Asscher escape: Ontslag en billijke vergoeding

avatar

Advocaat ontslag en ontslagvergoeding AmsterdamAsscher escape
Billijke vergoeding bij ontslag: de Asscher-escape bij verstoorde arbeidsverhouding

Asscher escape: Bij ontslag van een werknemer adviseert onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam. Kan een werkgever ook onder de WWZ koste wat kost van een werknemer afkomen? Tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een mogelijkheid genoemd om ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een werknemer te bewerkstelligen, ondanks dat de werkgever ten onrechte op beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft aangestuurd. Als voorbeeld is gegeven onterechte kritiek op het functioneren van de werknemer, waardoor er vervolgens, door de opstelling van de werkgever, een verstoring van de arbeidsrelatie ontstaat.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever

Wanneer heeft een werknemer recht op een billijke vergoeding bij ontslag? Wat is de Asscher-escape bij ontslag? Als de werkgever de werknemer bij disfunctioneren geen reële kans biedt, terwijl de arbeidsverhouding al is beschadigd door een verstoorde verhouding, is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. In dat geval moet de werkgever een billijke vergoeding betalen, omdat het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In ruil daarvoor krijgt de werkgever zijn gewenste ontslag. Dat is in het kort de Asscher-escape: een verstoorde arbeidsrelatie doordat op grond van een onterechte ontslaggrond op ontslag uit is. Bij ontslag van een werknemer geeft onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies. Kan een werkgever ook onder de WWZ op deze manier koste wat kost van een werknemer afkomen? Het antwoord is ja.

Aansturen op ontslag door kritiek op werknemer

Tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een mogelijkheid genoemd om ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een werknemer te bewerkstelligen, ondanks dat de werkgever ten onrechte op beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft aangestuurd. Als voorbeeld is gegeven onterechte kritiek op het functioneren van de werknemer, waardoor er vervolgens, door de opstelling van de werkgever, een verstoring van de arbeidsrelatie ontstaat.

Verstoorde arbeidsverhouding

Door:

kan de rechter, ook al is het disfunctioneren van de werknemer niet aangetoond, alsnog tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Dit wordt de Asscher-escape genoemd. De prijs die de werkgever moet betalen, is dat hij:

moet betalen op grond van ernstig verwijtbaar handelen, door aan te sturen op een verstoorde arbeidsverhouding en in eerste instantie een onterechte grond aan te voeren om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen.

Asscher escape: Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

Het gebrek in de oorspronkelijk aangevoerde grond (disfunctioneren) wordt dan ‘geheeld’ door betaling van extra (billijke) vergoeding. Minister Asscher heeft dit als volgt verwoord:

Indien in de praktijk de werkgever niet een reële kans heeft geboden aan de werknemer, en die ook niet meer kan worden geboden omdat bijvoorbeeld de arbeidsverhouding al dusdanig is beschadigd, kan sprake zijn van een verstoorde verhouding. Als om die reden tot beëindiging zou worden overgegaan, neemt de werkgever het risico een billijke vergoeding te moeten betalen wegens ontslag dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, een risico dat hij zal incalculeren.

Arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord

Voorwaarde voor het toewijzen van de g-grond is dat er sprake moet zijn van een ‘ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding die van dien aard is, dat van de werkgever in redelijkheid niet langer te vergen is dat hij het dienstverband continueert’.

De vraag is echter of dit in de praktijk vaak door de rechter zal worden toegestaan. Waarom niet?

  • een dergelijk ernstige verstoring zal niet snel worden aangenomen;
  • het ligt niet voor de hand dat de rechter slecht werkgeverschap gaat ‘belonen’ met een ontbinding;
  • Van de door de rechter op te leggen billijke vergoeding voor werkgevers moet een afschrikwekkende werking uitgaan.

Maar voor werkgevers die koste wat kost van personeel af willen, ligt hier een mogelijkheid.

Een voorbeeld van de Asscher-escape is te vinden in de volgende uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:9963

De rechtbank oordeelde hier dat de werkgever ernstige verwijtbaar handelde, omdat de werkgever de werknemer niet een reële kans heeft geboden om het functioneren te verbeteren en die kans ook niet meer geboden kan worden omdat de arbeidsrelatie inmiddels is verstoord.

Advocaat ontslagrecht Amsterdam bij Asscher escape

De aan ons kantoor kantoor verbonden advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht, mr. Snijders, heeft bij de rechtbank Amsterdam een zaak behandeld, Kantonrechter Amsterdam van 6 oktober 2015, waarin deze route voor het eerst sinds de WWZ werd toegestaan. De werkgever kreeg weliswaar zijn ontbinding, maar moest daarvoor een billijke vergoeding betalen.

advocaat-asscher-escape-amsterdamContact met ontslag advocaat over billijke ontslagvergoeding in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over Asscher escape, ontslag en billijke ontslagvergoeding kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button