Aanpassing fictieve opzegtermijn

Als een dienstbetrekking eindigt zonder toepassing van de wettelijke opzegtermijn en de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt, dan wordt (een deel) van deze vergoeding aangemerkt als loon over een fictieve opzegtermijn. De ingangsdatum van de WW-uitkering verschuift in dat geval tot na die termijn, zodat de ex-werknemer pas na het verstrijken van die opzegtermijn aanspraak op WW kan maken. [Lees meer]

Aannemen giften in zorg voor werknemer geen reden tot ontslag

Onze advocaten arbeidsrecht geven juridisch advies over het aannemen van giften. Op 26 september 2012 heeft de Kantonrechter te Amsterdam bepaald dat het aannemen van giften door een werknemer geen wettelijk verbod is, maar voortvloeien uit de gedragsregels die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. De sanctie die in de gedragsregels op het overtreden van deze regels zijn opgenomen, bestaan uit het inzetten van een verbetertraject. [Lees meer]

Zieke werknemer krijgt hoge ontslagvergoeding

Onze advocaten ontslagrecht geven advies bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Rechtbank Arnhem heeft op 10 oktober 2012 aan een zieke werknemer die weigerde aan mediation mee te werken en vervolgens zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht, een hoge vergoeding toegekend, vergoeding van kosten rechtsbijstand toegewezen en de werkgever in de kosten van de procedure veroordeeld.[Lees meer]

Advocaat nulurencontract (0-uren) en oproepcontract Amsterdam

Probleem met oproepcontract of nulurencontract? Onze gespecialiseerde en ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies.
Een afroepcontract of invalcontract is bedoeld om pieken in het werk op te vangen, zodat iemand alleen wordt opgeroepen als dat nodig is. In bepaalde gevallen is er, ondanks de afspraken, een vast maandloon verschuldigd.[Lees meer]

Advocaat achterstallig salaris Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van achterstallig salaris. Het achterstallig loon kan worden gevorderd in kort geding. Ook kan het faillissement van de werkgever worden aangevraagd.[Lees meer]

Ambtenarenrecht advocaat

Als advocaat ambtenarenrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies en rechtshulp bij arbeidsconflicten tussen overheid en ambtenaar.[Lees meer]

Advocaat ontslagvergoeding (transitievergoeding, billijke vergoeding) Amsterdam

Ontslagvergoeding? Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslagvergoeding, billijke- en transitievergoeding: 020-5221999.[Lees meer]

Mag een werkgever ontslag van een werknemer accepteren?

Advocaat opzegging arbeidscontract Amsterdam Onze gespecialiseerde advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven advies bij opzegging van de arbeidsovereenkomst en andere vormen van ontslag nemen door de werknemer. Een werkgever mag niet al te snel aannemen dat een werknemer het arbeidscontract opzegt, en daarmee afstand doet van al zijn rechten. Werkgevers moeten[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam