Meewerken aan re-integratie, ook bij een no-riskpolis, wat betekent dat?

avatar

In Nederland heeft een werkgever bij ziekte een loondoorbetalingsverplichting van maximaal twee jaar. Dat betekent dat in het geval een werknemer ziek is hij of zij recht heeft op loon. De werknemer is daar tegenover wel verplicht mee te werken aan een mogelijke re-integratie. Als de werknemer dit weigert, kan de werkgever niet meer verplicht zijn het loon door te betalen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies, aan de hand van een uitspraak wat er gebeurt als een werknemer niet kan of wil meewerken aan re-integratie.[Lees meer]

Nederlandse regels over verjaring van vakantiedagen strijdig met de Europese richtlijn

avatar

Tot wanneer kunt u nog aanspraak maken op vakantiedagen? De Europese Unie heeft een richtlijn ingesteld op grond waarvan de lidstaten werknemers een jaarlijks recht op vakantie van ten minste vier weken moeten geven met behoud van loon. Deze richtlijn is niet gelijk een wettelijke regeling. Zoals het woord ‘richtlijn’ al zegt, vormt de regel een minimumvoorwaarde voor een wettelijke, nationale regel. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies een uitspraak waarin de rechter beoordeelt of Nederland deze Europese regel op de juiste manier heeft geïnterpreteerd in de wet.
[Lees meer]

Wat is voorwaardelijk ontslag op staande voet?

avatar

Een van de uitgangspunten van het arbeidsrecht is dat er gezocht moet worden naar een bevredigende manier van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ontslag op staande voet dient gezien te worden als laatste redmiddel. Het is mogelijk dat de werkgever zijn werknemer een keuze geeft in het geval ontslag op staande voet mogelijk is. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam een uitspraak waarin de rechter oordeelde dat een werkgever ook een voorwaardelijk ontslag op staande voet mocht geven.[Lees meer]

Equity Partners zijn geen werknemers

avatar

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag waarin de rechters oordeelden dat partners geen werknemers meer zijn van hun werkgever zodra zij partner worden. Bij veel grote advieskantoren, denk aan advocaten, belastingadviseurs en accountants, kunnen werknemers zich na een aantal jaren inkopen als partner. Dit houdt in dat zij deels eigenaar worden van het bedrijf en mededelen in de winst van het kantoor. Equity Partners zijn dus niet altijd werknemers in de zin van het arbeidsrecht. [Lees meer]

Concurrentiebeding: hoe lang?

avatar

Hoe lang mag een concurrentiebeding gelden? En hoe kijkt de rechter er naar? Naarmate de jaren verstrijken bouwt zich binnen een bedrijf veel kennis en ervaring op. Dit is erg kostbaar voor een bedrijf en dit mag dan ook beschermd worden met een concurrentiebeding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam een uitspraak waarin de rechter goed uitlegt hoe zo’n concurrentiebeding getoetst moet worden.[Lees meer]

Mr. Maria Ok

avatar

Sinds 2018 ben ik advocaat. Ik houd mij bezig met het arbeidsrecht en huurrecht. Werkgevers, werknemers, verhuurders en huurders kunnen bij mij terecht voor advies, maar ook voor rechtsbijstand in procedures dan wel het opstarten hiervan. Ik ben op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving en adviseer[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button