Advocaat Arbeidsrecht en Ontslag Weesp

avatar

Advocaat arbeidsrecht in Weesp specialist ontslag

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG ADVOCAAT REGIO WEESP

 

De advocaat arbeidsrecht en ontslag Weesp van WS Advocaten is specialist voor juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht zijn ook actief in Weesp en omgeving. Advocatenkantoor WS Advocaten is gevestigd in Amsterdam nabij de uitvalswegen en uitstekend bereikbaar, ook per openbaar vervoer. Onze ervaren juristen zijn gespecialiseerd in ontslag en andere arbeidsgeschillen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG SPECIALIST IN WEESP EN OMGEVING

Daardoor zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak over het arbeidsrecht. Hiermee kunnen wij onze cliënten in Weesp uitstekend van dienst zijn. Als advocaat arbeidsrecht staan wij al sinds 1997 werkgevers, werknemers, statutair-directeur (bestuurders) en de ondernemingsraad juridisch bij in tal van arbeids- en ontslagzaken. De specialiteit van de advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht is:

ONTSLAGSPECIALIST: DIRECT HULP BIJ ONTSLAG

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Vandaag dat u zich als werkgever of werknemer in Weesp het beste over uw rechten en plichten bij ontslag kunt laten voorlichten door een ervaren ontslag specialist.

EINDE VAN EEN ARBEIDSCONTRACT

Een werkgever kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter of het UWV. Wij geven als ontslag advocaat juridisch advies bij:

ONTSLAG OP STAANDE VOET IN WEESP

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Echter: de wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;

ARBEIDSCONTRACT ONTBINDEN DOOR DE KANTONRECHTER 

Voor een ontslagzaak in regio Weesp moet u naar rechtbank Amsterdam. Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om een werknemer te mogen ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). Voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden moet er echter een goed dossier zijn opgebouwd.

REORGANISATIE EN BOVENTALLIGHEID

Een werkgever in Weesp kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, mits met een opzegtermijn, bijvoorbeeld bij:

  • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
  • boventalligheid,
  • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
  • langdurige ziekte.

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Ook hier geldt de transitievergoeding. Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst waarin het ontslag wordt geregeld.

ONTSLAGVERGOEDING: TRANSITIEVERGOEDING EN BILLIJKE VERGOEDING

De jurist en advocaat arbeidsrecht adviseert in Weesp ook bij ontslagvergoedingen. Vroeger werd vergoeding bij ontslag de gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of een ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen, ook in hoger beroep.

ADVOCATEN VOOR VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST IN WEESP

Als specialist arbeidsrecht geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

ONTSLAG IN HOGER BEROEP NA RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

Weesp viel onder het van rechtbank Midden-Nederland. Onder deze rechtbank valt Regio Almere, Regio Lelystad, Regio Amersfoort, Regio Gooi en Vechtstreek en Regio Utrecht. Hoger beroepzaken binnen dit gebied worden behandeld door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Echter, het arrondissement Amsterdam omvat het grondgebied van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp.

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

Het gerechtshof kan op verzoek van werkgever of werknemer alsnog: ontbinding, herstel van de arbeidsovereenkomst, of een billijke vergoeding opleggen. De zaak wordt door het gerechtshof geheel opnieuw behandeld. Alleen een advocaat (dus niet elke jurist) mag in hoger beroep in het arbeidsrecht en ontslagrecht bij het gerechtshof optreden. Uiteraard heeft onze advocaat de nodige ervaring met procederen in hoger beroep.

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrecht advocaat kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

ADVIES IN WEESP VAN EEN ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT

Onze advocaat arbeidsrecht kan uw juridische positie in het arbeidsrecht op de voor u beste manier versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

  • een goed dossier op te bouwen,
  • het controleren of opstellen van uw contracten,
  • het instellen van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs;
  • het aanvragen van een deskundigenadvies (second opinion) bij het UWV
  • mediation.

Advocaat arbeidsrecht Almere specialist ontslag

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT IN WEESP EN OMGEVING

Interesse? Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in Weesp.

 

 

Advocaat Amsterdam

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button