Vaststellingsovereenkomst tekenen als je al een nieuwe baan hebt? Kan boete betekenen

In een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als een van de partijen zich niet houdt aan de afspraken van de ontslagovereenkomst kan dat resulteren in een boete. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak  waarin de werknemer een boete opgelegd kan krijgen voor niet-nakoming van een vaststellingsovereenkomst.
[Lees meer]

Ontslag op staande voet wegens werkweigering, of eerst officieel waarschuwen?

Werkweigering is op zich een reden om een werknemer op staande voet te ontslaan. Maar kan dat zomaar zonder waarschuwing? Onze arbeidsrecht specialist in Amsterdam, Mr. Paul Snijders, licht aan de hand van rechtspraak toe of een ontslag wegens werkweigering kans van slagen heeft. In een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam dit aan de orde. [Lees meer]

Geen concurrentiebeding getekend, toch strafbaar?

Ook zonder een getekend concurrentiebeding kan een ex-werkgever het een vertrokken werknemer nog knap lastig maken. Wat mag een ex-werknemer wel en niet tegen precies tegen zijn baas doen op het gebied van concurrentie? Onze arbeidsrecht specialist mr. Egbert Dekker, advocaat in Amsterdam, licht dit toe.[Lees meer]

Loonstop zonder advies bedrijfsarts terecht?

In Nederland heb je als werknemer recht op doorbetaling van je loon terwijl je ziek bent. Een bedrijfsarts zal een diagnose moeten stellen en bepalen in hoeverre het nog mogelijk is arbeid te verrichten. Als een werknemer zich niet aan de regels houdt bij ziekte, mag de werkgever het loon stopzetten. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de werkgever onterecht was gestopt met het betalen van het loon tijdens ziekte.[Lees meer]

Projectovereenkomst altijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst wordt doorgaans aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan voor een nauwkeurig bepaalde tijdsperiode, bijvoorbeeld voor 6 maanden, een jaar of specifiek voor de duur van een bepaald project. De einddatum wordt dan uitdrukkelijk benoemd in de arbeidsovereenkomst. In de praktijk is het desondanks niet zo eenvoudig: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die direct eindigt zodra een project klaar is, is niet vanzelfsprekend. Niet duidelijk is immers wanneer het contract precies afloopt. Door het opnemen van een projectclausule is dat overigens wel mogelijk, mits er wordt voldaan aan een aantal belangrijke voorwaarden. In deze bijdrage legt arbeidsrecht advocaat in Amsterdam mr. Paul Snijders uit hoe dit zit.[Lees meer]

Ongegrond ontslag statutair bestuurder, herstel van de arbeidsovereenkomst?

Een statutair bestuurder heeft zowel een arbeidsrechtelijke als een vennootschappelijke relatie tot de onderneming waar hij voor werkt. Een rechtsgeldig ontslag uit zijn vennootschappelijke positie brengt dan ook automatisch opzegging van de arbeidsovereenkomst met zich mee. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak waarin de rechter het ontslag van een statutair bestuurder moest toetsen.[Lees meer]

Schadevergoeding bij posttraumatisch stressstoornis (PTSS) ambtenaar

Bij sommige beroepsgroepen wordt men eerder geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen. In dit artikel bespreekt onze ambtenarenrecht advocaat, mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een brandweerman ging in hoger beroep tegen een afwijzende uitspraak van de bestuursrechter over een schadevergoeding voor zijn opgelopen PTSS.[Lees meer]

Does Dutch law apply to my international labor contract?

Employment law with foreign aspects: which law should rule?

In employment law with foreign aspects, there is often the question of which law should rule on, for example, dismissal, i.e. which law should be applied in the process. Our Dutch labor law attorney in Amsterdam knows the answer to this. Do you work abroad but for a Dutch company, for example? Then the following applies.

Not always the employment contract determines which law is applied. Dutch labor law can be more favorable, because it offers the employee a lot of protection.
[Lees meer]

Call Now Button