Nederlandse regels over verjaring van vakantiedagen strijdig met de Europese richtlijn

Tot wanneer kunt u nog aanspraak maken op vakantiedagen? De Europese Unie heeft een richtlijn ingesteld op grond waarvan de lidstaten werknemers een jaarlijks recht op vakantie van ten minste vier weken moeten geven met behoud van loon. Deze richtlijn is niet gelijk een wettelijke regeling. Zoals het woord ‘richtlijn’ al zegt, vormt de regel een minimumvoorwaarde voor een wettelijke, nationale regel. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies een uitspraak waarin de rechter beoordeelt of Nederland deze Europese regel op de juiste manier heeft geïnterpreteerd in de wet.
[Lees meer]

Wat is voorwaardelijk ontslag op staande voet?

Een van de uitgangspunten van het arbeidsrecht is dat er gezocht moet worden naar een bevredigende manier van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ontslag op staande voet dient gezien te worden als laatste redmiddel. Het is mogelijk dat de werkgever zijn werknemer een keuze geeft in het geval ontslag op staande voet mogelijk is. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam een uitspraak waarin de rechter oordeelde dat een werkgever ook een voorwaardelijk ontslag op staande voet mocht geven.[Lees meer]

Geen bezwaar maken tegen een voorstel van jouw werkgever: wie zwijgt stemt toe!

Door te zwijgen en geen bezwaar te maken tegen een voorstel van een werkgever, kan je de indicatie geven in te stemmen met een voorstel. Dit gebeurde ook in deze zaak, welke in dit artikel wordt besproken door onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies.[Lees meer]

Equity Partners zijn geen werknemers

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag waarin de rechters oordeelden dat partners geen werknemers meer zijn van hun werkgever zodra zij partner worden. Bij veel grote advieskantoren, denk aan advocaten, belastingadviseurs en accountants, kunnen werknemers zich na een aantal jaren inkopen als partner. Dit houdt in dat zij deels eigenaar worden van het bedrijf en mededelen in de winst van het kantoor. Equity Partners zijn dus niet altijd werknemers in de zin van het arbeidsrecht. [Lees meer]

Column mr. Paul Snijders over grensoverschrijdend gedrag

Mr. Paul Snijders, specialist arbeidsrecht, schrijft in zijn column voor het tijdschrift Kijk op Noord Holland over een ontslagzaak wegens grensoverschrijdend gedrag. [Lees meer]

Concurrentiebeding: hoe lang?

Hoe lang mag een concurrentiebeding gelden? En hoe kijkt de rechter er naar? Naarmate de jaren verstrijken bouwt zich binnen een bedrijf veel kennis en ervaring op. Dit is erg kostbaar voor een bedrijf en dit mag dan ook beschermd worden met een concurrentiebeding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam een uitspraak waarin de rechter goed uitlegt hoe zo’n concurrentiebeding getoetst moet worden.[Lees meer]

De ‘Volt-zaak’ wat kunnen wij leren van grensoverschrijdend gedrag?

Onze advocaat, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, uit Amsterdam bespreekt de uitspraak in de ‘Volt zaak’ in deze blog. Het kan u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de politieke partij Volt op 14 februari 2022 liet weten een kamerlid te hebben geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Zij had vervolgens deze schorsing aangevochten bij de voorzieningenrechter. Wat kunnen wij ervan leren?[Lees meer]

Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst bij een slapend dienstverband

Mag een werkgever finale kwijting als voorwaarde stellen bij een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte? In Nederland mag een werknemer niet ontslagen worden als hij ziek is. Gedurende twee jaren geldt het ontslagverbod. Na die twee jaar mag de arbeidsovereenkomst met een VSO beëindigd worden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Er is dan een slapend dienstverband. Indien de werknemer dan een voorstel doet tot beëindiging van een een slapend dienstverband, is het gebruikelijk dat de werkgever daarin meegaat zonder nadere voorwaarden te stellen. 
In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, een arrest waarin de Hoge Raad het vorengenoemde bevestigde.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button