Hoofddorp. Door staande voet ontslag eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Dit ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag in een procedure bij de kantonrechter gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter moet binnen een termijn van 2 maanden na het ontslag gebeuren door een jurist. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist in ontslag op staande voet en adviseert zowel werkgevers als werknemers.[Lees meer]

Mag een werkgever bij detentie wegens een strafbaar feit ontslaan?

avatar

Mag een werkgever een werknemer ontslaan omdat hij is gedetineerd wegens verdenking van een strafbaar feit? En moet een werknemer aan zijn werkgever openheid geven over zijn status als verdachte in een strafzaak? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en detentie wegens en strafbaar feit. Voor ontslag geldt in het algemeen dat zolang de werknemer strafrechtelijk nog niet is veroordeeld, er van uit moet worden gegaan dat deze zich niet aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Een strafrechtelijke verdenking mag dus niet zomaar als vaststaand feit worden aangenomen. Wordt dat anders als een verdachte de feiten min of meer heeft bekend? De Kantonrechter in Rotterdam heeft op 22 december 2016 een uitspraak gedaan over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de strafrechtelijke detentie van een verdachte werknemer. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam