Nul uren contract en ziekte, heb ik recht op doorbetaling?

Rechtbank Rotterdam stond eind vorig jaar voor een interessante zaak. Een horecamedewerker met een vast oproepcontract meldde zich in maart 2020 ziek. Haar werkgever betaalde haar maar €400,- aan loon door. Onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam legt u in dit artikel uit waarom de rechter vond dat de medewerker met een nulurencontract bij ziekte recht had op meer. De horecamedewerker werkte op basis van een oproepcontract oftewel nulurencontract. Op 1 september 2019 was zij twee jaar in dienst. Volgens het toen geldende recht had zij na twee jaar recht op vast contract. Let op, er gelden nu andere regels! Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam kunnen uw vragen beantwoorden over het recht dat nu geldend is.[Lees meer]

Eindafrekening en vaststellingsovereenkomst, wat mag een werkgever verrekenen?

Veel arbeidsconflicten, zoals ontslag op staande voet, eindigen met een vaststellingsovereenkomst. Daarna volgt de eindafrekening en zijn partijen, zoals dat heet, ‘finaal gekweten’. Zo’n vaststellingsovereenkomst is bedoeld om definitief afscheid van elkaar te nemen, met wederzijds goedvinden. Vandaar dat het belangrijk is om de afspraken goed vast te laten leggen in een vaststellingsovereenkomst. Soms komt een werknemer tot zijn verassing er achter dat de werkgever in het kader van de eindafrekening alsnog bedragen er van af trekt, zoals een betaald voorschot of een lening. Dat zijn dan bedragen waar in het kader van de beëindigingsovereenkomst niet over is onderhandeld. Dus andere bedragen dan de reguliere bedragen die in de gebruikelijke eindafrekening staan, zoals openstaande vakantiedagen of vakantiegeld. Mag dat?[Lees meer]

Interview mr. Krystle de Bies in Advocatenblad ‘Juridische Wapenbroeders’

Onze advocaat mr. Krystle de Bies is geïnterviewd door het Advocatenblad vanwege haar arbeidsverleden als jurist bij de Koninklijke Marechaussee. Een gedeelte van het artikel ‘Juridische Wapenbroeders’ treft u hier aan.[Lees meer]

De 5 meest gemaakte fouten bij ontslag

Ontslag heeft vergaande gevolgen en de rechter en het UWV controleren ontslag streng. Wees dus goed voorbereid voordat je als werkgever tot ontslag overgaat. Een onterecht gegeven ontslag kan grote financiële gevolgen hebben. Voorkom dat je als werkgever na ontslag een flinke schadeclaim aan je broek krijgt of de werknemer terug moet nemen. Wat zijn de meest gemaakte fouten van werkgevers bij ontslag? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders, heeft meer dan 30 jaar ervaring als advocaat voor werkgevers.[Lees meer]

Kunnen mijn LinkedIn posts of social media leiden tot ontslag?

Kunnen mijn LinkedIn posts leiden tot ontslag? Rechtbank Gelderland stond voor deze vraag. Onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam zal hieronder uitleggen hoe de rechter toetst aan de vraag of social media berichten kunnen leiden tot ontslag.
De werkneemster werkte als afgestuurd biomedisch wetenschapper voor een stichting dat zich bezighoudt met de zorg voor zieke oudere en jongeren met gedragsproblemen en had vanuit haar functie geregeld contact met andere partijen. Gedurende de coronacrisis heeft de stichting zich gehouden aan de landelijk gestelde normen en regelde onder andere dat werknemers zich konden laten vaccineren.
Werkneemster heeft zich vaak geuit op haar LinkedIn-account over het gevaar van het coronavaccin en heeft ook LinkedIn post geschreven gericht tegen mensen die meewerken aan het landelijke beleid. In deze berichten heeft zij hen die meewerken (oorlogs)misdadigers genoemd en vergelijkt zij vaccineren met de genocide en andere vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog[Lees meer]

Verstoorde arbeidsverhouding tussen collega’s en ontslag

Wat kan een werkgever met hulp van een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam ondernemen als bepaalde collega’s op het werk niet meer samen door een deur kunnen wegens een verstoorde verhouding? Kan hij een van die collega’s ontslaan via de rechter? Soms komt het voor dat een conflict tussen collega’s zo hoog is opgelopen, dat ze absoluut niet meer kunnen of willen samenwerken. Een onwerkbare situatie. Dan is er sprake van een zogenaamde ‘horizontale verstoring van de arbeidsverhouding’ tussen de collega’s. Maar dat betekent nog niet dat meteen ook de verhouding tussen de werkgever en die medewerker ook verstoord is, wat een voorwaarde is om het contract via de rechter te kunnen laten ontbinden.[Lees meer]

Moet ik schadevergoeding betalen als ik vertrek zonder opzegtermijn?

Direct zelf ontslag nemen zonder een opzegtermijn in acht te nemen kan een werknemer geld kosten. Wat gebeurt er als een werknemer opzegt en meteen vertrekt zonder opzegtermijn? Een werknemer die direct zijn ontslag indient zonder opzegtermijn, kan verplicht zijn om de schade te vergoeden. De schade bestaat uit de opzegtermijn is meestal een maand loon, tenzij in het arbeidscontract of CAO een andere opzegtermijn is afgesproken.[Lees meer]

Geen ontslag voor caissiere supermarkt die aan de kassa te weinig afrekende

In een door mr. Snijders behandelde ontslagzaak was een 18-jarige kassamedewerkster van een supermarkt op staande voet ontslagen omdat zij te weinig afbakbroodjes in rekening had gebracht bij een klant en daarvoor een schuldigverklaring had getekend. De Kantonrechter oordeelde echter dat het ontslag op staande voet niet terecht was, ook een verzoek van de supermarkt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden werd afgewezen.

Wat was er aan de hand? De werkneemster, 18 jaar oud, werkte in een een supermarkt als hulpkracht/cassiere. Terwijl zij achter de kassa zat, heeft zij te weinig afbakbroodjes in rekening gebracht aan een klant die zij vaag kende. Zij heeft uiteindelijk schriftelijk erkend dat zij bewust niet alle broodjes heeft aangeslagen. Om die reden werd zij op staande voet ontslagen.[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam