Arbeidsrechtadvocaat bij ontslag

avatar

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag en arbeidsconflictArbeidsrechtadvocaat Amsterdam

Een arbeidsrechtadvocaat is specialist in ontslag- en arbeidsrecht. Onze arbeidsrechtadvocaten geven sinds 1997 juridisch advies en voeren procedures over (internationaal) arbeidsrecht. Vanuit Amsterdam staan wij als arbeidsrechtadvocaat werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij in alle onderdelen van het arbeidsrecht waaronder:

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Arbeidsrechtadvocaat: juridisch advies bij ontslag

Werkgevers en werknemers kunnen terecht bij de arbeidsrechtadvocaten van advocatenkantoor WS advocaten in Amsterdam voor juridisch advies over alle vormen van ontslag. Een werkgever (of werknemer) kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter (de ontbindingsprocedure via de kantonrechter bij persoonlijke redenen) of via het UWV (ontslagvergunning), bijvoorbeeld bij reorganisatie of langdurige ziekte langer dan 2 jaar. De ontslagreden bepaalt welke instantie beslist over de ontslagaanvraag.

Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden voor ontslag:

  • ontslag op staande voet wegens een dringende reden (bij een ernstig arbeidsconflict, bijvoorbeeld fraude);
  • opzegging van een arbeidscontract met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontslagovereenkomst).

Arbeidsrechtadvocaat bij vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Onze arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst, een vorm van ontslag met wederzijds goedvinden. De kosten van juridisch advies worden in de meeste gevallen door de werkgever vergoed.

Ontslagvergoedingen in het arbeidsrecht

Ontslagvergoedingen in het arbeidsrecht AmsterdamDe kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken of aan de werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren over ontslagvergoedingen. Dit kan gaan om een transitievergoeding of een billijke vergoeding bij ontslag.

 

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang zijn. Sinds 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

Billijke vergoeding

De bedragen aan billijke vergoeding lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. De billijke vergoeding kan door de kantonrechter aan een werknemer worden opgelegd bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever:

Graag adviseren de arbeidsrechtadvocaten van WS Advocaten u over alles wat met ontslagvergoedingen te maken heeft.

Kort geding en voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure aangewezen om een conflict te beëindigen, bijvoorbeeld bij:

Ontslag in hoger beroep AmsterdamOntslag in hoger beroep

Hoger beroep in ontslagzaken is mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken) en het gerechtshof in ontslagzaken. Onze arbeidsrechtadvocaat mr. P.Chr. Snijders heeft 30 jaar ervaring met procederen in hoger beroep bij gerechtshoven in Amsterdam en elders in het land.

Contact met een arbeidsrecht advocaat 

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslagrecht? Bel onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat mr. P.Chr. Snijders voor informatie en juridisch advies. 

 

Call Now Button