Zelf ontslag nemen, wat zijn de risico’s: krijg ik dan WW?

Zelf ontslag nemen, met recht op een WW uitkering, soms lijkt dat bij bepaalde werknemers de enige uitweg. Bijvoorbeeld tijdens een zware burn-out, of na een flinke ruzie met je leidinggevende of collega die je liever niet meer onder ogen wilt komen. Of je hebt je niet ziek gemeld, maar je bent op zoek naar een andere baan.

Alleen al de gedachte om bij jouw werkgever te vertrekken of die collega niet meer tegen te komen kan al een hele opluchting zijn, en een gezond herstelproces in werking stellen.

Toch heeft zelf ontslag nemen meer haken en ogen dan je denkt. Als jij jouw arbeidscontract zelf opzegt, zit je al snel zonder werk en inkomen. Ook een WW-uitkering aanvragen bij het UWV levert dan problemen op. Voor je het weet beland je bij het zelf opzeggen van jouw arbeidscontract van de regen in de drup en wordt de (financiële) ellende door de opzegging alleen maar groter. En als je per direct ontslag neemt, zonder de opzegtermijn in acht te nemen, kun je helemaal in de problemen komen. Laat je daarom eerst goed voorlichten door een gespecialiseerde advocaat voordat je de stap zet om zelf ontslag te nemen.
[Lees meer]

Wanneer moet een werknemer studiekosten terugbetalen?

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingetreden. In artikel 7:611a lid 2 BW staat dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen welke noodzakelijk is voor zijn functie. Met als gevolg dat de werkgever deze scholing vergoedt. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, de eerste uitspraak na deze wetswijziging.[Lees meer]

De fiscale gevolgen van schijnzelfstandigheid, wie betaalt loonbelasting?

Schijnzelfstandigheid is tegenwoordig een veel besproken onderwerp. ZZP kan voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voordelen hebben. De verhouding wordt immers niet bepaald door de beschermende regels van het arbeidsrecht. Daarnaast heeft de opdrachtnemer fiscale voordelen als ondernemer en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen voor werknemers te betalen. In deze voordelen zitten ook gelijk de nadelen. In tegenstelling tot werknemers, geniet de zelfstandige opdrachtnemer geen arbeidsrechtelijke bescherming bij ontslag en ziekte. Ook hebben zij geen betaalde vakantiedagen en dienen zij zelf hun pensioen te regelen. De wet bepaalt wanneer er wel of niet sprake is van een arbeidsverhouding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat, mr. Paul Snijders, uit Amsterdam de fiscale gevolgen indien er onterecht sprake was van een overeenkomst van opdracht.[Lees meer]

Schijnzelfstandigheid: een belangrijk wetsartikel in het arbeidsrecht gaat op de schop

In artikel 7:610 BW staat gedefinieerd wat een arbeidsovereenkomst is. Een wetswijziging zou van invloed kunnen zijn op zelfstandige medewerkers die een zogenaamde ‘schijnzelfstandige’ zijn. Daarbij kunt u denken aan mensen die een eigen eenmanszaak hebben, maar werken voor één ondernemer. In dat geval zijn zij (of kunnen zij) vergelijkbaar zijn met personeel van de opdrachtgever dat werkzaam is in loondienst. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, wat u kunt verwachten van deze aankomende wetswijziging.[Lees meer]

Vacature secretarieel medewerker

Vacature: Secretarieel medewerker advocatenkantoor in Amsterdam WS Advocaten & Mediators Amsterdam is op korte termijn op zoek naar een secretarieel medewerker voor circa 2 dagen per week. Onze praktijk bestaat uit arbeidsrecht, familierecht, sociaal recht en huurrecht. Het kantoor is centraal gelegen in de Rivierenbuurt en uitstekend bereikbaar. Ben jij een potentiële[Lees meer]

Niet inleveren eigendommen werkgever en vervallen recht op transitie- en aanzegvergoeding 

Heeft u een tijdelijk contract van zes maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Uw werkgever dient dan uiterlijk één maand voor het einde van uw contract schriftelijk aan te geven of hij de arbeidsovereenkomst voortzet of niet. Indien hij dit niet doet, heeft u recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding moet wel tijdig worden ingeroepen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak  waarin dit niet tijdig was gedaan. Ook had de werkgever het loon opgeschort, omdat bedrijfseigendommen niet op tijd waren ingeleverd. Mocht dat laatste wel?
[Lees meer]

Advocaat mr. Egbert Dekker maakt de overstap naar WS Advocaten

Mr. Egbert Dekker maakt per 1 januari 2023 deel uit van WS Advocaten Amsterdam. De praktijk van mr. Dekker richt zich op het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht alsmede PGB & WMO. Hij treedt daarin op voor zowel werkgevers als werknemers. Voorheen heeft Egbert Dekker werkervaring opgedaan bij een bekende rechtsbijstandsverzekeraar en daarna was hij, vanaf 2017, aangesloten bij een advocatenkantoor in Amsterdam waar hij zich op dezelfde rechtsgebieden toelegde. U kunt mr. Dekker bereiken op dekker@wsadvocaten.nl. [Lees meer]

Proeftijd en ontslag, hoe zit dat?

U wilt advies over proeftijd en ontslag. Niet in alle gevallen is ontslag in een proeftijd geldig. Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam verlenen wij rechtshulp en geven wij juridisch advies bij arbeidsconflicten over proeftijd, zoals ontslag tijdens de proeftijd. Een proeftijd is immers bedoeld om werkgever en werknemer met elkaar kennis laten maken en te zien of de werknemer geschikt is voor de functie. Dat betekent dat de werkgever ruimere mogelijkheden heeft om de werknemer tijdens de proeftijd ontslaan. De werkgever hoeft hier ook geen redenen voor op te geven. Zelfs ontslag tijdens ziekte is mogelijk. Echter aan het ontslag tijdens proeftijd zijn wel grenzen gesteld. De werkgever mag bijvoorbeeld geen misbruik maken van de bevoegdheid om de werknemer tijdens de proeftijd ontslaan.

Zo mag de werkgever niet ontslaan als duidelijk is dat de achterliggende oorzaak een handicap of chronische ziekte van de werknemer is, of bijvoorbeeld zwangerschap. In dat geval kan sprake zijn van discriminatie. Verder moet de werkgever zich wel houden aan het uitgangspunt van de proeftijd, namelijk het kunnen beoordelen of de werknemer inderdaad geschikt is. Soms is de proeftijd dermate kort, dat ook aan die eis is niet is voldaan.
[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button