Overgang van onderneming zonder personeel

avatar

Advocaat overgang onderneming AmsterdamAdvocaat overgang van onderneming Amsterdam

Wanneer een onderneming overgaat op een nieuwe eigenaar, wordt de nieuwe eigenaar de werkgever van de oude werknemers. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht deze uitspraak toe. Overgang van onderneming betekent dat de nieuwe eigenaar verplicht is al het personeel over te nemen en de rechten van het personeel te eerbiedigen. Voorwaarde hiervoor is dat de identiteit van de betrokken eenheid (het oude bedrijf) bewaard blijft,en de exploitatie door de nieuwe eigenaar wordt voortgezet. Rechtbank Noord Holland heeft op 28 april 2016 aangegeven dat er ook sprake kan zijn van overgang van onderneming als er geen personeel mee over gaat.

Ontslag wegens bedrijfseconomische reden

De werknemer was in dienst van de Stichting Welsaen en na faillissement in dienst gekomen bij SMD als welzijnswerker. Later is zij door RIBW aangenomen in de functie van Ambulante begeleider. Zij meende dat zij alsnog aanspraak kon maken op een ontslagvergoeding van SMD, omdat zij daar wegens bedrijfseconomische omstandigheden was ontslagen. SMD stelde dat zij niet was ontslagen, maar op grond van artikel 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege in dienst was getreden bij RIBW.

Overgang van onderneming en Identiteit onderneming

De vraag was dus of er sprake was van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW.

Rechtbank Noord Holland overwoog op 28 april 2016 dat daarbij beslissend is of de identiteit van de betrokken eenheid bewaard blijft, wat met name zo is als de exploitatie wordt voortgezet of hervat.

Klantendossiers

Naar het oordeel van de kantonrechter was in dit geval sprake van overgang van onderneming, omdat:

 • de identiteit van het wijkteam behouden is gebleven,
 • dit wijkteam een duurzaam georganiseerde economische eenheid betreft en
 • de exploitatie is voortgezet met dezelfde bedrijfsmiddelen.

Activiteiten en klantenbestand

Het ging om dezelfde activiteiten waarbij het volledige klantenbestand naadloos, zonder onderbreking, is overgegaan naar de nieuwe eigenaar met de daarmee samenhangende papieren en digitale dossiers.

Dat klantenbestand werd aanvankelijk bediend

 • vanuit dezelfde locatie,
 • gebruik makend van dezelfde inrichting,
 • bestaande uit bureaus, tafels, stoelen en kasten,
 • de papieren klantendossiers,
 • het geautomatiseerde registratiesysteem,
 • alle e-mailadressen van de organisatie,
 • en de website.

Dat er geen contract was gesloten met betrekking tot de overname stond daar niet aan in de weg.

Het klantenbestand, de daarmee samenhangende papieren en digitale dossiers, de e-mailadressen, de website en het gebouw met inrichting betreffen volgens de rechtbank een wezenlijk deel van de activa, ook al wordt er verder geen personeel overgenomen.

De vordering van de ex-werknemer werd afgewezen.

Conclusie

advocaat-amsterdam-overgang-ondernemingIn de praktijk is het meestal andersom: de werknemer doet er dan een beroep op dat er sprake is van overgang van onderneming, waardoor de rechten van de oude werknemers in stand blijven. De nieuwe eigenaar moet de rechten van het personeel respecteren bij overgang van onderneming. Dit doet zich vaak voor bij het gunnen van opdrachten aan een ander bedrijf, zoals in de schoonmaak of catering. Als bij de overname de exploitatie van de oude onderneming wordt overgenomen, kan de nieuwe eigenaar worden geconfronteerd met rechten van personeel die niet van te voren bekend waren, zoals

 • anciënniteit
 • en (de duur van) het arbeidscontract.

Voor meer informatie en juridisch advies over overgang van onderneming, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button