Vaststellingsovereenkomst getekend en ernstig ziek, wat nu?

Iedereen kan na verloop van tijd ziek worden, ook als u -al dan niet met hulp van een gespecialiseerde advocaat ontslagrecht- een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever voor ontslag heeft getekend. Meestal staat daar in vermeld dat werkgever en werknemer afscheid nemen ‘tegen finale kwijting’. Dat betekent dat u achteraf niet zomaar op die overeenkomst terug kunt komen. Maar wat als u veel later er achter komt dat u toen al ziek was, bijvoorbeeld wegens een beroepsziekte? Die ziektes openbaren zich vaak pas jaren later, zoals Parkinson of (long)klachten als u met asbest of chroom hebt gewerkt. Gerechtshof Amsterdam heeft in een zaak waarin bleek dat een medewerker leed aan Parkinson, geoordeeld dat deze achteraf terecht een beroep doet op vernietiging van een vaststellingsovereenkomst, als beide partijen daar tijdens het tekenen niet van de ziekte op de hoogte waren. [Lees meer]

Labour conflict and disciplinary measures in The Netherlands

In the Netherlands, an employee cannot just be suspended or dismissed. There must be a good, reasonable ground for it as described in Dutch law.

Therefore, in the event of a conflict, an employer also has the choice of disciplinary measures other than dismissal, such as suspension or an official warning to resolve it.[Lees meer]

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst? Bijna elke dag krijgen wij vragen over een vaststellingsovereenkomst of beēindigingsovereenkomst. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict. Ook bij boventalligheid of een reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden geboden. Met een vaststellingsovereenkomst gaat de werknemer (of ambtenaar) akkoord met het ontslag. [Lees meer]

Employment law, free legal advice | Legal advice clinic in Amsterdam

Free legal advice from a labour lawyer? Law firm WS Advocaten in Amsterdam South (Rooseveltlaan 2, Rivierenbuurt) offers a free consultation every Wednesday between 16 and 17.30 hrs. where our lawyers labour law give legal advice to individuals and companies (entrepreneurs). During these weekly consultation hours, you can after making an appointment with our lawyers present your legal problem or employment conflict.[Lees meer]

Te laat op het werk, ontslag en transitievergoeding

Stel je bent werkgever en een van jouw werknemers komt steevast te laat op het werk. Niet even 5 minuten, maar vaak en soms zelfs flink laat ook. Je houdt als werkgever eerst een goed gesprek met de werknemer, en je geeft hem of haar vervolgens een ernstige waarschuwing. Maar de werknemer blijft maar te laat komen en op een gegeven moment raakt het geduld op. Wat kun je dan doen als werkgever?

[Lees meer]

Redundancy in The Netherlands

Redundancy in The Netherlands is a complex area of law. It is important to obtain independent Dutch legal advice to ensure the legality of the redundancy itself and to safeguard your redundancy entitlements.

If you’ve been put at risk of redundancy or been made redundant, it helps to have expert Dutch solicitors on your side. Our Dutch redundancy lawyers in Amsterdam can advise you on your rights and ensure you’re being treated fairly.

[Lees meer]

Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag, om hoeveel maanden loon gaat dat?

Ontslag op staande voet geeft een werkgever als een werknemer een ernstige overtreding begaat, zoals diefstal op het werk. Volgens de wet betekent dit dat iedere partij bevoegd is om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden. Zo’n reden is zo ernstig dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Wat kan de werkgever nog meer doen als een op staande voet ontslagen werknemer schade heeft veroorzaakt?[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst niet duidelijk? De rechter beslist

Wat gebeurt er als een bepaling uit een vaststellingsovereenkomst niet duidelijk is? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven wij dagelijks juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten. Soms is in een vaststellingsovereenkomst niet duidelijk geregeld waar een werknemer recht op heeft. Dan is er sprake van een discussie omtrent de uitleg van de vaststellingovereenkomst. Waar moet je als werknemer dan op letten? De werknemer moet er rekening mee houden dat de rechter op een gegeven moment de knoop moet doorhakken. Wat is dan volgens de rechter een redelijke uitleg van de overeenkomst? [Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam