Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding? Pas op met concreet uitzicht op nieuwe baan

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt doorgaans een ontslagvergoeding uitgekeerd. Deze is bedoeld om de periode naar ander werk, al dan niet met een WW uitkering, te vergemakkelijken. In de meeste beeindigingsovereenbkomsten is een artikel opgenomen dat als de werknemer tijdens het tekenen van de overeenkomst, of tijdens het totstandkomen daarvan, concreet uitzicht op ander werk heeft, de vergoeding niet wordt betaald, of terug moet worden betaald soms met een boete. Veel werknemers gaan daar veel te lichtvaardig mee om. Onze advocaat ontslagrecht mr. Paul Snijders gaat hier verder op in.[Lees meer]

Wanneer heb ik een verworven recht als mijn werkgever mij meer betaalt dan afgesproken?

Wat is een verworven recht en wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een verworven recht? Een verworven recht is bijvoorbeeld inroostering op een bepaalde vaste dag, of doorbetaling van loon over een bepaalde periode, zonder dat hierover aparte afspraken staan in de arbeidsovereenkomst. Een veel voorkomend geval is terbeschikkingstelling stelling van en auto, of doorbetaling van het loon boven de 70% als een werknemer langere tijd ziek is. [Lees meer]

10 tips bij (dreigend) ontslag op staande voet

Wat moet je wel of niet doen als werknemer als je bent ontslagen op staande voet, of als er een dreigend ontslag is? Het overkomt natuurlijk niet iedereen dat je zomaar wordt ontslagen op staande voet. Toch grijpen werkgevers regelmatig naar dit middel. Wanneer mag dit? Ontslag op staande voet kan alleen als er sprake is van een dringende reden. Meestal laat de werkgever dit weten in een ontslagbrief. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven hieronder 8 tips voor wat je moet doen voor als je wordt ontslagen op staande voet.
[Lees meer]

Wat is een goed verbetertraject bij disfunctioneren?

Als een werknemer niet goed functioneert, mag deze niet alleen maar om die reden worden ontslagen. Veel werkgevers denken dat het sturen van een e-mail met daarin een opsomming van wat de werknemer niet goed heeft gedaan, voor ontslag voldoende is. In de praktijk blijkt dat de rechter daar korte metten mee maakt. Een werkgever zal eerst de nodige moeite moeten doen om de disfunctionerende werknemer in het gareel te brengen. Volgens de rechtspraak moet een werknemer (a) voldoende in de gelegenheid worden  gesteld om het functioneren te verbeteren en (b) moet duidelijk zijn dat het disfunctioneren niet te wijten is aan onvoldoende zorg voor scholing van de werknemer. Kortom, de werkgever moet eerst een verbeterplan opstellen. Welke eisen moeten gesteld worden aan het op grond van art. 7:669 lid 3, onder d, BW vereiste ‘verbetertraject’ en een in dat kader op te stellen ‘verbeterplan’?[Lees meer]

Vast contract als je al eerder voor dezelfde werkgever of via uitzendbureau hebt gewerkt?

Stel, je hebt gewerkt via een uitzendovereenkomst, en je hebt een paar contracten voor bepaalde tijd achter de rug. Je bevalt zo goed, dat het bedrijf dat jou heeft ingehuurd, jou graag in dienst wil nemen. Je gaat tekenen. Waar moet je dan op letten? In de eerste plaats is dan de vraag of het contract met de nieuwe werkgever mee gaat tellen met de eerdere contracten die je had met het uitzendbureau (of andere werkgever). Bijvoorbeeld als je later aanspraak maakt op een contract voor onbepaalde tijd, of een ontslagvergoeding wenst die gebaseerd is op het aantal dienstjaren. Daarbij is van belang hoelang je eigenlijk bij alle werkgevers in dienst bent. Deze wettelijke regeling wordt ‘de ketenregeling’ genoemd.[Lees meer]

Bedreigen werkgever geen reden voor ontslag op staande voet

Bedreiging werkgever: bek houden anders trek ik je kop van je romp

Een werknemer werd op staande voet ontslagen omdat hij zijn werkgever had bedreigd. In een gesprek zei hij: “ Bek houden anders trek ik je kop van je romp. ” Daarop heeft hij nimmer excuses gemaakt. De werknemer vond de bedreiging een emotionele uiting. Er was een lang emotioneel gesprek aan voorafgegaan. De werkgever vond deze bedreiging dermate ongepast en ernstig dat ontslag op staande voet als sanctie passend werd geacht. Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam, Mr. Paul Snijders, gespecialiseerd in ontslag, geeft aan waarom het ontslag toch niet terecht was.[Lees meer]

Ontslag op staande voet wegens diefstal fles drank terecht?

Een ontslag op staande voet mag worden gegeven als de werknemer, in strijd met de regels, eigendommen meeneemt die toebehoren aan de werkgever. Maar geldt dat ook als duidelijk is geworden dat een meegenomen fles toen geen eigendom van de werkgever (Jumbo) was? Onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders licht dit toe aan de hand van een uitspraak van rechtbank Rotterdam.[Lees meer]

Verschillende CAO’s: welke CAO is van toepassing?

Soms zijn op een arbeidscontract meerdere CAO’s van toepassing. Hoe weet ik welke CAO mijn werkgever moet aanhouden? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders, laat zien wat er moet gebeuren als verschillende CAO’s van invloed zijn op een arbeidsovereenkomst. In sommige arbeidsovereenkomsten is bijvoorbeeld opgenomen: 

“Op deze arbeidsovereenkomst is van kracht de collectieve arbeidsovereenkomst …, zoals die bij het ingaan van het dienstverband luidt of in de toekomst zal luiden”. Niettemin kan toch in de loop der tijd een andere CAO gaan gelden.[Lees meer]

Call Now Button