Werkgever maakt onderscheid in loondoorbetaling bij ziekte, discriminatie volgens het College voor de Rechten van de Mens

Tijdens ziekte hebben werknemers recht op doorbetaling van hun loon. In een cao kan geregeld zijn hoe dit wordt geregeld. Indien een cao-bepaling discriminatoir is, mag de werkgever deze bepaling niet zomaar opvolgen. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Maria Ok, aan de hand van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens uit waarom dit zo is.[Lees meer]

Kun je na ontslag op staande voet een arbeidsovereenkomst achteraf alsnog ontbinden?

Naast de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechter op grond van de ontslaggronden, is het ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een tekortkoming in de nakoming: wanprestatie. Dit kun je ook verzoeken aan de kantonrechter. Daarnaast is het ook mogelijk om een eenmaal opgezegde arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet, met een beroep op wanprestatie te beëindigen. Vooral voor werkgevers is dit een mogelijkheid om schade vergoed te krijgen.In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dat kan.[Lees meer]

Rechtszaken arbeidsrecht WS Advocaten Amsterdam

Veel cliënten zijn geïnteresseerd in de arbeidsrecht-zaken die WS advocaten voor hun cliënten de afgelopen periode hebben gedaan. Hier vindt u een overzicht van beslissingen van rechters waarbij de advocaten van WS Advocaten werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsrecht in een rechtszaak hebben bijgestaan. Het gaat om cases in het arbeidsrecht die[Lees meer]

Zelf ontslag vragen bij de rechter, heb ik dan recht op een vergoeding?

Wat gebeurt er als een werknemer zelf ontslag vraagt bij de rechter? Wanneer partijen een arbeidsgeschil hebben dat zij zelf niet op kunnen lossen dan zullen zij hiervoor naar de rechter moeten. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de kantonrechter dan verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een verzoek van de werknemer komt minder vaak voor. Voor de werkgever geldt dat hij voor een ontbindingsverzoek maar een aantal wettelijk bepaalde gronden heeft. Voor een verzoek van de werknemer geldt in beginsel dat deze meestal wel wordt gehonoreerd. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de rechter een verzoek tot ontbinding van de werknemer behandelde. [Lees meer]

Wat is het verschil tussen een relatiebeding en concurrentiebeding?

Relatie- en concurrentiebedingen kunnen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Bij een schending kan de werkgever een contractuele boete vorderen van de werknemer. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Maria Ok, het verschil uit aan de hand van een uitspraak.
[Lees meer]

Opdrachtgever mag ZZP’er niet discrimineren

Een Poolse zzp’er verrichtte werkzaamheden voor een bedrijf. Hij kreeg daarvoor contracten voor bepaalde tijd, een opdrachtovereenkomst. De ondernemer had, samen met zijn partner, een kerstliedje gepubliceerd op YouTube ter bevordering van de tolerantie voor partners van hetzelfde geslacht. Daarna kreeg hij van zijn opdrachtgever te horen dat zijn opdracht niet werd verlengd. De ondernemer pikte dat niet en eiste schadevergoeding wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling in de vorm van directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Hij stelde dat er op die manier zijn werk onmogelijk werd gemaakt. De opdrachtnemer deed een beroep op het beginsel van gelijke behandeling in de vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid. De verzoeker beriep zich daarbij op een Europese richtlijn.  [Lees meer]

Wie moet overuren in een rechtszaak bewijzen bij een claim?

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-De Bies, een arrest waarin de Hoge Raad bepaalde wie het aantal overuren moet bewijzen.Er zijn werknemers in Nederland die werken in de weekenden of op feestdagen. In de arbeidsovereenkomst of – indien deze er is- een cao staat geregeld hoe deze dagen moeten worden uitbetaald. Als de werkgever zich hier niet aan houdt, zal de werknemer het geld moeten vorderen. Hiervoor moet hij wel kunnen bewijzen dat de uren zijn gemaakt. Dit kan soms lastig zijn wanneer alleen de werkgever beschikt over de urenadministratie.  [Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden per e-mail of whatsapp

Een vaststellingsovereenkomst, oftewel uiteen gaan met wederzijds goed vinden, moet schriftelijk tot stand komen. In de wet is neergelegd dat een vaststellingovereenkomst alleen geldig is als deze door partijen is getekend. Maar geldt dat ook als er sprake is van akkoord door middel van e-mail of een WhatsApp bericht? In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de werknemer te laat was met zijn verzoek.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button